Phần Mềm Vẽ Class Diagram ), Uml #3: Class Diagram Là Gì Và Cách Sử Dụng

Class Diagram là một trong những trong những phiên bản vẽ đặc biệt quan trọng nhất của thi công phần mềm, nó mang đến thấy cấu trúc và dục tình giữa các thành phần khiến cho phần mềm. Trong quy trình xây dựng Class Diagram họ sẽ cần quyết định tương đối nhiều yếu tố về kiến tạo nên nó là bản vẽ khó xây dựng nhất. Phiên bản vẽ này sẽ mang đến thấy cấu trúc tĩnh của phần mềm, tựa như như bạn dạng vẽ mặt bằng trong xây dựng của ngành xây dựng.

Bạn đang xem: Phần mềm vẽ class diagram

Trong bài xích này, chúng ta sẽ khám phá các thành phần tạo thành nên bạn dạng vẽ, biện pháp xây dựng và sử dụng class diagram nhằm giúp chúng ta hiểu cùng áp dụng bản vẽ này vào thiết kế. Ở đây, mang định các bạn đã sở hữu kiến thức về thiết kế hướng đối tượng người sử dụng và không kể lại các khái niệm vào lập trình hướng đối tượng.

 

1. Những thành phần trong bạn dạng vẽ Class

Trước tiên, chúng ta xem một bạn dạng vẽ Class.

*

Hình 1. Lấy một ví dụ về Class Diagram của ATM

Ví dụ bên trên là Class Diagram của áp dụng ATM. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn kỹ về các thành phần của bản vẽ này với lấy ứng dụng về ATM sinh sống trên nhằm minh họa.

Classes (Các lớp)

Class là thành phần thiết yếu của bản vẽ Class Diagram. Class biểu thị về một nhóm đối tượng người tiêu dùng có thuộc tính chất, hành động trong hệ thống. Ví dụ thể hiện về khách hàng hàng bọn họ dùng lớp “Customer”. Class được tế bào tả tất cả tên Class, nằm trong tính với phương thức.

 

*

Hình 2. Cam kết hiệu về Class

Trong đó,

– Class Name: là tên gọi của lớp.

– Attributes (thuộc tính): trình bày tính chất của các đối tượng. Ví dụ như khách hàng có Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Ngày sinh v.v…

– Method (Phương thức): chỉ các hành động mà đối tượng này rất có thể thực hiện tại trong hệ thống. Nó thể hiện hành vi của các đối tượng người sử dụng do lớp này tạo nên ra.

 

*

Hình 3. Lấy một ví dụ về một Class

 

2. Relationship (Quan hệ)

Relationship thể hiện mối quan hệ giữa những Class cùng với nhau. Trong UML 2.0 có những quan hệ thường sử dụng như sau:

– Association

– Aggregation

– Composition

– Generalization

Chúng ta sẽ lần lượt khám phá về chúng.

+ Association

Association là tình dục giữa hai lớp cùng với nhau, biểu hiện chúng có liên quan với nhau. Association miêu tả qua các quan hệ như “has: có”, “Own: sở hữu” v.v…

 

*

Hình 4. Lấy ví dụ như về Association

Ví dụ quan hệ nam nữ trên thể hiện quý khách hàng nắm giữ tài khoản và tài khoản được sở hữu bởi Khách hàng.

+ Aggregation

Aggregation là 1 trong những loại của quan hệ Association nhưng táo tợn hơn. Nó rất có thể cùng thời hạn sống (cùng sinh ra hoặc cùng bị tiêu diệt đi)

*

Hình 5. Ví dụ về Aggregation

Ví dụ quan hệ tình dục trên diễn đạt lớp Window(cửa sổ) được lắp trên Khung cửa hình chữ nhật. Nó có thể cùng có mặt cùng lúc.

+ Composition

Composition là 1 trong loại dạn dĩ hơn của Aggregation biểu hiện quan hệ class này là một trong những phần của class kia cần dẫn cho cùng tạo nên hoặc cùng chết đi.

 

*

Hình 5. Lấy ví dụ như về Composition

Ví dụ bên trên class Mailing Address là một phần của class Customer nên chỉ bao giờ có đối tượng người dùng Customer thì mới có thể phát sinh đối tượng Mailing Address.

 

+Generalization

Generalization là quan hệ nam nữ thừa kế được sử dụng rộng thoải mái trong lập trình hướng đối tượng.

*

Hình 6. Ví dụ như về Genelization

Các lớp ở cuối cùng như Short Term, Long Term, Curent a/c, Savings a/c điện thoại tư vấn là các lớp cụ thể (concrete Class). Chúng có thể tạo ra đối tượng và các đối tượng người sử dụng này quá kế cục bộ các nằm trong tính, phương thức của các lớp trên.

Các lớp trên như Account, Term Based, Transaction Based là mọi lớp trừu tượng (Abstract Class), đầy đủ lớp này không tạo thành đối tượng.

Ngoài ra, còn một trong những quan hệ như khác ví như dependence, realization nhưng lại ít được áp dụng nên chúng ta không bàn ở đây.

3. Bí quyết xây dựng phiên bản vẽ Class

Class Diagram là bản vẽ cực nhọc xây dựng độc nhất so với các bản vẽ không giống trong OOAD cùng UML. Các bạn phải phát âm được khối hệ thống một cách rõ ràng và có tay nghề về thiết kế hướng đối tượng người dùng mới rất có thể xây dựng thành công phiên bản vẽ này.

Thực hiện nay theo các bước sau phía trên để tạo ra Class Diagram.

Bước 1: Tìm những Classes dự kiến

Entity Classes(các lớp thực thể) là những thực thể tất cả thật và chuyển động trong hệ thống, bạn nhờ vào các mối cung cấp sau để khẳng định chúng.

*

Hình 7. Những nguồn thông tin rất có thể tìm Class dự kiến

Requirement statement: các yêu cầu. Chúng ta phân tích các danh từ trong các yêu mong để search ra các thực thể.

Use Cases: Phân tích những Use Case sẽ hỗ trợ thêm những Classes dự kiến.

Previous với Similar System:  có thể sẽ hỗ trợ thêm cho mình các lớp dự kiến.

Application Experts: các chuyên gia ứng dụng cũng có thể giúp bạn.

Xem xét, ví dụ như ATM sinh sống trên bạn có thể thấy các đối tượng người tiêu dùng là Entity Class như sau:

Customers: người sử dụng giao dịch là 1 trong những thực thể tất cả thật và cai quản trong hệ thống.

Accounts: Tài khoản của người tiêu dùng cũng là một đối tượng người dùng thực tế.

ATM Cards: Thẻ dùng làm truy cập ATM cũng được làm chủ trong hệ thống.

ATM Transactions: những giao dịch được giữ lại lại, nó cũng là một đối tượng có thật.

Banks: Thông tin ngân hàng bạn đã giao dịch, nếu có nhiều nhà ngân hàng tham gia vào hệ thống bạn phải thống trị nó. Thời điểm đó ngân hàng trở thành đối tượng người sử dụng bạn đề xuất quản lý.

ATM: tin tức ATM các bạn sẽ giao dịch. Nó cũng được làm chủ tương từ bỏ như Banks.

Lưu ý: Chỉ những thực thể bên phía trong hệ thống được xem như xét, những thực thế bên phía ngoài hệ thống không được coi như xét. Lấy ví dụ Customers là gần như người người tiêu dùng được quản lý trong khối hệ thống chứ không phải người dùng máy ATM mặt ngoài. Các bạn phải lưu ý điều này để minh bạch Class và Actor.

Bước 2: Tìm những thuộc tính và phương thức cho lớp

Tìm thuộc tính: phân tích tin tức từ các form mẫu gồm sẵn, bạn sẽ tìm ra trực thuộc tính đến các đối tượng người tiêu dùng của lớp. Ví dụ các thuộc tính của lớp Customer sẽ biểu đạt trên form đăng ký tin tức khách hàng.

Tìm phương thức: thủ tục là các vận động mà các đối tượng người dùng của lớp này hoàn toàn có thể thực hiện. Chúng ta sẽ bổ sung cập nhật phương thức tương đối đầy đủ cho các lớp khi so với Sequence Diagram sau này.

Bước 3: Xây dựng những quan hệ giữa các lớp và phát hiện các lớp phạt sinh

– Phân tích những quan hệ giữa những lớp cùng định nghĩa những lớp tạo ra do những quan hệ sinh ra. Chúng ta phân tích các thực thể sinh hoạt trên với nhận thấy.

Lớp Accounts tất cả thể chia thành nhiều loại tài khoản như Current Accounts Saving Accounts và có quan hệ quá kế cùng với nhau.Lớp ATM Transactions cũng có thể có thể phân thành nhiều loại thanh toán giao dịch như Deposit, Withdraw, Transfer v.v.. Cùng chúng cũng có quan hệ thừa kế cùng với nhau.

– bóc chúng ta cùng vẽ bọn chúng lên bạn dạng vẽ họ sẽ bao gồm Class Diagram cho khối hệ thống ATM như sau:

*

Hình 8. Ví dụ như về Class Diagram cho hệ thống ATM

 

4. Đặc tả Class

Nhìn vào Class Diagram chúng ta có thể thấy cấu trúc của khối hệ thống gồm gần như lớp nào mà lại để setup chúng, họ phải đặc tả chi tiết hơn nữa. Vào đó, phải mô tả:

– những thuộc tính: Tên, thứ hạng dữ liệu, kích thước

– các phương thức:

+ Tên+ tế bào tả+ thông số đầu vào: Tên, phong cách dữ liệu, kích thươcs+ kết quả đầu ra: Tên, mẫu mã dữ liệu, kích thước+ Luồng xử lý+ Điều khiếu nại bắt đầu+ Điều khiếu nại kết thúc

Tuy nhiên, việc này cũng mất không ít thời gian. Nếu cách tân và phát triển theo mô hình Agile thì chúng ta không phải làm việc này mà các thành viên trở nên tân tiến phải nắm vấn đề đó để mua đặt.

5. Sử dụng bạn dạng vẽ Class

Có thể tóm tắt một vài ứng dụng của bản vẽ Class Diagram như sau:

– Hiểu kết cấu của hệ thống

– kiến thiết hệ thống

– sử dụng để phân tích cụ thể các tính năng (Sequence Diagram, State Diagram v.v…)

– thực hiện để thiết đặt (coding)

6. Kết luận

Như vậy, họ đã tìm kiếm hiểu chấm dứt về Class Diagram, các bạn cần thực hành nhiều nhằm hiểu về bản vẽ đặc trưng này.

Để giúp chúng ta nắm rõ rộng về Class Diagram, trong bài tiếp theo họ sẽ thực hành xây dựng Class Diagram cho khối hệ thống e
Commerce đã mô tả trong Case Study ở bài 3.

UML là viết tắt của ngôn ngữ mô hình hợp nhất. Đây là tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng để tạo các tài liệu quy mô hướng đối tượng, nó có ý nghĩa sâu sắc cho bất kỳ một hệ thống phần mềm nào bao gồm trong thực tế. Nó cung cấp các mô hình mô tả hoạt động của hệ thống phần mềm / phần cứng một cách đa dạng chủng loại .

Đang xem: phần mềm vẽ class diagram

Có những công cụ gồm sẵn trên thị trường để thi công sơ đồ dùng UML. Sau đây là danh sách tất cả 28 chế độ UML được lựa chọn cẩn thận với các tính năng phổ cập và những link tải xuống bắt đầu nhất. Danh sách so sánh này đựng nguồn mở cũng như các lý lẽ thương mại.

1) Star
UML

*

Star
UML là 1 trong công cụ mô hình hóa ứng dụng nguồn mở. Nó cung cấp mười một loại sơ đồ. Start
UML 2 tương xứng với những phiên bản UML 2.x.

Tính năng, quánh điểm:

Cho phép bạn tạo sơ vật dụng Object, Use case, Deployment, Sequence, Communication, trungcapktktbinhdinh.edu.vn phép bạn khám phá và thiết lập tiện ích không ngừng mở rộng của bên thứ ba.Hoạt động với cùng một UX trong vô số nền tảng bao gồm mac
OS, Windows và trungcapktktbinhdinh.edu.vnông giới hạn cho vấn đề sử dụng phần mềm thương mại này để đánh giá.

Liên kết cài đặt xuống: trungcapktktbinhdinh.edu.vn/

2) Umbrello:

*

Umbrello là 1 công cụ quy mô hóa UML. Nó chạy theo KDE với Linux. Lao lý này cũng cung ứng tạo mã cũng tương tự kỹ thuật đảo ngược mang đến C ++ với Java.

Tính năng, đặc điểm:

Nó được cho phép bạn sinh sản sơ đồ vật của ứng dụng và hệ thống khác ở định hình chuẩn
Nó giúp bạn kiểm tra ảnh chụp màn hình để coi umbrello hoạt động.

3) UML designer tool:

*

Công vắt UML Designer cung ứng một tập hợp các sơ đồ phổ cập để chuyển động với các mô hình UML 2.5. Luật này cung ứng một phương thức thuận tiện để gửi từ mô hình UML sang mô hình hóa theo miền cố kỉnh thể.

Xem thêm: Các phần mềm quản lý nhân sự tốt nhất hiện nay, top 15 phần mềm quản lý nhân sự

Tính năng, đặc điểm:

Giúp các bạn tạo sơ đồ gia dụng lớp, Sơ trang bị thành phần và Sơ đồ cấu trúc hỗn hợp
Cho phép bạn thực hiện các mô hình UML cũ và ban đầu làm việc với DSL.

Liên kết download xuống: trungcapktktbinhdinh.edu.vn/

4) Altova

*

Altova UModel là một công gắng UML bổ ích khác giúp xây cất phần mềm trực quan tiền trở đề xuất thiết thực cho bất kỳ dự án nào. Các quy mô ứng dụng xây dựng trực quan trong UML rất có thể được tạo bằng Java, C ++, C # hoặc Visual Basic.

Tính năng, quánh điểm:

Mô hình trực quan liêu trực quan cho toàn bộ các sơ đồ UMLCửa sổ trợ giúp có thể chấp nhận được bạn xây cất các quy mô mong mong mỏi của bạn.Nó có thể chấp nhận được bạn thêm các hyperlinks vào ngẫu nhiên phần tử làm sao trong ngẫu nhiên sơ vật dụng UML nào.

5) Umple

*

Umple là một quy mô nguồn mở để tích đúng theo các cấu trúc UML văn bản trong những ngôn ngữ lập trình, tạo nên mã hoặc sử dụng phương thức mô hình hóa UML đối kháng giản.

Tính năng, sệt điểm:

Nó có thể chấp nhận được các nhà trở nên tân tiến nhúng các mẫu có mang mô hình, những mẫu chế tác và các khái niệm trừu tượng khác trong mã truyền thống.Công chũm Umple giúp người dùng học UML cấp tốc hơn.

6) Visual Paradigm

*

Visual Paradigm là một trong công cụ xây cất phần mềm có phong cách thiết kế cho những dự án ứng dụng động cơ. Luật UML này giúp team phát triển ứng dụng xây dựng một hệ thống thông tin marketing kiểu mẫu mã và những quy trình phạt triển.

Tính năng, đặc điểm:

Nó cung ứng hỗ trợ mang đến BPMN, UML, ERD, DFD, Sys
ML.Nó hỗ trợ một công cụ hoàn chỉnh như so sánh quy trình, xây đắp hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, v.v.

7) Whitestar
UML

*

White
Star
UML là một công cụ mô hình hóa phổ biến đặc biệt khác cung cấp tất cả những tính năng rất có thể thích ứng với môi trường văn minh như sự cung cấp của những chuỗi Unicode.

Tính năng, sệt điểm:

Hỗ trợ những phiên bạn dạng Windows 7, 8, 10.Nó cung cấp chức năng tốt độc nhất được mong muốn đợi xuất phát từ 1 công nuốm UML như một tuyển lựa lớn những sơ thiết bị được hỗ trợ.

8) trungcapktktbinhdinh.edu.vn

*

trungcapktktbinhdinh.edu.vn là một công vắt UML trực tuyến miễn phí. Nó được cho phép người cần sử dụng tạo với quản lý bạn dạng vẽ dễ dàng các dụng cụ này. Khôn xiết nhiều chia sẻ rộng với sớm có sẵn với cơ chế này.

Tính năng, quánh điểm:

Không giới hạn con số kích cỡ
Mẫu xuất hiện trong xây dựng phần mượt của bao gồm nó.

9) Gen
My
Model

*

Gen
My
Model bắt đầu như một khí cụ UML, tuy thế ngày nay, nó được không ngừng mở rộng để bao hàm cả mô hình hóa kinh doanh với sự cung cấp của Archimate cùng BPMN. Nó cung ứng một kho lưu lại trữ quy mô tập trung có thể chấp nhận được cộng tác tế bào hình dễ dàng và đồng thời.

Tính năng, sệt điểm:

Chia sẻ loài kiến thức của khách hàng với phiên phiên bản và làm chủ quyền truy hỏi cập.Hữu ích cho các bài thuyết trình cho các bên liên quan làm chủ và dự án.Giúp bạn phối kết hợp sức mạnh của các công cụ quy mô hóa máy vi tính để bàn cùng với một phương án web hiện nay đại.

10) UMLetino:

*

Người dùng hoàn toàn có thể truy cập như một hình thức UML mối cung cấp mở để cải cách và phát triển các sơ đồ UML. Nó có thể trực tiếp chạy vào trình duyệt của người sử dụng và không buộc phải cài đặt.

Tính năng, quánh điểm:

Sơ đồ rất có thể được xuất dưới dạng XML hoặc bất kỳ tệp hình ảnh nào khác.Cho phép bạn tàng trữ sơ đồ gia dụng với các thành viên khác

11) Diagramo:

*

Diagramo là 1 phần mềm lưu đồ trực tuyến HTML5 miễn giá thành và mã nguồn mở. Nó rất dễ dãi để sở hữu về cùng cài bỏ lên máy công ty của bạn.

Tính năng, sệt điểm:

Nó chất nhận được bạn lưu lại sơ thứ dưới bề ngoài ảnh

12) Astah:

*

Astah là một trong những trình soạn thảo UML được tích phù hợp với các tính năng bản đồ tư duy. Công cụ giúp bạn hình dung được thực chất của ý tưởng phát minh trước khi bạn viết mã.

Tính năng, quánh điểm:

Nhanh hơn để tạo đối chiếu UML cùng với Excel hoặc những công cố vẽ không giành riêng cho UML.Hình dung các yêu mong và yêu ước chức năng, tất cả các mối quan hệ giữa bọn chúng và những yếu tố quy mô khác.

13) Visual Modeling Software

*

Microsoft tập trung là 1 trong những công cụ mô hình hóa trực quan được cho phép doanh nghiệp cùng phát triển phần mềm phân tích và kiến thiết kiến trúc phần mềm.

Tính năng, sệt điểm:

Nền tảng này cung cấp cho bạn mô hình phong cách thiết kế doanh nghiệp theo cách thế nào cho các yêu cầu, phong cách xây dựng và mã luôn luôn đồng bộ
Cung cung cấp các khối hệ thống mô hình hóa và phong cách thiết kế hướng dữ liệu

14) BOUML:

*

BOUML là 1 công thế UML2 miễn phí bao hàm trình sinh sản mô hình. Điều này giúp cho bạn chỉ định và sản xuất mã vào C ++, Java, Php, Python và My
SQL.

Tính năng, đặc điểm:

Nó chạy dưới các phiên phiên bản Windows, Linux cùng Mac
OS X.Nó giúp cho bạn lập trình bên cạnh đó trong C ++, Java, Php, Python, My
SQL, v.v.

15) Concept
Draw

*

Concept
Draw DIAGRAM cung ứng đầy đủ các phương án tài liệu hình ảnh kinh doanh. Các phương án UML này cung cấp các nhân thể ích bổ sung dành riêng mang đến doanh nghiệp, cung cấp nhiều yêu cầu về quá trình làm việc.

Tính năng, sệt điểm:

Concept
Draw DIAGRAM v12 cung ứng các phương tiện vẽ khỏe mạnh và toàn diện.Giúp chúng ta trao quyền cho những quy trình tiếp xúc và nâng cao kỹ thuật biểu đạt của bạn.Công thế này là 1 trong bộ lý tưởng nhằm xây dựng ứng dụng kế hoạch.

16) Dia:

*

Dia là 1 trong chương trình biểu đồ tương đối đầy đủ tính năng được cấp giấy phép theo GPL. Nó được cho phép bạn vẽ các loại sơ đồ khác biệt và có những đối tượng quan trọng đặc biệt để giúp bạn vẽ sơ thứ ER, sơ đồ dùng UML, sơ đồ, sơ thiết bị mạng và những sơ đồ dùng khác.

Nó cung cấp hỗ trợ cho các hình dạng mới bằng phương pháp viết các tệp XML solo giản, sử dụng tập hợp nhỏ của SVG nhằm vẽ hình dạng.

17) Eddraw

*

Edraw Max là 1 trong công cầm cố UML dễ thực hiện để chế tác sơ đồ, nhiều nhiều loại sơ đồ gia dụng kinh doanh, bản đồ và các bạn dạng vẽ lý thuyết kinh doanh khác.

Tính năng, đặc điểm:

Nó cho phép bạn xuất và phân tách sẻ bạn dạng vẽ của chính mình ở nhiều định dạng tệp thân quen thuộc, như PDF, Word, JPEG, PPT, v.v.Nó có thể chấp nhận được bạn tùy chỉnh thiết lập mọi chi tiết với các lựa chọn linh hoạt và tốc độ nhanh.

18) Sparxsystems

*

Hệ thống Sparx là 1 công cụ xây cất sơ vật dụng để mô hình hóa tài liệu, phát hành và gia hạn các kĩ năng hướng đối tượng. Đây là trong số những nhà cung cấp giải pháp sáng tạo bậc nhất dựa trên Ngôn ngữ mô hình thống nhất.

Tính năng, quánh điểm:

Giúp bạn cai quản dự án hiệu quả
Kho lưu giữ trữ mô hình hiệu năng cao
Cung cấp cho truy xuất xuất phát từ đầu đến cuối

19) Giffy

*

Gliffy là 1 trong những công núm vẽ trực tuyến đường miễn phí hỗ trợ hỗ trợ nhằm vẽ sơ vật dụng UML. Nó là giữa những ứng dụng biểu đồ dùng trực tuyến được sử dụng thoáng rộng nhất.

Tính năng, đặc điểm:

Cho phép bạn vẽ sơ đồ dễ dàng
Nó cung cấp sức bạo gan của tiếp xúc trực quan và hợp tác.Tích hợp lập cập và hiệu quả với Jira và Confluence

20) Lucidchart

*

Lucidchart là cách thức UML dựa trên HTML-5 cũng cung ứng các năng lực cộng tác theo thời hạn thực. Nó chất nhận được bạn chế tạo ra một sơ đồ đơn giản dễ dàng cho những sơ đồ gia dụng kỹ thuật phức tạp.

Tính năng, quánh điểm:

Làm bài toán với nhóm của khách hàng trên đa số thiết bị trên nhiều nền tảng gốc rễ khác nhau
Cho phép bạn kết nối dữ liệu thẳng với sơ đồ của chính mình hoặc nhập dữ liệu để tự động hóa xây dựng biểu vật dụng tổ chức
Giúp bạn tăng tốc bảo mật cùng dễ dàng thống trị tài khoản bạn dùng

21) Magic Draw:

*

Magic Draw là phiên bạn dạng toàn diện đầu tiên cho tất cả những người chuyên nghiệp. Thiết kế văn minh và tía cục rõ ràng đặt ứng dụng máy tính để bàn này quanh đó phần sót lại là sản phẩm hiếm cho yêu cầu cao.

Tính năng, sệt điểm:

Liên tục thêm các tính năng được cải thiện dựa trên ý kiến được cung ứng bởi fan dùng
Giấy phép nổi giúp bạn tiết kiệm đáng kể nếu bạn có nhiều nhà trở nên tân tiến mà bạn phải sử dụng Magic Draw vào một khoảng thời hạn cụ thể.Sau lúc mua, bạn cũng có thể chạy phần mềm trong các ứng dụng khác nhau.Đội ngũ chuyên gia Magic Draw cung cấp hỗ trợ miễn phí tổn 24 giờ.

22) Visio

*

Microsoft Visio là 1 biểu đồ dùng và phần mềm trực quan liêu phổ biến. Nó nằm trong bộ office nên hoàn toàn có thể dễ dàng tích hợp với các sản phẩm văn phòng khác của Microsoft.

Tính năng, đặc điểm:

Visio giúp đỡ bạn tạo sơ đồ bài bản bằng bí quyết tạo sơ đồ, sơ đồ, biểu vật tổ chức, kiến tạo kỹ thuật, trungcapktktbinhdinh.edu.vn phép bạn kết nối sơ đồ cùng sơ đồ dùng với dữ liệu thời gian thực.

23) Modelio:

*

Modelio là môi trường mã sản phẩm đầu tiên. Hình thức này kết hợp cung ứng BPMN và cung ứng UML. Nó hỗ trợ hỗ trợ cho một loạt các mô hình và sơ đồ.

Tính năng, sệt điểm:

Modelio cung cấp tính năng nhập / xuất XMI cho phép bạn hội đàm các mô hình UML2 giữa các công thế khác nhau.Bạn có thể mở rộng lớn modelio cho bất kỳ ngôn ngữ, cách thức hoặc kỹ thuật mô hình.

24) Nclass

*

NClass là 1 công gắng miễn phí được sử dụng để chế tạo ra sơ trang bị lớp UML cùng với sự hỗ trợ đầy đủ ngôn từ C # với Java. Nó có giao diện đơn giản dễ dàng và thân mật với người dùng để làm phát triển tiện lợi và nhanh chóng.

Tính năng, sệt điểm:

Một sơ đồ gia dụng giúp người tiêu dùng tạo những sơ đồ dùng tìm kiếm chuyên nghiệp
Cung cấp cho trình kiến tạo lớp dễ dàng và đơn giản nhưng táo bạo mẽ, trực quan nhằm sử dụng

25) Openmodelsphere:

*

Open Model
Sphere là một trong công cụ quy mô hóa dữ liệu, quá trình và kỹ thuật hữu ích. Nó là một trong công cụ độc lập với nền tảng, cung cấp giao diện người tiêu dùng bằng tiếng Anh cùng tiếng Pháp.

Tính năng, sệt điểm:

Nó cung cấp giao diện của người tiêu dùng bằng tiếng Anh với tiếng Pháp.Hỗ trợ không nhỏ từ cộng đồng các phong cách thiết kế sư cùng kỹ sư phần mềm.Nó giúp những nhà phân tích khối hệ thống tích phù hợp việc tạo ra luồng dữ liệu và sơ đồ quy trình kinh doanh.

26) Systems design rhapsody

*

IBM Rhapsody design Design Design là một trong nhóm các sản phẩm cung ứng một loạt giải pháp cho mô hình hóa và thi công UML. Nó góp bạn thống trị sự phức tạp mà nhiều tổ chức phải đối mặt với sự cải cách và phát triển sản phẩm và hệ thống.

Đặc tính:

Cung cấp xác nhận liên tục
Cho phép bạn triển khai kiểm tra tính đồng hóa tự động
Giúp bạn bắt tay hợp tác với nhóm kỹ sư của bạn
Phân tích cùng xây dựng những yêu mong của dự án của bạn

27) Reactive Blocks

*

Reactive Blocks là một trong những công cụ UML hỗ trợ phương pháp phát triển dựa trên mô hình trực quan. Nó cung ứng tạo mã trường đoản cú động, quy mô phân cấp cho và một thư viện rộng lớn những thành phần chuẩn bị sẵn sàng sử dụng.

Tính năng, quánh điểm:

Xây dựng những ứng dụng từ các khối dẫn đến một phong cách thiết kế sạch hơn bởi vì mọi tín đồ đều tuân theo những nguyên tắc kiểu như trungcapktktbinhdinh.edu.vnân tích trạng thái đồng ý giúp phát hiện tại sớm những sai trái và không đúng sót trong quy trình phát triển.

28) Softwareideasmodeler

*

Model Ideas Modeler là một trong công cụ xây dựng để vẽ UML, Sys
ML, ERD, Archi
Mate, sơ đồ. Nó được cho phép bạn tạo các câu chuyện của người dùng và cung ứng hỗ trợ khung dây.

Tính năng, sệt điểm:

Cung cung cấp sơ vật dụng và sắp xếp dễ dàng.Công cụ model Ideas Modeler cung cấp cho mình rất nhiều phong cách được khẳng định trước, khiến cho sơ đồ của doanh nghiệp hấp dẫn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.