TOP 12 PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỒN KHO

*

CYBER INVENTORY MANAGEMENT

Phân hệ phần mềm cai quản hàng tồn kho hỗ trợ các thông tin tức thời thông tin tồn kho những hàng hoá vật tư của doanh nghiệp. Làm chủ tất cả những nghiệp vụ nhập xuất, điều giao hàng hoá, thống trị chi máu từng mặt hàng hoá vật bốn đến từng vị trí chứa giữ. Quy trình kiểm tra đầy đủ ngặt nghèo tránh không đúng sót, bảo đảm số dư mặt hàng tồn kho thực tế đúng với sổ sách. Ngoài ra, phân hệ phần mềm này còn đến phép làm chủ cách tính giá bán vốn hàng tồn kho, tự động hạch toán kế toán gửi vào sổ cái cho phân hệ quản lý tài chính. Tự động tạo lập các report quản trị phân tích đưa ra tiết, tổng vừa lòng về sản phẩm hoá vật tư tồn kho nhằm mục đích tối ưu hóa vòng giao vận hàng hóa tương tự như lượng mặt hàng tồn kho dự trữ tác dụng hơn.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý kho vật tư

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA PHÂN HỆ QUẢN LÝ TỒN KHO

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Lập kế hoạch cung ứng nhằm bằng vận lượng thành phẩm cung cấp trong kỳ, thành phẩm tồn kho cuối kỳ và đặc biệt kết hợp với định mức thêm vào nhằm bằng phẳng nhu cầu áp dụng vật bốn nguyên thiết bị liệu ship hàng cho sản xuất, tối ưu hóa vòng luân chuyển tồn kho.

Quản lý phê duyệt planer sản xuất: người tiêu dùng có vắt định nghĩa phân quyền và làm chủ các nút xử lý khác nhau như: lập mưu hoạch, phê duyệt planer ..

QUẢN LÝ YÊU CẦU CẤP PHÁT VẬT TƯ

Quản lý yêu cầu xuất vật tư theo bộ phận, phòng ban, phân xưởng khi có yêu mong sử dụng: Phần này mang đến phép làm chủ yêu mong theo “Yêu cầu hốt nhiên xuất, yêu mong theo chiến lược sản xuất, …”, văn bản yêu cầu, thời gian yêu cầu, số yêu thương cầu.

QUẢN LÝ XUẤT KHO THEO YÊU CẦU

Sau khi yêu ước đã được phê chuẩn y “Tùy vào yêu thương cầu quản lý đặc thù của từng đơn vị yêu cầu rất có thể được phê chu đáo trên khối hệ thống hoặc yêu cầu được phê phê chuẩn trên phiên bản cứng”, chủ kho sẽ tiến hành xuất kho theo số yêu thương cầu. Trong trường hòa hợp hàng tồn kho ko đảm bảo, hệ thống cho phép người sử dụng chuyển hẳn qua quy trình làm chủ mua hàng.

QUẢN LÝ NHẬP KHO

Quản lý công tác nhập kho sản phẩm sản xuất, nhập kho bởi vì thừa kiểm kê, nhập kho vay mượn mượn.” tương tự như phần nhập kho của Module kế toán đồ vật tư”

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC PHÂN HỆ KHÁC

Như đang biết sinh sống phần trình làng về đối tượng người dùng sử dụng, phân hệ quản lý hàng tồn kho là một trong những mắt xích đặc trưng trong hệ thống CYBER ENTERPRISE 8.0. Nó bao gồm mối quan liêu hệ, đề nghị hoặc tuỳ chọn với những phân hệ không giống trong hệ thống và có tác động qua lại quan trọng với nhau cùng được biểu thị như sau.

Quan hệ với phân hệ quản lý tài chính:

Chứng từ bỏ gốc:

Các hội chứng từ nơi bắt đầu trong phân hệ phần mềm thống trị hàng tồn kho như: Phiếu xuất sản xuất, xuất bán, xuất điều chuyển, xuất hao hụt, xuất khác, phiếu nhập kho kết quả sản xuất, nhập mua, nhập khác sau khoản thời gian được tiến hành thì liên tiếp được gửi và cách xử trí vào sổ cái cũng như tính giá thành sản xuất tham gia vào tính toán giá thành sản phẩm. Việc số liệu bao gồm tính thừa kế giữa các phân hệ với nhau thì vấn đề can thiệp, làm chủ chứng từ gốc, tương tự như sửa số liệu gốc nhờ vào vào khối hệ thống xử lý của từng solo vị, phân hệ quản lý hàng tồn kho được cho phép phân quyền cụ thể đến từng nút lệnh tương tự như trạng thái sợi đọc, sửa, thêm, xoá của bệnh từ gốc.

Các danh mục:

- hạng mục tài khoản: Tuỳ thuộc tổ chức triển khai hạch toán kế toán của người sử dụng mà phân hệ cai quản hàng tồn kho sẽ sở hữu như khai báo tương xứng để trong cửa hàng trình quản lý chương trình đảm bảo tính tự động hóa hạch toán, chuyển vào sổ chiếc sang phân hệ thống trị kế toán.

- hạng mục khách hàng: Với hệ thống CYBER ENTERPRISE 8.0 bắt buộc danh mục phải thống độc nhất ở các phân hệ cùng với nhau, việc thành lập và hoạt động danh mục nói chung và danh mục khách hàng nói riêng tùy thuộc vào phương thức quản lý của từng doanh nghiệp nhưng số liệu, thông số về khách hàng hàng có thể được thành lập từ một cơ quan hay phần tử chuyên trách. Việc quản lý khách hàng triệu tập phản ánh được thực trạng công nợ cũng như phân tích cụ thể được khả năng cung cấp, tiêu thụ của từng đối tượng người tiêu dùng khách hàng vậy thể.

- hạng mục hàng hoá trang bị tư: Vật tứ hàng hoá trong số giao dịch nhập xuất việc phản ánh lên sổ cái đề nghị theo những tiêu thức hạch toán rõ ràng do kế toán tài chính tổng phù hợp xác định. Để vấn đề hạch toán kế toán, cũng như tập hợp ngân sách chi tiêu và tính túi tiền sản xuất nên khai báo các thông số kỹ thuật hạch toán liên quan tới hạng mục từng loại vật từ, hàng hoá.

Quan hệ cùng với phân hệ cai quản bán hàng: Trong quá trình quản lý bán hàng thì bao gồm một số công đoạn liên quan đến phân hệ thống trị hàng tồn kho như sau.

- Phiếu nhập hàng phân phối trả lại

Trong trường hợp bán hàng nhưng người tiêu dùng trả lại sản phẩm thì bài toán nhập hàng buôn bán bị trả lại tương quan đến phiếu nhập kho trong phân hệ thống trị hàng tồn kho (tăng kho).

- Phiếu xuất sản phẩm bán.

Quan hệ với phân hệ cai quản mua hàng:Trong quy trình quản lý mua hàng thì bao gồm một số quy trình sau liên quan đến quản lý hàng tồn kho.

- Phiếu nhập sở hữu kiêm phiếu nhập kho

- Phiếu xuất hàng buôn bán trả lại nhà cung cấp

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ TRÊN HỆ THỐNG
*

DIỄN GIẢI QUY TRÌNH

Bước thực hiện

Bộ phận

Nội dung các bước thực hiện

Bước 1:Lập yêu thương cầu cấp phép vật tứ nguyên đồ vật liệu

Bộ phận tiếp tế

- địa thế căn cứ vào nhu cầu sản xuất

- địa thế căn cứ vào tồn kho trên hệ thống

Bộ phận sản xuất tiến hành lập yêu thương cầu cấp phép vật tư vật liệu trên hệ thống

Bước 2:Phê chuẩn y yêu cầu

Phòng đồ dùng tư, chống TCKT, trưởng ca..

Căn cứ vào bạn dạng cứng in ra từ bỏ yêu cầu cấp phép vật tư: bộ phận quản lý vật tứ NVL đầu ra tiến hành phê chú ý yêu mong trên hệ thống

Bước 3:Xuất kho theo yêu cầu

Thủ kho

Căn cứ vào yêu mong đã được phê cẩn thận trên hệ thống, thủ kho sẽ triển khai lập phiếu xuất kho theo yêu cầu trên hệ thống

Bước 4:Kế toán phê chăm chú phiếu phiếu xuất

Kế toán nguyên vật liệu

Căn cứ vào phiếu xuất đã làm được thủ kho tiến hành lập phiếu: kế toán theo dõi vật liệu sản xuất sẽ thực hiện phê phê chuẩn và gửi trạng thái lịch sự trạng thái hạch toán kế toán và tài liệu chuyển auto sang thành phần tính giá chỉ thành.

Bước 5:Lập phiếu nhập kho thành quả sản xuất

Thủ kho kết quả

Căn cứ vào phiếu báo sản xuất: Thủ kho kết quả sẽ triển khai nhập phiếu nhập kho sản xuất

Bước 6:Kế toán phê chăm sóc nhập kho thành phẩm và áp ngân sách sản xuất

Kế toán sản phẩm (kế toán giá thành)

Định kỳ kế toán tài chính thành phẩm thực hiện phê để mắt hạch toán, cùng tính giá thành “kế thừa số liệu từ những phân hệ khác” áp giá cả sản xuất trong kỳ.

HỆ THỐNG BÁO CÁO

Nhóm report liên quan hội chứng từ gốc:

- Phiếu yêu ước lĩnh đồ tư, thành phẩm

- Phiếu xuất thiết bị tư, thành phẩm

- Phiếu xuất điều đưa kho

- Phiếu nhập vât bốn thành phẩm

- Phiếu nhập điều gửi kho

Nhóm report xuất hàng:

- Bảng kê phiếu xuất

- Bảng kê phiếu xuất của một đồ tư

- Bảng kê phiếu xuất của một vật tứ nhóm theo khách hàng, phân xưởng ,..

- Bảng kê phiếu xuất của một khách hàng, phân xưởng, .. Team theo đồ tư

- Bảng kê nhóm theo nhiều chỉ tiêu

- Bảng kê phiếu xuất theo vụ việc

- Bảng kê phiếu xuất theo dạng nhập xuất

- Bảng tổng vừa lòng hàng xuất kho

- Bảng tổng vừa lòng xuất kho nhóm theo 2 chỉ tiêu

- Bảng tổng vừa lòng xuất kho đội theo đa đưa ra tiêu

- ...

Nhóm report nhập xuất tồn:

- Tồn kho của một đồ vật tư

- Thẻ kho, sổ cụ thể vật tư

- Thẻ kho, sổ cụ thể vật tư lên cho 1 kho

- Tổng hòa hợp nhập xuất tồn

- report tồn theo kho

- report tồn kho theo phiếu nhập kho.

Xem thêm: Top 7 phần mềm chuyển mp4 sang mp3 miễn phí tốt nhất, download convert mp4 to mp3

- Bảng tính giá bán vốn tồn kho

- ...

Nhóm report quản trị:

- report vật tư chậm luân chuyển

- báo cáo đề xuất sở hữu vật tư

- báo cáo vật tư tại các ví trí kho trong số kho

Nhóm báo cáo theo solo hàng, theo phiếu yêu mong xuất:

- Bảng kê phiếu xuất theo yêu cầu, theo cỗ phận, loại hình, nhóm đồ tư

- Bảng tổng hòa hợp xuất hàng theo yêu cầu xuất sản phẩm theo các chỉ tiêu

- Nhật ký kết yêu cầu xuất hàng

- report trạng thái yêu mong xuất hàng

- báo cáo tính hình thông qua phiếu xuất kho

- Bảng kê hàng nhập theo đơn hàng mua hàng, theo đơn hàng sản xuất

- Bảng tổng hợp nhập theo giao dịch mua hàng, theo deals sản xuất theo các chỉ tiêu

- report trạng thái yêu ước nhập hàng

- report tình hình chăm sóc phiếu nhập kho

Nhóm report nhập hàng:

- Bảng kê phiếu nhập

- Bảng kê phiếu nhập của một đồ tư

- Bảng kê phiếu nhập của một vật tư nhóm theo khách hàng, phân xưởng ,..

- Bảng kê phiếu nhập của một khách hàng, phân xưởng, .. Nhóm theo đồ tư

- Bảng kê nhóm theo khá nhiều chỉ tiêu

- Bảng kê phiếu nhập theo vụ việc

- Bảng kê phiếu nhập theo phương thức nhập nhập

- Bảng tổng hòa hợp hàng nhập kho

- Bảng tổng hòa hợp nhập kho đội theo 2 chỉ tiêu

- Bảng tổng hợp nhập kho nhóm theo đa bỏ ra tiêu

- Bảng kê vật tư theo những quy cách

- Bảng kê nhập xuất tồn vật tư trên từng phiếu

- báo cáo hạn áp dụng vật tư

- ...

MÀN HÌNH CÁC GIAO DỊCH TIÊU BIỂUKẾ HOẠCH SẢN XUẤT
YÊU CẦU CẤP PHÁT VẬT TƯ
*
*
PHIẾU XUẤT KHO THEO YÊU CẦUPHIẾU NHẬP KHO
*
*

Kho vật tư bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ quy trình sản xuất tởm doanh, hoặc cung cấp dịch vụ. Nó giống như chiếc khóa xe giữ cho những hoạt động của một doanh nghiệp diễn ra một cách hiệu quả. Làm thế như thế nào để quản lý kho vật tư hiệu quả né thất thoát? kế bên một số những phương pháp như: FIFO, lên layout kho, cẩn trọng vào khâu quản lý nhân sự thì lựa chọn phần mềm quản lý kho vật tư phù hợp đó là giải pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu quả vào quản lý kho.

Những bất cập phổ biến vào phần mềm quản lý kho vật tư hiện nay:

Khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu, vật tư vào kho

Phương pháp quản lý kho vật tư bằng excel hoặc sổ sách thông thường dẫn đến dữ liệu tin tức không đồng bộ, nặng nề khăn trong công tác làm việc tìm kiếm nguyên vật liệu vào kho. Thông tin có khả năng bị nhập sai và hay mất dữ liệu vị 1 thông tin có thể được nhiều người nhập.

Không kiểm tra, quản lý được tình trạng của vật liệu, vật tư

Doanh nghiệp lớn với số lượng vật tư, sản phẩm & hàng hóa lên đến hàng chục ngàn sản phẩm, có những mặt hàng, nguyên vật liệu có hạn sử dụng, quy định bảo quản riêng.

Quản lý theo cách thông thường gây khó khăn trong công tác làm việc lưu trữ dữ liệu, không quản lý được tình trạng của nguyên vật liệu, mặt hàng hóa.

Không đảm bảo được định mức sản phẩm & hàng hóa tồn kho

Cần đảm bảo một lượng sản phẩm & hàng hóa tồn kho nhất định để đến hoạt động sản xuất, sale của doanh nghiệp không bị loại gián đoạn.

Quản lý theo phong cách thủ công khiến chủ doanh nghiệp ko nắm được sự điều chuyển, tình trạng đúng chuẩn của nguyên vật liệu, mặt hàng hóa, để tất cả kế hoạch thanh lý nguyên vật liệu, sản phẩm tồn kho phù hợp.

Bị động trong công tác làm việc kiểm soát, quản lý hàng hóa tức thời

Quản lý theo cách truyền thống thì thông tin, dữ liệu thường được lưu trữ ở một số máy, một số người nhất định gây mất thời gian mang đến chủ doanh nghiệp trong khi cần các báo cáo gấp về số lượng nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa tồn kho nhưng mà phải chờ đợi thủ kho, kế toán lập và gửi báo cáo.

*

Quản lý kho vật tư không hiệu quả là lý do gây thất thoát lớn nhất đến doanh nghiệp

Phần mềm quản lý kho vật tư 3S i
WAREHOUSE
ứng dụng thành công xuất sắc cho nhiều doanh nghiệp FDI

Phần mềm 3S i
WAREHOUSE là phần mềm quản lý kho thông minh góp doanh nghiệp kiểm thẩm tra về giá chỉ trị, số lượng vật tư, sản phẩm & hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư. 3S i
WAREHOUSE hỗ trợ doanh nghiệp:

Có được ánh nhìn tổng quát lác về thực trạng và hoạt động của kho sản phẩm trong thời gian thực (real-time)Kiểm soát nhân viên kho
Hỗ trợ việc lập kế hoạch từng ngày cho nhà quản trị3S i
WAREHOUSE giúp đảm bảo tính thống nhất cao giữa những bộ phận liên quan, đáp ứng nhu cầu quản lý, tối ưu hóa việc lưu kho
Hạn chế tối đa tình trạng thất bay trong quy trình xuất nhập kho.

Những chức năng thiết yếu trong phần mềm quản lý kho vật tư 3S i
WAREHOUSE

Tổ chức kho:

Thiết lập cùng quản lý danh mục sản phẩm & hàng hóa vật tư

Phần mềm quản lý kho vật tư cho phép doanh nghiệp khai báo danh mục vật tư sản phẩm hóa, những trạng thái và thuộc tính của vật tư, sản phẩm hóa, các phân loại đa dạng phục vụ cho công tác quản trị.

Quản lý kho vật tư theo nhiều đơn vị tính

Phần mềm có thể chấp nhận được quản lý kho nhiều tin tức trên chứng từ kho như kho, vật tư, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn- Kg, Thùng-Hộp, Két-Chai…).

Nhập/ xuất kho vật tư trên trang bị Handy Terminal

Phần mềm tự động tạo phiếu Nhập/xuất/kho chỉ với 1 làm việc quét QR code/ barcode. Chỉ cần sử dụng máy Handy Terminal cầm tay đã được mua đặt phần mềm, nhân viên kho scan để thực hiện lệnh nhập/xuất kho đảm bảo độ đúng mực tuyệt đối cùng tiết kiệm thời gian.

Quản lý hạn sử dụng của vật tư sản phẩm hóa

Quản lý xuất/nhập/tồn kho với thời hạn sử dụng của vật tư-hàng hóa theo từng lô hoặc từng phiếu nhập.

Kiểm kê kho vật tư

Phần mềm có thể chấp nhận được Kiểm kê kho chỉ với 1 làm việc scan mã QR Code/ Barcode. Chỉ cần scan mã QR Code/ Barcode trên các lô sản phẩm, phần mềm sẽ tự động ghi nhận số lượng hiện tại cùng tạo phiếu kiểm kê kho và có thể chấp nhận được đối chiếu với số lượng tồn kho trên phần mềm. Điều này hạn chế tối đa sai sót so với kiểm kê thủ công.

Kết nối với các phận hệ khác trong hệ thống ERP

3S i
WAREHOUSE được tích hợp chặt chẽ với các phân hệ mua hàng và cung cấp hàng, Quản lý sản xuất cùng Tài chủ yếu – kế toán trong phần mềm 3S ERP để dự báo download hàng, lập kế hoạch sản xuất hiệu quả đặc biệt với hoạt động tài thiết yếu kế toán, các giao dịch xuất, nhập, điều chuyển, nhận với xuất sản phẩm trả lại đều phân phát sinh cây viết toán hạch toán kế toán tự động cùng được cập nhật vào sổ cái khi tất cả lệnh.

3S i
WAREHOUSE là phần mềm quản lý kho vật tư hiệu quả cho mọi doanh nghiệp

3S i
WAREHOUSE được phạt triển bởi ITG – Đơn vị có hơn 16 năm gớm nghiệm cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp đến nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam với nhiều doanh nghiệp FDI như: Maxtex, Asahi, Ohara, Sunlin Electronics Việt Nam, Goshi Thăng Long…Giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý hầu hết những hoạt động vận hành kho: tiến trình xuất kho, nhập kho; quản lý tồn kho, giúp tiết kiệm giá cả vận hành, tránh không nên sót vì chưng lỗi thủ công. Nhà quản trị chỉ theo dõi và quan sát báo báo tồn kho, hoạt động vận hành kho trải qua phần mềm một giải pháp nhanh chóng, bao gồm xác.

Một trong những đơn vị FDI tiêu biểu đã ứng dụng thành công xuất sắc giải pháp quản lý kho sáng ý 3S i
WAREHOUSE đó là Goshi Thăng Long (GTA).

Khi đưa vào ứng dụng dụng giải pháp kho 3S i
WAREHOUSE thì các thông tin về sản phẩm được chế tạo từ lệnh sản xuất được mã hóa thành các mã QR code với được dán các thùng thành phẩm.

Khi nhập/ xuất kho chỉ cần quét mã QR code trên lô mặt hàng bằng lắp thêm Handy Terminal. Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập/ xuất trên phần mềm. Với quá trình nêu trên, nhân viên cấp dưới kho ko cần phải mất công tạo phiếu cùng nhập liệu vày đó tiết kiệm đáng kể thời gian cùng hạn chế 100% sai sót vì chưng nhập liệu thủ công.

Để đáp ứng yêu cầu của Honda: cần sử dụng máy Handy Terminal để scan mã hàng yêu cầu của Honda cùng mã hàng của GTA để xác định được sự cố không đúng lệch mã hàng. Vào trường hợp mã QR code/Barcode của Honda và đơn vị cung cấp sản phẩm không trùng khớp thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. Nếu hai mã trùng nhau hệ thống hiển thị tích xanh. Nhờ đó góp GTA tránh được hoàn toàn sự cố giao nhầm hàng mang đến Honda.

WAREHOUSE, xây dựng “kho 4.0” mang đến điện tử Meiko

Kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.