Ứng Dụng Phần Mềm Tính Toán Máy Biến Áp 1 Pha Tần Số 50Hz, Xây Dựng Phần Mềm Tính Toán Thiết Kế Máy Biến Áp

TCCT Th
S. NGUYỄN THANH HIỀN (Bộ môn Điện - Điện tử, Khoa kỹ thuật với Công nghệ, trường Đại học Trà Vinh)

TÓM TẮT:

Trong quy trình học tập, sinh viên ngành khối hệ thống điện được lắp thêm kiến thức kim chỉ nan cơ sở và vận dụng vào phần mềm để phân tích khối hệ thống điện với việc trợ giúp của máy tính là buộc phải thiết. Phương châm của nghiên cứu và phân tích này là tế bào phỏng bài xích toán phân bố công suất trên máy vi tính để kiểm chứng lại cơ sở giám sát và đo lường lý thuyết. Điểm trông rất nổi bật của nghiên cứu này là so sánh tính toán lý thuyết với ứng dụng trên Power
World Simulator
. Công dụng cho thấy, thông số khối hệ thống hiển thị trên ứng dụng mô phỏng đúng chuẩn 100% đối với thuật toán lý thuyết. Nghiên cứu và phân tích này là cơ sở giúp sinh viên đầy niềm tin hơn khi vận dụng phân tích bài xích toán tinh vi thực tế.

Bạn đang xem: Phần mềm tính toán máy biến áp

Từ khóa: vận dụng Power
World Simulator, đối chiếu trào giữ công suất, so sánh giám sát và đo lường lý thuyết.

1. Đặt vấn đề

Đối với những sinh viên sẽ theo học chăm ngành khối hệ thống điện ngoài việc được thứ kiến thức lý thuyết cơ bản về đo lường và thống kê phân bố công suất trong mạng điện <1>, cần biết áp dụng kiến thức và kỹ năng đó vào trong thực tiễn để phân tích những bài toán phức tạp với sự trợ giúp của dòng sản phẩm tính. Các ứng dụng đối chiếu mạng điện phức hợp được lời khuyên theo Mahmoud Saleh, Yusef Esa và Ahmed Mohamed là dùng Matlab xuất xắc Power
World Simulator là bổ ích trong việc tiếp cận tế bào phỏng hệ thống lưới điện và cũng đã áp dụng để phân tích tổn thất năng suất và định hình điện áp trên lưới điện IEEE-30 nút <2>. Để củng cầm cơ sở kim chỉ nan cho sinh viên trong quy trình học tập và phân tích về lĩnh vực khối hệ thống điện, ứng dụng được vận dụng trong phân tích, mô phỏng những bài toán cơ bạn dạng là thực hiện Power
World Simulator. Nội dung bao gồm của việc nghiên cứu và phân tích này nhằm thực hiện tại mô rộp và phân tích trên các đại lý của học tập thuật so với chương trình được sử dụng trên sản phẩm tính, từ kia sinh viên lạc quan hơn trong việc củng cố gắng cơ sở triết lý và ứng dụng ứng dụng vào thực tiễn nghề nghiệp và công việc sau khi tốt nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu

Để bảo đảm cho hệ thống điện thao tác an toàn, không gặp gỡ sự cố cung cấp điện, trước tiên yêu cầu phải nghiên cứu bài toán phân bố công suất lưới điện khi áp dụng các phần mềm chuyên ngành, sau đó xét đến các vấn đề giám sát dòng năng lượng điện ngắn mạch, đảm bảo rơ cùng xét đến tính ổn định khối hệ thống điện để nâng cao được chế độ vận hành hệ thống điện phù hợp. Theo người sáng tác Doãn Thanh Cảnh và Nguyễn Thị Thắm đã vận dụng Matlab/Matpower để mô phỏng câu hỏi tối ưu hóa trào lưu giữ công suất, search miền giới hạn công suất, thông qua việc tế bào phỏng hệ thống điện IEEE-9 nút đã trình bày cho thấy giảm được cân nặng tính toán trong quản lý và vận hành thời gian thực <3>. Khởi thủy từ thực tiễn đó, để thỏa mãn nhu cầu việc giảng dạy, học tập và phân tích của sinh viên ngành Điện, người sáng tác đã áp dụng Power
World Simulator nhằm phân tích phân bổ công suất dựa trên 2 dạng câu hỏi cơ bản của mạng năng lượng điện cao áp. Ứng dụng các đo lường và thống kê trên cơ sở định hướng và mô rộp lại trên Power
World Simulator để mang ra dìm xét cửa hàng học thuật so với ứng dụng được ứng dụng.

Phương pháp nghiên cứu và phân tích được thực hiện thông qua bài toán tổng thích hợp cơ sở lý thuyết và thực nghiệm khoa học trên quy mô toán đã gợi ý sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học <4-5>. Thu thập thông số dây dẫn đến Quy chuẩn chỉnh Kỹ thuật nước nhà về chuyên môn điện, (phần 1 khối hệ thống lưới điện) của bộ Công nghiệp <6>. Người sáng tác ứng dụng Power
World Simulator để xây đắp trên ứng dụng và chạy mô bỏng trên máy tính để kiểm chứng các thông số lưới điện đã thống kê giám sát là bao gồm xác. 

3. Kết quả thảo luận

3.1. Sử dụng máy tính xách tay khai báo thông số kỹ thuật bài toán trên Power
World Simulator

Power
World Simulator là phần mềm dùng để mô phỏng phân bố công suất, đo lường ngắn mạch, so với ổn định khối hệ thống và nghiên cứu và phân tích các bài xích toán quản lý kinh tế trên mạng điện cao thế do

Đại học tập Illinois, thuộc doanh nghiệp Power
World Corporation - Hoa Kỳ phạt triển. Cung ứng các phương pháp mô phỏng chất nhận được người kỹ sư năng lượng điện phân tích bài xích toán khối hệ thống điện, hiển thị trực quan các thông số khối hệ thống tại thanh chiếc (Bus), tương tự như trên mặt đường dây sở hữu điện. Ứng dụng xây dựng việc mô rộp mạng năng lượng điện như sau.

Khởi tạo các Bus mang đến lưới năng lượng điện vào thực đơn Draw và chọn Network Bus, nhấp chuột chọn Bus và đưa vào trang xây dựng và nhập số lắp thêm tự Bus, thương hiệu Bus, năng lượng điện áp Bus cho mạng điện.

Hình 1: Nhập thông số kỹ thuật Bus

Khởi tạo nguồn điện đến mạng năng lượng điện vào menu Draw và chọn Network Generator, bấm chuột đưa vào trang xây dựng và nhập giới hạn công suất phát phải điều khiển, nhập góc pha bố đầu, loại nguồn phát.

Hình 2: Nhập thông số kỹ thuật nguồn

Khởi tạo máy biến đổi áp vào thực đơn Draw và lựa chọn Network Transformer, click chuột đưa vào trang thiết kế, nhập thông số điện trở, điện kháng trong solo vị tương đối (pu), lựa chọn giới hạn hiệu suất máy biến chuyển áp.

Hình 3: Nhập thông số máy biến chuyển áp

Khởi tạo thành đường dây cài đặt điện vào menu Draw và chọn Network Transmission Line, nhấn vào đưa vào trang xây cất và nhập thông số kỹ thuật đường dây trong đối chọi vị tương đối (pu) hoặc trong đơn vị chức năng có tên, nhập chiều dài dây truyền tải.

Hình 4: Nhập thông số đường dây

Khởi tạo ra phụ tải điện vào thực đơn Draw và chọn Network Load, bấm vào đưa vào trang kiến tạo và nhập công suất tải.

Hình 5: Nhập thông số kỹ thuật tải

3.2. Phân tích câu hỏi bỏ qua tác động điện dung đường dây

Thông số máy thay đổi áp: U1/U2 = 115/23k
V, hiệu suất định mức ST = 250MVA; tổn hao không cài đặt P0 = 60 k
W; loại điện không tải phần trăm I0%= 0.05; điện áp ngắn mạch xác suất Uk%= 1.25; tổn hao năng suất ngắn mạch 400k
W. Đường dây 23 áp dụng loại dây dẫn ACSR-300/48 bao gồm chiều dài cấp điện là 6.5 km, tổng trở đơn vị chức năng Z0 = 0.0978 + j0.29 (Ω/km) <6>. Điện áp trên Bus1=115k
V; Bus3 = 21.46 k
V. Hãy thống kê giám sát phân bố năng suất và tổn thất hiệu suất trong mạng điện.

Hình 6: Sơ đồ solo tuyến lưới năng lượng điện 3 nút

Tính toán các thông số mạng điện trong đối chọi vị có tên và trong tương đối (pu) <7>.

Chọn Scb = 100 (MVA), Ucb1 = 115 (k
V);

Tổng trở máy đổi mới áp trong đơn vị chức năng có tên.

Tổng trở máy biến hóa áp trong đơn vị chức năng pu.

Tổng trở mặt đường dây 2-3 trong đơn vị chức năng có tên.

 Tổng trở mặt đường dây 2-3 trong đơn vị pu.

Bảng 1. Giám sát và đo lường thông số mạng điện

Tính tổn thất năng lượng điện áp mặt đường dây 2-3.

Tổn thất công suất trên phố dây 2-3.

Điện áp tại Bus2:

Tổn hao năng lượng điện áp trong máy trở thành áp

Tổn thất vào máy đổi thay áp.

Bảng 2. Tính tổn hao vào mạng điện

Công suất mặt đường dây 2-3:

Công suất tung vào Bus2:

Công suất trên Bus1:

Bảng 3. Phân bố công suất trong mạng điện

Ứng dụng phần mềm Power
World Simulator phân tích công dụng trên máy tính.

Hình 7: kết quả mô phỏng

Kết quả phân tích việc được thống kê lại qua Bảng 4, 5, 6, 7 cùng 8, được đối chiếu với các thông số kỹ thuật của Bảng 1, 2 cùng 3.

Bảng 4. Tính toán thông số mạng điện và mô phỏng phần mềm trong đơn vị chức năng có tên

Bảng 5. Thống kê giám sát thông số mạng điện và mô phỏng phần mềm trong đơn vị chức năng pu

Bảng 6. đo lường và thống kê tổn hao công suất và mô phỏng phần mềm trong đơn vị chức năng có tên

Tại Bảng 7, trên phần mềm thể hiện công suất kháng tất cả dấu “-“ vày nguồn vạc công suất tác dụng là 191.23 MVA cùng nhận hiệu suất kháng 38.77 MVAr.

Bảng 7. Tính phân bố công suất cùng mô phỏng ứng dụng trong đơn vị chức năng có tên

Bảng 8. Điện áp Bus cùng mô phỏng phần mềm trong đơn vị mang tên và đơn vị pu

3.3. Phân tích việc xét tác động điện dung con đường day

Hình 8: Sơ đồ solo tuyến lưới điện cao áp bao gồm 2 nút

Chiều dài mạng điện truyền tải quanh vùng 60 km. Sử dụng dây dẫn ACSR-450/40 gồm tổng trở đơn vị chức năng đường dây Z0 = 0.0644 +j0.36 Ω/km; Điện dung bội phản kháng đơn vị chức năng đường dây b0 = 2.6x10-6Ω-1/km <6>. Biết năng lượng điện áp trên Bus1 là 225 k
V; năng lượng điện áp tại Bus2 là 219.15k
V. Hãy đo lường và tính toán phân bố công suất và tổn thất hiệu suất trong mạng điện.

Tính toán các thông số kỹ thuật mạng năng lượng điện trong 1-1 vị có tên và trong kha khá (pu) <7>.

Chọn Scb = 100 MVA, Ucb1 = 225 k
V;

Tổng trở mặt đường dây 12.

Tính tổng trở đường dây trong đơn vị chức năng pu.

Tính tác động điện dung phản kháng đường dây trong đơn vị chức năng có tên.

B = b0.L (Ω-1)

Tính ảnh hưởng điện dung phản chống trong đối kháng vị tương đối (pu).

Bảng 9. đo lường và thống kê thông số mạng điệntrong đơn vị pu

Hình 9: Sơ trang bị mạch điện tương đương

Công suất phản phòng nửa cuối đường dây.

Công suất sau tổng trở Z12

Tính tổn hao điện áp trên đường dây.

Công suất phản chống nữa đầu mặt đường dây

Tổn thất công suất trên tổng trở Z12

Bảng 10. Tính tổn hao trong mạng điện

Tính năng suất biều kiến ở Bus1.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đồng Hồ Tuyệt Đẹp Cho Desktop, Đồng Hồ Lật

Bảng 11. Phân bổ công suất trong mạng điện trong đơn vị chức năng có tên

Hình 10: Ứng dụng phần mềm Power
World Simulator phân tích kết quả trên lắp thêm tính

Kết trái phân tích việc được những thống kê qua Bảng 12, 13, 14 cùng 15, được so sánh với các thông số kỹ thuật của Bảng 9, 10 cùng 11.

Bảng 12. Thống kê giám sát thông số mạng điện với mô phỏng phần mềm trong đơn vị có tên

Bảng 13. Giám sát và đo lường thông số mạng điện với mô phỏng phần mềm trong đơn vị chức năng (pu)

Bảng 14. đo lường phân bố năng suất và mô phỏng phần mềm trong đơn vị có tên

Bảng 15. Điện áp các Bus với mô phỏng phần mềm trong đơn vị có tênvà đơn vị chức năng pu

4. Kết luận

Bài báo đã trình diễn những nội dung liên quan đến tính toán triết lý và mô rộp lại trên máy tính khi sử dụng phần mềm Power
World Simulator. Kết quả cho thấy độ chính xác đạt 100%. Điểm nổi bật của cách thức nghiên cứu này là so sánh các sai số thân tính toán lý thuyết với thuật toán được ứng dụng trên phần mềm khi tế bào phỏng. Qua các bài đo lường và tính toán thí nghiệm cơ bản trên cho biết thêm độ bao gồm đạt 100%. Nghiên cứu và phân tích này nhằm giúp sinh viên ngành Diện mà lại ở đấy là chuyên ngành khối hệ thống điện hiểu rõ hơn cơ sở định hướng về trình độ với những thuật toán được ứng dụng trong phần mểm do công ty Power
World Corporation vạc triển, để từ đó tự tín trong việc phân tích các bài toán phức hợp khi ứng dụng phần mểm chuyên ngành nhằm mô phỏng khối hệ thống điện phức hợp với sự trợ giúp của sản phẩm tính. ở kề bên đó, sinh viên vận dụng được vào nghề nghiệp khi tiếp cận thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Doãn Văn Đông (2019). Giáo trình lưới năng lượng điện phân phối. Hà Nội: NXB Xây dựng.Mahmoud Saleh, Yusef Esa và Ahmed Mohamed (2018). Applications of Complex Network Analysis in Electric power Systems. Energies, 11(6), 1-16.Doãn Thanh Cảnh, Nguyễn Thị Thắm (2016). Ứng dụng câu hỏi tối ưu hóa trào lưu hiệu suất để phân tích định hình điện áp của hệ thống điện, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Hồng Đức, 29, 15-23.Nguyễn Minh Nhựt, Dương Thị Cẩm Như (2019). Ứng dụng Powerworld Simulator phân tích phân bố năng suất và xét ổn định định khối hệ thống lưới điện truyền tải khoanh vùng tỉnh Trà Vinh. Đồ án giỏi nghiệp, cỗ môn Điện - Điện tử, ngôi trường Đại học tập Trà Vinh.Huỳnh xung khắc Bình, è cổ Quốc Huy (2019). Nghiên cứu triển khai bài giảng CAD trong khối hệ thống điện. Đồ án xuất sắc nghiệp, bộ môn Điện - Điện tử, ngôi trường Đại học Trà Vinh.Bộ công thương (2015). Quy chuẩn chỉnh Kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện (Phần 1 khối hệ thống lưới điện). Vụ công nghệ và Công nghệ, Hà Nội.Hồ Văn Hiến (2013). Hệ thống năng lượng điện truyền thiết lập và phân phối. TP. Hồ Chí Minh: NXB Đại học đất nước TP. Hồ Chí Minh.Trần quang Khánh (2013). Giáo trình cung cấp điện. Hà Nội: NXB khoa học và Kỹ thuật.Power
World Corporation (2007). Power
World Simulator Version 13 Users Guide.
Available from: https://www.powerworld.com/files/Simulator13_Help_Printed.pdf

USING POWERWORLD SIMULATOR SOFTWARE

TO SOLVE power nguồn FLOW PROBLEMS

• Master. NGUYEN THANH HIEN

Deputy Department of Electrical & Electronics Engineering

Faculty of Engineering & Technology, Tra Vinh University

ABSTRACT:

In the students learning process about electrical systems, they learn basic theoretical knowledge and how to use software to lớn analyze nguồn systems. This study is lớn simulate the power flow analysis with the use of software to verify the theoretical calculation basis. This studys highlight is to comparing theoretical and experimental values which are calculated by Power
World Simulator software. The study’s results show that the values calculating by Power
World Simulator software are equal to the theoretical values. This study is expected to help students become more confident when using software khổng lồ analyze power nguồn system problems.

Keywords: Power
World Simulator application, nguồn flow analysis, comparing theoretical calculations.

... thiết kế tính toán mạng năng lượng điện hạ áp giải pháp nhanh chóng, tin cậy, xác kinh tế tài chính DOCWin3.0 phương án phần mềm trả chỉnh, phần mượt chuyên nghiệp dùng cho việc thiết kế, tính toán tế bào mạng điện hạ áp ... điện hạ áp DOCWin3.0 phần mượt cung ứng mạnh dễ sử dụng, quy định phần mượt đợc nhiều nhà chuyên môn, kỹ s thiết kế đánh giá cao tín nhiệm lựa lựa chọn thiết kế tính toán mạng điện hạ áp DOCWin3.0 công ... Academy, tất cả 11 học giúp ngời thiết kế từ học làm quen cùng với DOCWin3.0 Phần 3: các bớc tính toán Doc
Win3.0 1-Giải pháp ABB cho câu hỏi thiết kế mạng điện hạ áp: 10/15 ABB 2-Lu đồ dùng tính toán Doc Win3.0: 3-Vẽ...
*

... thiết kế tính toán mạng năng lượng điện hạ áp biện pháp nhanh chóng, tin cậy, xác kinh tế tài chính DOCWin3 .0 giải pháp phần mượt hoàn chỉnh, phần mềm chuyên nghiệp hóa dùng cho việc thiết kế, tính toán tế bào mạng năng lượng điện hạ áp DOCWin3 .0 ... hạ áp DOCWin3 .0 phần mượt cung cấp mạnh dễ dàng sử dụng, chế độ phần mượt đợc các nhà chăm môn, kỹ s thiết kế đánh giá cao tín nhiệm lựa lựa chọn thiết kế tính toán mạng điện hạ áp DOCWin3 .0 chính sách ... Ngời thiết kế từ bỏ học có tác dụng quen với Phần 3: các bớc tính toán Doc
Win3
.0 1-Giải pháp ABB cho vấn đề thiết kế mạng năng lượng điện hạ áp: 10/15 e
Book for You DOCWin3 .0 3-Vẽ sơ đồ đơn tuyến thực tính toán mạch điện...
*

... Viện máy biến đổi áp hạ áp / hạ áp : Sơ vật dụng CB q.4 C4 Circuit Cáp tuyệt Thanh dẫn Máy biến hóa áp hạ áp /hạ áp T4 CB q.5 C5 ngôn từ Circuit Cáp xuất xắc Thanh dẫn ước dao I5 T5 Máy vươn lên là áp hạ áp /hạ áp I.7- thư viện ... phía dẫn sử dụng Ecodial 3.3 04-2006 A- TỔNG quan VỀ PHẦN MỀM ECODIAL 3.3 : Ecodial 3.3 sử dụng để thiết kế mạng hạ áp theo đặc điểm kỹ thuật sau: - Điện áp từ 220 V mang lại 690 ... Thò phần tử chưa tính toán, xuất cờ blue color phần tử đươc tính toán + Items : đưa danh sách đặc tính phần tử, bạn sử dụng đổi khác đặc tính phần tử vùng + Trace : dẫn kết tính toán mang lại phần...
*

... 512MB; cổng liên kết USB; áp dụng mạng LAN, chuẩn chỉnh Ethernet (IEEE 802.3) KếT LUậ
N Kết nghiên cứu l xây dựng đợc quy trình tính toán thiết kế lựa chọn cụ thể cấu thnh đồ vật cắt tia nớc khiết bao gồm: ... Với dòng máy hiệu suất giảm mang lại 3500 bar v Flow International (USA), Jet Edge, inch (USA) với chiếc thứ công suất giảm béo 4000 bar vì chưng vậy, việc lựa chọn, tính toán, thiết kế thiết bị giảm tia nớc ... Xé bóc tách hạt đồ vật liệu v tia nớc xuyên thẳng qua tạo thnh dấu cắt, cụ thể đợc tối ưu (Miller, 1985) Hình Sơ đồ vật nguyên lý hệ thống giảm tia nớc hệ thống giảm tia nớc bao hàm phận chính: máy bơm thủy lực,...
*

... 512MB; cổng liên kết USB; áp dụng mạng LAN, chuẩn chỉnh Ethernet (IEEE 802.3) KếT LUậ
N Kết phân tích l xây dựng đợc quy trình tính toán thiết kế lựa chọn cụ thể cấu thnh máy giảm tia nớc khiết gồm những: ... Với dòng vật dụng công suất giảm mang lại 3500 bar v Flow International (USA), Jet Edge, inch (USA) với cái trang bị năng suất cắt béo 4000 bar vì chưng vậy, vấn đề lựa chọn, tính toán, thiết kế thiết bị cắt tia nớc ... đầu cắt R= (11) Bớc 5: Tính toán bn chạy đầu giảm 1) xác minh thông số đầu vo: Kết cấu v kích thớc bn cắt, bể cất nớc, gia tốc di chuyển, số vòng xoay phút, chiều di v đờng kính trục vít me 2) Tính...
*

... Ghi nhớ 512MB; cổng liên kết USB; sử dụng mạng LAN, chuẩn chỉnh Ethernet (IEEE 802.3) KếT LUậ
N Kết nghiên cứu l xây dựng đợc quy trình tính toán thiết kế lựa chọn cụ thể cấu thnh sản phẩm công nghệ giảm tia nớc khiết bao ... Với loại máy hiệu suất cắt đến 3500 bar v Flow International (USA), Jet Edge, inh (USA) với dòng sản phẩm công suất cắt béo 4000 bar do vậy, câu hỏi lựa chọn, tính toán, thiết kế thiết bị cắt tia nớc ... đầu giảm R= (11) Bớc 5: Tính toán bn chạy đầu giảm 1) xác minh thông số đầu vo: Kết cấu v kích thớc bn cắt, bể chứa nớc, tốc độ di chuyển, số vòng quay phút, chiều di v đờng kính trục vít me 2) Tính...
... 4: Tính bán kính vùng đậy sóng B: bên trên sở tính toán cường độ biểu hiện yêu ước Es,xác định bán kính phủ sóng B vùng hải dương A2 đài bờ 3 Xây dựng phần mềm tính cự ly vùng A2 hệ thống GMDSS Việt nam giới ... đến đài bờ phủ mong 2.2 Thuật toán tính cự ly đậy sóng Để tích phù hợp kết tính toán bằng tay sử dụng phần mềm, nhằm xây dựng sở liệu thống đến hệ thống, thuật toán tính cự ly bao phủ sóng đề xuất (hình ... Diện hệ thống: Hình bối cảnh hệ Như đề cập mục trước, nhằm tính cự ly vùng A2 hệ thống GMDSS tin tức đài update Nhằm thống thông thường khuôn dạng liệu đến đài hệ thống, sở liệu mang lại hệ xây dựng Bảng...

Xây dựng phần mềm tính toán cự ly vùng biển a2 trong khối hệ thống thông tin cứu vãn nạn với an toàn mặt hàng hải toàn mong của việt nam


... HỌC HÀNG HẢI VIỆT nam giới KHOA HÀNG HẢI THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CỰ LY VÙNG BIỂN A2 vào HỆ THỐNG THÔNG TIN CỨU NẠN VÀ AN TOÀN HÀNG HẢI TOÀN CẦU CỦA VIỆT phái nam ... “ Xây dựng phần mượt tính toán cự ly đậy sóng vùng biển lớn A2 hệ thống GMDSS Việt Nam Phần mượt tích đúng theo kết tính toán thủ công sử dụng phần mượt ITU khuyến cáo để xác minh bán kính tủ sóng vùng đại dương ... ”Nghiên cứu vớt thiết lập cấu hình hệ thống thông tin hàng hải Việt nam hệ thống thông tin an toàn cứu giúp nàn mặt hàng hải toàn mong (GMDSS)”, trần Xuân Việt, 2000 <4> Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: ”Nghiên cứu vớt đánh...

Xây dựng phần mềm tính toán cự ly vùng biển a2 trong hệ thống thông tin cứu nạn với an toàn mặt hàng hải toàn mong của nước ta


... HỌC HÀNG HẢI VIỆT phái nam KHOA HÀNG HẢI THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CỰ LY VÙNG BIỂN A2 vào HỆ THỐNG THÔNG TIN CỨU NẠN VÀ AN TOÀN HÀNG HẢI TOÀN CẦU CỦA VIỆT nam ... “ Xây dựng phần mượt tính toán cự ly phủ sóng vùng hải dương A2 hệ thống GMDSS Việt Nam Phần mượt tích hợp kết tính toán thủ công sử dụng phần mềm ITU khuyến nghị để khẳng định bán kính lấp sóng vùng biển ... ”Nghiên cứu tùy chỉnh cấu hình hệ thống thông tin sản phẩm hải Việt nam hệ thống thông tin an toàn cứu vớt nạn mặt hàng hải toàn ước (GMDSS)”, è cổ Xuân Việt, 2000 <4> Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: ”Nghiên cứu vớt đánh...
... = IV.TỔNG KẾT BÀI HỌC: 5’ - định nghĩa chumg trang bị đổi thay áp - Phân nhiều loại đồ vật biến đổi áp - tư tưởng đồ vật trở thành áp V BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Câu 1: lúc nối cuộn sơ cấp cho trang bị biến chuyển áp với nguồn điện chiều ... - HS có ý thức tìm hiểu cách tính toán thiết kế MBA contact thực tế II/ CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG: - nghiên cứu 8-SGK - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến giảng - Dây quấn thứ biến hóa áp, lõi thép trang bị ... Trình chung để tính toán đọc qui trình phổ biến thiết kế MBA pha công suất nhỏ * Tính toán thiết kế MBA bao gồm *GV diễn giải: cách sau : việc tính toán xác
MBA xác minh công suất máy thay đổi chế độ có...
... Bí quyết điện : ( Bảng 18 ,19 ) cách điện trụ dây quấn HA: a 01= 15 (mm) phương pháp điện dây quấn HA CA:a12=27 (mm) 3.cách điện dây quấn CA CA: a22=30 (mm) giải pháp điện dây quấn CA mang lại gông : l02=75 (mm) : 12 =5 ... / = 1, 6  1, 1 31( T ) 7/ Suất tổn hao thép 1, 295(W/kg) (Bảng 45 ) vào trụ phường T= Trong p. G =1, 2 51( W/kg) 8/ Suất từ bỏ hoá ( Bảng50) (W/Kg) vào trụ gông q T =1, 775 trong gông q G =1, 675(W/Kg) 1. 2.4 ... 1. 1.7 Điện áp test dây quấn: Phía CA: U th  85 (KV) Phía HA: U th1  (KV) ( Bảng 2) 1. 2 lựa chọn số liệu xuất xứ thiết kế sơ lõi thép: 1. 2 .1 Lõi fe : Chn lõi st kiu...
...  D  (2- 60) B  A2 (34,968  68,09) B   0, 320 B1 22 9,977 C A1 351,401   0,509 3B1 3 .22 9,977 D 2C1 2. 340,39 K dq
Fe k  1,84.1,06  1, 924 3B1 3 .22 9,977 Thayvào (2- 60): X5+ 0, 320 .X4- 0,509.X- ... A (a  b  e) B  2, 40.10 k G k ld A (a 12  a 22 ) cầm cố số : B  2, 40.10 4.1,015.0,813.0,176 3.(1,4  0, 32  0,41)  22 9,977( kg ) B2  2, 40.10 4.1,015.0,813.0,176 2. (0, 027  0,03)  34,968( ... Trong tính toán sơ coi gần cái năng lượng điện không thiết lập i0=i0x tỷ lệ dòng năng lượng điện dây quấn:  k f Pn K Gdq  0,93.4600 1433,75.10 12   42, 219.10  12 Gdq Gdq 2, 4.10 Gdq vào : + Gdq  C1 X2 +K =2, 4.10-12...
... 2978.66 35 17,90 0, 030 0, 034 3 39 1,6 439 ,04 4892, 83 5619 ,33 3 1. 23 1,40 219,587 196,52 428,195 38 2, 23 131 3,99 135 1,72 2,85.10 3, 012.10 0, 237 0,179 0,251 0,280 0,190 0,266 834 ,12 1652,24 682, 13 1116, 83 ... 0,822 31 0,48 605,45 131 8,00 2,4.106 4117,26 1, 03 2 53, 81 494, 93 1295,2 2,65.106 0,141 0,151 0,211 0,191 0,167 0, 234 6 23, 01 731 ,46 1406,49 1 537 ,21 688 ,33 6 83, 00 834 ,160 979 ,38 1522,49 1662 ,38 41,95 ... R  0,1 23. X d  A X  0,176 X d 12  a.d  1,4.d 1 234 ,556 137 9,89 24,952 33 ,759 1771,592 239 6,88 0,022 0,0266 281,6 487,67 12 73, 11 699, 83 Q C  q T G T  q G G G 502,188 498 ,30 3 34 0,48 32 87,74...
... Lựa chọn dây dẫn:Bảng 20: lựa chọn dây 1 ,4 1,8 1, 54 máu diện toàn phần vòng dây: T2 = nv2.Td2.10-6 = 1, 54. 10-6(m2) 10 tỷ lệ dòng điện thực: 2 = I2 T2 = 4, 1 24 1, 54. 10  = 2,678.10-6 (A/m2) = 2,678 ... -1= 0 ,41 2.103 1.1,8 3150 288 = 14 (lớp) - = 228(vòng) Trong rước l2 = l1 = 0 ,41 2(m) 12 Số lớp dây quấn: n12 = W2 W12 = 13 Điện áp thao tác hai lớp kề nhau: U12 = 2W12 Uv = 228 6 ,41 5 = 2925, 240 (V) ... = 0 ,48 (mm) , a "22 = 5(mm) a2 = 1,8(5  9)  0 ,48 (5  1)  (9  1)  5.10 = 36.10-3 (m) cùng với năng lượng điện áp 35 KV ta sắp xếp thêm chắn tĩnh năng lượng điện sắt kẽm kim loại dầy 0,5mm ( nối điện với dây quấn cao áp) ...
... + +2240, 855 1,001 + 61,206 + 0,729 + 37 ,5 = 3732 ,53 4 (W) so sánh với số liệu mang đến : 3732 ,53 4 100 3700 = 100,879% Nếu nói dây quấn kiểm soát và điều chỉnh ( 100,05Uđm) Pn = 3732 ,53 4 + 0, 05 ( 2240, 855 .1,001) ... Không hoàn toàn n b m m n a kfhv1 = + 0 ,53 10-2.2 ( -2 f 4 ) a (n  cu kfhv1 = + 0 ,53 10 (0 ,50 6) + 64) kfhv1 = 1,001 – 20n2 + 64)  50    0,021 35   3,74.10-12(64 – đôi mươi 62 3.1.3 Tổn hao ... Phải phát sinh tổn hao phận Pt = 10.k.s Trong thông số k tra theo bảng 40a: k = 0,0 15 Pt = 10 0,0 15 250 = 37 ,5 (W) 3.1 .5 Như ta bao gồm tổn hao ngắn mạch mba là: Pn = Pcukf1 + Pcu2kf2 + Pr1 + Pr2 + Pt...
tự khóa: giám sát và đo lường thiết kế máy biến đổi áp 1 phatính toán kiến tạo máy đổi thay áp năng suất nhỏtính toán kiến thiết máy biến hóa áp một phatính toán kiến thiết máy đổi thay ápbài tập đo lường và tính toán thiết kế máy trở thành áptính toán kiến tạo máy biến đổi áp 3 phatính toán kiến tạo máy trở nên áp từ bỏ ngẫutinh toan thiet ke may bien ap 1 pha cong suat nhohoạt đụng 2 mày mò trình tự đo lường thiết kế máy vươn lên là áp2 trình tự tính toán thiết kế máy phát triển thành áphoạt đụng 3 thống kê giám sát thiết kế máy đổi thay áp3 đo lường và thống kê thiết kế máy biến hóa ápquot tai lieu huong dan su dung chuong trinh phan mem tinh toan thiet ke tuyen thong tin ve tinh cho mang vinasat quotphần mềm tính toán thiết kế băng tảiphần mềm đo lường và tính toán thiết kế chiếu sángchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết não cấp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối đúng theo giữa phòng văn hóa truyền thống và thông tin với phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động thành lập nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọ
Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng laptop chuyên dùng
Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ nước xuân hương
Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng bốn pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp làm việc thực vật
Chiến lược kinh doanh tại bank Agribank đưa ra nhánh thành phố sài gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chủ yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
MÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8 phân tích bài bác thơ từ bỏ tình 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.