Hướng Dẫn Nhập Án Phần Mềm Quản Lý Án Dân Sự ” Bằng Excel, Đăng Nhập Hệ Thống

*
*

*

Giới thiệu Các đơn vị thuộc Viện tỉnh Các VKSND cấp huyện Tin tức Tin mới Xây dựng ngành Thống kê và CNTT Văn bản
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-
*

Ứng dụng “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” bằng Excel giúp cho việc Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự được thuận lợi, dễ dàng hơn, đồng thời bảo đảm việc khai thác số liệu thống kê Thi hành án dân sự được chính xác.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý án dân sự

Qua một thời gian triển khai thực hiện
Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC (TTLT 06) về hướng dẫn phối hợp trong Thống kê thi hành án dân sự liên ngành, bộc lộ một số vương mắc, nhất là việc khai thác số liệu từ Biểu 1, Biểu 2 và Biểu 4 liên ngành (TTLT 06) chuyển sang Biểu 24/2016 của ngành Kiểm sát (theo QĐ 188) có đơn vị thực hiện chưa đúng, tốn nhiều thời gian để tổng hợp số liệu cho một kỳ báo cáo thống kê, gặp khó khăn trong việc đối chiếu số liệu, ký tiếp liên ngành. Việc quản lý lưu trữ các biểu mẫu Thống kê liên ngành, quản lý số liệu phát sinhnhiều vấn đề cần quan tâm giảiquyết.

Ứng dụng “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” là Chương trìnhthực hiện tốt việc quản lý, theo dõi và thống kê có quy củ, thực hiện giám sát, tra cứu, so sánh và hiệu chỉnh số liệu từng kỳ báo cáo thống kê. Trong trường hợp có luân chuyển cán bộ việc chuyển giao công tác Kiểm sát thi hành án dân sự và công tác Thống kê cho cán bộ mới đảm nhiệm luôn đảm bảo sự chuyển giao quản lý chặt chẽ, liên tục và việc lưu trữ dữ liệu sẽ luôn được duy trì.

*

Giao diện ứng dụngđược hiển thị bởi hai nội dung chính là “Phần nhập số liệu - Phần thống kê”và được thiết kế trong cùng một Excel.Trong phần thống kê các công thức tính khoa học, giúp việc thực hiện phép tính nhanh.Khi nhập dữ liệu vào “phần nhập số liệu”bắt buộc người dùng ứng dụng phải sử dụng dữ liệu trong các biểu thống kê liên ngành đã được các ngành ký ban hành “Biểu số 1 là Việc, Biểu số 2 là Tiền(do CQ THADS chủ trì lập)và Biểu số 4(do Viện kiểm sát lập)”để nhập. Khi hoàn thành nhập số liệu “Phần nhập số liệu” thì đồng thời hoàn thành số liệu báo cáo thống kê theo Biểu 24/2016 của Viện kiểm sát.

Ứng dụng “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” giúpphát hiện kịp thời lỗi sai khi nhập số liệu lũy kế (Bảng dữ liệu).

*

Ứng dụng “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” do phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin – VKSND tỉnh Kiên Giang xây dựng, người thực hiện: Trần Văn Tùng, Phó Trưởng phòng TKTP và CNTT.

Tuy nhiên,Ứng dụng “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” do mới thực hiện, do đó chưa lường trước được những vướng mặc, vì vậy rất mong sự đóng góp của người sử dụng, bổ sung hoàn chỉnhứng dụng “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” phục vụ có hiệu quả công tác thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân.

*
Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật Java
Script trong trình duyệt của bạn Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
*

*

Hoạt Động


*

*

*

Sử dụng Microsoft Excel: Kiểm sát thời hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát án dân sự một cách chặt chẽ, khoa học dễ dàng tổng hợp số liệu trong việc xây dựng báo cáo. Kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết của Tòa án cũng như kiểm sát các vụ, việc gần hết thời hạn hoặc đã quá hạn giải quyết để đôn đốc giải quyết kịp thời. Khắc phục triệt để các vụ việc dân sự quá hạn chuẩn bị xét xử. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã ứng dụng Microsoft Excel trong việc quản lý thời hạn chuẩn bị xét xử của Tóa án. Các bước tiến hành như sau:

Thay đổi ngày tháng năm, đổi định dạng trên Windows 10: Vào start search "Control panel" --> Sau đó tao vào
All Control Panel Items (bằng cách chọn View by: Small Icons). Tiếp theo, chọnRegion, tiếp tục chọn Set the time and date để đặt giờ và ngày, cửa sổ phần này sẽ hiển thị lên chọn Change Date and time... Tại đây có thể thiết lập ngày và giờ khác đi hoặc có thể thay đổi định dạng của ngày giờ bằng các click vào
Change calendar settings, trong tab Date điều chỉnh lại định dạng ngày tháng dd/mm/yyyy, cuối cùng Apply để lưu lại.

Xem thêm: Phần mềm đo độ chai pin android với vài bước đơn giản, top 10 ứng dụng kiểm tra pin cho android và ios

Trong Microsoft Excel được tạo thành bốn sheet tương ứng với các loại vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, bỡi lẽ thời hạn chuẩn bị xét xử đối với bốn loại vụ việc là khác nhau.

Trong Sheet “Dân sự” cần nhập dữ liệu như sau:

*

Tại các ô “Ngày hết hạn”, “Thời hạn còn lại” “Quá hạn” cần nhập công thức:

J9 (Ngày hết hạn) nhập công thức:

=if(counta(f9)>=1,date(year(f9),month(f9)+4,day(f9)),

if(counta(e9)>=1,date(year(e9),month(e9)+2,day(e9)),

if(counta(d9)>=1,date(year(d9),month(d9)+4,day(d9)),date(year(c9),month(c9)+4,

day(c9)))))

K9 (Thời hạn còn lại) nhập công thức:

=if(counta(i9)>=1,"",j9-today())

L9 (Quá hạn) nhập công thức:

=if(counta(m9)>=1,"có lịch xử",if(counta(i9)>=1,"",if(j9

Khi nhập dữ liệu vào các ô C9, D9, E9, F9 thì ứng dụng sẽ tự động cho ra “Ngày hết hạn” ở ô J9 và “Thời hạn còn lại” ở ô K9, nếu ô K9 “Thời hạn còn lại” cho ra số âm thì ô L9 “Quá hạn” sẽ tự động cho dữ liệu là “Quá hạn” từ đó sẽ biết vụ việc đó quá hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, tuy nhiên nếu ô I9 “Ngày tạm đình chỉ” và ô M9 “Ngày xét xử” có dữ liệu (dữ liệu ở đây là ngày tạm đình chỉ và ngày xét xử) thì ô L9 cũng không cho kết quả “Quá hạn”.

Đối với sheet “Hôn nhân và gia đình”, “Kinh doanh thương mại”, “Hành chính” nhập dữ liệu tương tự sheet “Dân sự”, tuy nhiên chỉ khác biệt ở ô “Ngày hết hạn” có sự khác nhau về thời hạn chuẩn bị xét xử, cụ thể:

Sheet “Hôn nhân và gia đình” ô “Ngày hết hạn” nhập công thức:

=if(counta(f9)>=1,date(year(f9),month(f9)+4,day(f9)),

if(counta(e9)>=1,date(year(e9),month(e9)+2,day(e9)),

if(counta(d9)>=1,date(year(d9),month(d9)+4,day(d9)),date(year(c9),month(c9)+4,

day(c9)))))

Sheet “Kinh doanh thương mại” ô “Ngày hết hạn” nhập công thức: =if(counta(f9)>=1,date(year(f9),month(f9)+2,day(f9)),

if(counta(e9)>=1,date(year(e9),month(e9)+1,day(e9)),

if(counta(d9)>=1,date(year(d9),month(d9)+2,day(d9)),date(year(c9),month(c9)+2,

day(c9)))))

Sheet “Hành chính” ô “Ngày hết hạn” nhập công thức:

=if(counta(f9)>=1,date(year(f9),month(f9)+2,day(f9)),

if(counta(e9)>=1,date(year(e9),month(e9)+1,day(e9)),

if(counta(d9)>=1,date(year(d9),month(d9)+2,day(d9)),date(year(c9),month(c9)+2,

day(c9)))))

Bên cạnh việc theo dõi thời hạn chuẩn bị xét xử, án quá hạn, án tạm đình của Tòa án thì ứng dụng còn cho phép người dùng trích dữ liệu trong trường hợp cần thiết về vụ việc đang theo dõi bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+G để tìm tên vụ việc.

Ngoài ra ứng dụng dùng để trích xuất dữ liệu để báo cáo hàng tháng cho phòng nhiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ bằng vài thao tác đơn giản mà không cần phải đem “Sổ thụ lý” ra đếm thủ công như trước.

Ví dụ: Để trích lọc dữ liệu án quá hạn trong bảng theo dõi kiểm sát:

Bước 1: Chọn toàn bộ dòng tiêu đề của bảng theo dõi

Bước 2: Click chọn Data chọn Filter, sau khi chọn kết quả sẽ hiện ra như sau:

*

Bước 3: Nhấn vào hình vuông bên cạnh chữ “quá hạn” và bỏ tick “select all”, tiếp tục chọn “quá hạn” sau đó nhấn “ok”

Sau khi xong bước 3 tất cả những án quá hạn đều được hiện lên và những án không quá hạn sẽ ẩn đi, từ đó có thể in báo cáo những vụ việc quá hạn chuẩn bị xét xử.

Với cách làm trên đã khắc phục việc đếm thời gian án quá hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án bằng phương pháp thủ công, biết được số ngày chuẩn bị xét xử còn lại của Tòa án để đôn đốc Tòa án giải quyết đúng quy định của pháp luật. Tiết kiệm nhiều thời gian cho việc đếm, theo dõi thời hạn chuẩn bị xét xử của Tòa án./.

File mẫu: Tải tại đây.

Âu Hoàng Mến


» Ứng dụng CNTT (MS Excel) trong việc chấm điểm thi đua theo Bảng tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua của các VKSND cấp tỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.