TOP 5 PHẦN MỀM OCR MIỄN PHÍ, 12 PHẦN MỀM OCR MIỄN PHÍ HÀNG ĐẦU CHO PC

Trong bài bác đăng này, bọn họ sẽ tìm hiểu 20 giải pháp OCR miễn phí tổn và trả chi phí và đi sâu vào những tính năng chủ yếu của chúng để bạn có thể tìm thấy công cụ tốt nhất có thể cho nhu cầu kinh doanh của mình.

Bạn đang xem: Phần mềm ocr miễn phí


Mỗi ng&#x
E0;y, thế giới tạo ra h&#x
E0;ng ngh&#x
EC;n tỷ t&#x
E0;i liệu cần được qu&#x
E9;t, số h&#x
F3;a v&#x
E0; lưu trữ.

Ch&#x
FA;ng c&#x
F3; nhiều định dạng, chẳng hạn như PDF, h&#x
EC;nh ảnh v&#x
E0; tệp văn bản.

Một c&#x
E1;ch để số h&#x
F3;a t&#x
E0;i liệu l&#x
E0; sử dụng Phần Mềm Nhận Dạng K&#x
FD; Tự quang quẻ Học
(OCR).

Phần mềm OCR qu&#x
E9;t giấy hoặc t&#x
E0;i liệu kỹ thuật số để t&#x
EC;m th&#x
F4;ng tin - mang đến ph&#x
E9;p bạn tiết kiệm thời gian lao động văn ph&#x
F2;ng, giảm việc nhập thủ c&#x
F4;ng, v&#x
E0; l&#x
E0;m việc hiệu quả hơn.

Tiết lộ quan trọng: ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i tự h&#x
E0;o l&#x
E0; chi nh&#x
E1;nh của một số c&#x
F4;ng cụ được đề cập trong hướng dẫn n&#x
E0;y. Nếu bạn nhấp v&#x
E0;o một li&#x
EA;n kết li&#x
EA;n kết v&#x
E0; sau đ&#x
F3; thực hiện thiết lập h&#x
E0;ng, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ m&#x
E0; kh&#x
F4;ng phải trả th&#x
EA;m ph&#x
ED; đến bạn (bạn kh&#x
F4;ng phải trả th&#x
EA;m g&#x
EC;).

Phần Mềm Nhận Dạng K&#x
FD; Tự quang Học L&#x
E0; G&#x
EC;?

Nhận dạng k&#x
FD; tự quang quẻ học l&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tự động
chuyển đổi h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t của văn bản th&#x
E0;nh văn bản kỹ thuật số.

C&#x
E1;c chủ doanh nghiệp sử dụng phần mềm OCR để số h&#x
F3;a t&#x
E0;i liệu giấy
v&#x
E0; thậm ch&#x
ED; to&#x
E0;n bộ văn ph&#x
F2;ng bằng c&#x
E1;ch qu&#x
E9;t ch&#x
FA;ng để t&#x
EC;m th&#x
F4;ng tin nhằm l&#x
E0;m việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, cải thiện quản l&#x
FD; quy tr&#x
EC;nh kinh doanh v&#x
E0; giảm bớt thủ tục giấy tờ.

C&#x
F3; ba loại phần mềm OCR:

Ngoại Tuyến : phần mềm bạn tải xuốngB&#x
E1;n Ngoại Tuyến
: phần mềm chạy tr&#x
EA;n m&#x
E1;y t&#x
ED;nh cục bộ của bạnTrực Tuyến : phần mềm chạy trực tuyến th&#x
F4;ng qua cửa sổ tr&#x
EC;nh duyệt web

Khi phần mềm OCR đ&#x
E3; chuyển đổi t&#x
E0;i liệu vật l&#x
FD; hoặc h&#x
EC;nh ảnh t&#x
E0;i liệu th&#x
E0;nh dữ liệu kỹ thuật số m&#x
E0; bộ xử l&#x
FD; văn bản hoặc chương tr&#x
EC;nh bảng t&#x
ED;nh c&#x
F3; thể chỉnh sửa, người d&#x
F9;ng c&#x
F3; thể t&#x
EC;m kiếm th&#x
F4;ng qua văn bản bằng c&#x
E1;c tr&#x
EC;nh chỉnh sửa th&#x
F4;ng thường.

Ng&#x
E0;y nay, c&#x
F3; c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ OCR c&#x
F3; thể cải thiện hiệu suất marketing cho hầu hết c&#x
E1;c ng&#x
E0;nh: quản l&#x
FD; hồ sơ y tế, thực thi ph&#x
E1;p luật, t&#x
F3;m tắt ph&#x
E1;p l&#x
FD; v&#x
E0; hơn thế nữa.

via GIPHY

Khi n&#x
F3;i đến việc lựa chọn giữa phần mềm OCR miễn ph&#x
ED; v&#x
E0; trả ph&#x
ED;
, cả nhị đều c&#x
F3; lợi.

Phần mềm trả ph&#x
ED; cung cấp hỗ trợ v&#x
E0; cập nhật
.

C&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ OCR miễn ph&#x
ED; c&#x
F3; thể kh&#x
F4;ng cập nhật hoặc kh&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c vào chuyển đổi của ch&#x
FA;ng, nhưng ch&#x
FA;ng cung cấp một lựa chọn hiệu quả hơn về bỏ ra ph&#x
ED;
cho c&#x
E1;c doanh nghiệp nhỏ c&#x
F3; ng&#x
E2;n s&#x
E1;ch eo hẹp.

Khi lựa chọn giữa c&#x
E1;c t&#x
F9;y chọn OCR trả ph&#x
ED; v&#x
E0; miễn ph&#x
ED;, điều quan tiền trọng l&#x
E0; phải c&#x
E2;n nhắc nhu cầu của bạn so với c&#x
E1;c hạn chế về ng&#x
E2;n s&#x
E1;ch
. V&#x
ED; dụ: giả sử bạn c&#x
F3; một doanh nghiệp đ&#x
E3; th&#x
E0;nh lập với nhiều nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n phụ thuộc v&#x
E0;o c&#x
E1;c hoạt động h&#x
E0;ng ng&#x
E0;y của n&#x
F3;.

Trong trường hợp đ&#x
F3;, việc mua phần mềm chuyển đổi h&#x
E0;ng đầu l&#x
E0; đ&#x
E1;ng đầu tư
v&#x
EC; quy tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc của bạn c&#x
F3; thể chậm lại đ&#x
E1;ng kể nếu kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng qu&#x
E9;t t&#x
E0;i liệu cấp tốc ch&#x
F3;ng v&#x
E0; hiệu quả, dẫn đến thiếu năng suất (v&#x
E0; nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng h&#x
E0;i l&#x
F2;ng).

Mặt kh&#x
E1;c, nếu bạn đang bắt đầu v&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần phần mềm chạy tr&#x
EA;n quy m&#x
F4; lớn
, c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ OCR miễn ph&#x
ED; l&#x
E0; qu&#x
E1; đủ cho nhu cầu của bạn.

C&#x
E1;ch Chọn Một Phần Mềm OCR 📝

C&#x
F3; một số yếu tố cần coi x&#x
E9;t khi chọn một phần mềm OCR.

Điều đầu ti&#x
EA;n l&#x
E0; quyết định xem bạn muốn c&#x
E1;c t&#x
F9;y chọn ngoại tuyến, b&#x
E1;n ngoại tuyến xuất xắc trực tuyến (hoặc cả ba).

Tiếp theo, h&#x
E3;y nghĩ về nhu cầu v&#x
E0; ng&#x
E2;n s&#x
E1;ch của c&#x
F4;ng ty bạn
- họ c&#x
F3; đ&#x
E1;p ứng c&#x
E1;c y&#x
EA;u cầu tối thiểu mang đến t&#x
F9;y chọn trả ph&#x
ED; kh&#x
F4;ng? Nếu kh&#x
F4;ng, th&#x
EC; c&#x
F3; lẽ một c&#x
E1;i miễn ph&#x
ED; sẽ l&#x
E0; "đủ tốt" cho b&#x
E2;y giờ.

Cuối c&#x
F9;ng, h&#x
E3;y quyết định xem những t&#x
ED;nh năng ch&#x
ED;nh n&#x
E0;o quan liêu
trọng nhất: độ ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c của chuyển đổi so với c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng bổ sung như mẫu nhận dạng k&#x
FD; tự quang quẻ học cho c&#x
E1;c định dạng tệp ti&#x
EA;u chuẩn, v.v.

Dưới đ&#x
E2;y, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ kh&#x
E1;m ph&#x
E1; bỏ ra tiết một số c&#x
F4;ng cụ OCR phổ biến
để bạn c&#x
F3; thể đưa ra quyết định s&#x
E1;ng suốt.

C&#x
E1;c T&#x
ED;nh Năng Cơ Bản Cần T&#x
EC;m trong Một C&#x
F4;ng Cụ OCR:

Ph&#x
E1;t Hiện Văn Bản -
T&#x
EC;m văn bản vào h&#x
EC;nh ảnh với việc sử dụng c&#x
E1;c thuật to&#x
E1;n v&#x
E0; lập tr&#x
EC;nh. Đ&#x
E2;y c&#x
F2;n được gọi l&#x
E0; Nhận dạng K&#x
FD; tự quang học.Chức Năng T&#x
EC;m Kiếm -
Khả năng t&#x
EC;m kiếm c&#x
E1;c từ hoặc cụm từ trong t&#x
E0;i liệu để chuyển trực tiếp đến ch&#x
FA;ng.Dịch Văn Bản - Phần mềm c&#x
F3; thể dịch văn bản từ ng&#x
F4;n ngữ n&#x
E0;y lịch sự ng&#x
F4;n ngữ kh&#x
E1;c.Ph&#x
E2;n T&#x
ED;ch Bố Cục -
Phần mềm OCR sẽ ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch bố cục của t&#x
E0;i liệu v&#x
E0; tự động tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ đ&#x
F3;.Ph&#x
E2;n Đoạn Văn Bản -
C&#x
E1;ch thức m&#x
E0; văn bản được ph&#x
E2;n đoạn th&#x
E0;nh c&#x
E1;c từ để chỉnh sửa v&#x
E0; t&#x
EC;m kiếm.Hỗ Trợ Định Dạng - Phần mềm sẽ nhận dạng c&#x
E1;c định dạng tệp của c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu văn ph&#x
F2;ng ti&#x
EA;u chuẩn như Word, Excel v&#x
E0; Power
Point.Chữ K&#x
FD; Điện Tử -
Phần mềm sẽ c&#x
F3; thể tạo chữ k&#x
FD; điện tử cho c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu của bạn.Ph&#x
E1;t Hiện Bố Cục -
Phần mềm sẽ ph&#x
E1;t hiện bố cục của t&#x
E0;i liệu v&#x
E0; tự động tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ đ&#x
F3;.Ph&#x
E1;t Hiện M&#x
E3; Vạch -
Phần mềm c&#x
F3; thể nhận dạng m&#x
E3; vạch tr&#x
EA;n giấy.

B&#x
E2;y giờ bạn biết những g&#x
EC; cần ch&#x
FA; &#x
FD;, h&#x
E3;y bắt đầu với phần mềm OCR đầu ti&#x
EA;n của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i: Adobe Acrobat

OCR Miễn Ph&#x
ED; & Trả Ph&#x
ED; Tốt Nhất 💯

1. Adobe Acrobat Pro DC

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Adobe Acrobat

Adobe Acrobat Pro DC l&#x
E0; phần mềm mang lại ph&#x
E9;p bạn chuyển đổi tệp PDF quý phái Word, Excel v&#x
E0; c&#x
E1;c định dạng kh&#x
E1;c.

N&#x
F3; cũng c&#x
F3; t&#x
ED;nh năng OCR để chuyển đổi c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu đ&#x
E3; qu&#x
E9;t th&#x
E0;nh văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa
, gi&#x
FA;p bạn c&#x
F3; thể sao ch&#x
E9;p / d&#x
E1;n c&#x
E1;c văn bản đ&#x
E3; chuyển đổi trực tiếp v&#x
E0;o Office 365 hoặc Google Docs.

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Adobe Acrobat

Hạn chế lớn duy nhất của Adobe Acrobat DC l&#x
E0; n&#x
F3; kh&#x
F4;ng miễn ph&#x
ED;
; mặc dù nhi&#x
EA;n, nếu c&#x
F4;ng ty của bạn sản xuất số lượng lớn t&#x
E0;i liệu giấy, ph&#x
ED; cho mỗi giấy ph&#x
E9;p c&#x
F3; thể rất đ&#x
E1;ng để đầu tư để giảm chi ph&#x
ED; d&#x
E0;i hạn li&#x
EA;n quan lại đến việc nhập dữ liệu thủ c&#x
F4;ng.

Adobe Acrobat Pro DC kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; t&#x
F9;y chọn th&#x
E2;n thiện với người d&#x
F9;ng nhất
v&#x
EC; n&#x
F3; l&#x
E0; một ứng dụng d&#x
E0;nh mang lại m&#x
E1;y t&#x
ED;nh để b&#x
E0;n, nhưng chức năng của n&#x
F3; đ&#x
E3; tạo n&#x
EA;n điều đ&#x
F3;.

Bạn c&#x
F3; thể sử dụng Adobe Acrobat DC để chuyển đổi c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu đ&#x
E3; qu&#x
E9;t th&#x
E0;nh văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa v&#x
E0; sau đ&#x
F3; sao ch&#x
E9;p / d&#x
E1;n
c&#x
E1;c văn bản đ&#x
F3; trực tiếp từ tệp PDF của bạn v&#x
E0;o Office 365 hoặc Google Documents.

Ưu Điểm
Dễ sử dụng
Chỉnh sửa văn bản v&#x
E0; h&#x
EC;nh ảnh
Sắp xếp lại v&#x
E0; x&#x
F3;a c&#x
E1;c trang trong PDFDễ d&#x
E0;ng chuyển đổi c&#x
E1;c định dạng tệp kh&#x
E1;c quý phái PDFC&#x
F4;ng cụ cộng t&#x
E1;c tốt
Th&#x
EA;m c&#x
E1;c tệp PDF bảo mật v&#x
E0; bảo vệ bằng mật khẩu
K&#x
FD; t&#x
E0;i liệu kỹ thuật số bằng chữ k&#x
FD; của ri&#x
EA;ng bạn
C&#x
E1;c tab quy tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc dễ d&#x
E0;ng
Giao diện người d&#x
F9;ng đơn giản
Nhược Điểm
T&#x
ED;nh năng chỉnh sửa văn bản rất kh&#x
F3; hiểu
M&#x
F4; h&#x
EC;nh đăng k&#x
FD; của Adobe c&#x
F3; thể g&#x
E2;y kh&#x
F3; khănỨng dụng m&#x
E1;y t&#x
ED;nh để b&#x
E0;nĐịnh Gi&#x
E1;

$ 14,99 mỗi th&#x
E1;ng
v&#x
E0; Acrobat Standard DC l&#x
E0; $ 12,99 mỗi th&#x
E1;ng

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Windows v&#x
E0; Mac

2. Nanonets

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Nanonets

Nanonets l&#x
E0; một phần mềm OCR dựa tr&#x
EA;n AI
, tự động h&#x
F3;a việc tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu từ t&#x
E0;i liệu / h&#x
EC;nh ảnh. Tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu c&#x
F3; li&#x
EA;n quan tiền từ c&#x
E1;c tệp PDF hoặc h&#x
EC;nh ảnh v&#x
E0; xuất ch&#x
FA;ng th&#x
E0;nh c&#x
E1;c tệp CSV, Excel, JSON hoặc XML t&#x
F9;y chỉnh.

Nanonet l&#x
E0; một c&#x
E1;ch tuyệt vời để số h&#x
F3;a t&#x
E0;i liệu v&#x
E0; tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu ngay lập tức lập tức. L&#x
FD; tưởng để tự động h&#x
F3;a to&#x
E0;n bộ quy tr&#x
EC;nh c&#x
F4;ng việc li&#x
EA;n quan liêu đến c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu tởm doanh.

Nanonet c&#x
F3; thể hiểu tất cả c&#x
E1;c loại t&#x
E0;i liệu, tr&#x
EA;n nhiều ng&#x
F4;n ngữ v&#x
E0; kh&#x
F4;ng ph&#x
E2;n biệt mẫu. AI của Nanonets học hỏi li&#x
EA;n tục v&#x
E0; kh&#x
F4;ng ngừng cải thiện
độ ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c của n&#x
F3; khi n&#x
F3; tr&#x
ED;ch xuất / x&#x
E1;c thực dữ liệu từ t&#x
E0;i liệu của bạn.

Tr&#x
ED;ch xuất v&#x
E0; xuất dữ liệu từ h&#x
F3;a đơn, biểu mẫu thuế, đơn đặt h&#x
E0;ng, bảng sao k&#x
EA; ng&#x
E2;n h&#x
E0;ng, biểu mẫu bảo hiểm, biểu mẫu y tế, thẻ ID v&#x
E0; hơn thế nữa. Chỉ nắm bắt dữ liệu / th&#x
F4;ng tin bạn cần từ tất cả c&#x
E1;c loại t&#x
E0;i liệu.

Ưu Điểm
D&#x
F9;ng thử miễn ph&#x
ED;Khả năng PDF c&#x
F3; thể t&#x
EC;m kiếm
Giao diện đơn giản
Dễ sử dụng
Tăng năng suất
Thời gian phản hồi API nhanh
T&#x
ED;ch hợp với ERP & Cơ sở dữ liệu
Tu&#x
E2;n thủ GDPRHoạt động ngoại tuyến (phi&#x
EA;n bản cao cấp)
Nhược Điểm
Ch&#x
FA; th&#x
ED;ch c&#x
F3; thể tốn nhiều thời gianĐịnh Gi&#x
E1;Bản d&#x
F9;ng thử miễn ph&#x
ED; c&#x
F3; sẵn$ 499 đến mỗi kiểu m&#x
E1;y mỗi th&#x
E1;ng sau thời điểm d&#x
F9;ng thửNền Tảng Được Hỗ Trợ:Web

3. PDF Reader

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Kdan
Mobile

Tr&#x
EC;nh đọc PDF của Kdan mobile l&#x
E0; một giải ph&#x
E1;p PDF ho&#x
E0;n chỉnh c&#x
F3; thể chuyển đổi t&#x
E0;i liệu đ&#x
E3; qu&#x
E9;t th&#x
E0;nh văn bản c&#x
F3; thể đọc được chỉ vào một c&#x
FA; nhấp chuột. N&#x
F3; cũng c&#x
F3; thể xem v&#x
E0; chỉnh sửa tệp t&#x
E0;i liệu PDF gốc tr&#x
EA;n điện thoại di động hoặc m&#x
E1;y t&#x
ED;nh bảng của bạn v&#x
E0; phân tách sẻ n&#x
F3; với những người kh&#x
E1;c.

Ứng dụng n&#x
E0;y hỗ trợ 20 ng&#x
F4;n ngữ
, bao gồm tiếng Anh, tiếng Ph&#x
E1;p, tiếng Bồ Đ&#x
E0;o Nha, tiếng Đức v&#x
E0; tiếng T&#x
E2;y Ban Nha.

Chụp ảnh văn bản bằng điện thoại di động hoặc m&#x
E1;y t&#x
ED;nh bảng của bạn để sử dụng ứng dụng n&#x
E0;y v&#x
E0; chuyển đổi tức th&#x
EC;
sẽ xảy ra. Phần tốt nhất l&#x
E0; bạn c&#x
F3; thể chỉnh sửa kết quả để người kh&#x
E1;c đọc dễ d&#x
E0;ng hơn.

Ứng dụng n&#x
E0;y c&#x
F3; nhiều tiềm năng sử dụng vào m&#x
F4;i trường marketing v&#x
E0; m&#x
F4;i trường học thuật. V&#x
ED; dụ, h&#x
E3;y tưởng tượng sẽ tuyệt vời như thế n&#x
E0;o nếu bạn c&#x
F3; thể chuyển đổi ghi ch&#x
FA; th&#x
E0;nh t&#x
E0;i liệu PDF tr&#x
EA;n thiết bị của m&#x
EC;nh.

Phần mềm n&#x
E0;y cũng cung cấp c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng kh&#x
E1;c như chụp ảnh từ trong ứng dụng, coi lại t&#x
E0;i liệu theo chương v&#x
E0; xuất tệp lịch sự Google Drive.

Ưu Điểm
Dễ sử dụng
Khả năng di động - k&#x
FD; t&#x
E0;i liệu PDF khi đang di chuyển
C&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng ng&#x
F4;n ngữ bổ sung
Khả năng xuất khẩu dễ d&#x
E0;ng
T&#x
ED;nh năng đồng bộ h&#x
F3;a
Ch&#x
FA; th&#x
ED;ch c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng
Mua phần mềm một lần (kh&#x
F4;ng t&#x
ED;nh ph&#x
ED; h&#x
E0;ng th&#x
E1;ng)Khả năng fax t&#x
E0;i liệu
Khả năng tạo v&#x
E0; điền v&#x
E0;o c&#x
E1;c biểu mẫu
Nhược Điểm
V&#x
EC; số lượng t&#x
ED;nh năng n&#x
EA;n giao diện hơi đ&#x
F4;ng
Thời gian tải đ&#x
F4;i lúc chậmĐịnh Gi&#x
E1;

D&#x
F9;ng thử miễn ph&#x
ED;, sau đ&#x
F3; $ 89,99 cho PDF Reader Standard v&#x
E0; $ 119,99 cho PDF Reader Pro. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; sản phẩm download một lần v&#x
E0; hiện đang được giảm gi&#x
E1;

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Thiết bị i
OS, Mac, apk v&#x
E0; Windows

4. Omni
Page Ultimate

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Omni
Page Ultimate

Omni
Page Ultimate, một vào những chương tr&#x
EC;nh OCR phổ biến nhất vào danh s&#x
E1;ch của PCWorld, l&#x
E0; một chương tr&#x
EC;nh mạnh mẽ v&#x
E0; dễ sử dụng, c&#x
F3; thể đo&#x
E1;n tốt văn bản c&#x
F3; thể c&#x
F3; vào t&#x
E0;i liệu được qu&#x
E9;t.

N&#x
F3; cũng bao gồm c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng chỉnh sửa t&#x
E0;i liệu PDF bằng c&#x
E1;ch loại bỏ c&#x
E1;c lỗi in ấn
. Phần mềm đi k&#x
E8;m với cha giấy ph&#x
E9;p mang đến c&#x
E1;c m&#x
E1;y t&#x
ED;nh hoặc thiết bị ri&#x
EA;ng lẻ: bạn c&#x
E0;i đặt n&#x
F3; tr&#x
EA;n tối đa tía PC (chỉ Windows) hoặc Mac miễn l&#x
E0; tất cả ch&#x
FA;ng đều thuộc t&#x
E0;i sản của bạn.

Ngo&#x
E0;i ba giấy ph&#x
E9;p
, bạn nhận được bản d&#x
F9;ng thử miễn ph&#x
ED; 14 ng&#x
E0;y.

Omni
Page cũng đi k&#x
E8;m với giao diện người d&#x
F9;ng bằng tiếng Anh, v&#x
EC; vậy kh&#x
F4;ng c&#x
F3; vấn đề g&#x
EC; lúc đọc bất kỳ t&#x
ED;nh năng v&#x
E0; t&#x
F9;y chọn n&#x
E0;o của n&#x
F3;, điều n&#x
E0;y thật tuyệt nếu ng&#x
F4;n ngữ ch&#x
ED;nh của bạn kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; tiếng Anh hoặc bạn chưa th&#x
F4;ng thạo ng&#x
F4;n ngữ đ&#x
F3;.

Phần mềm n&#x
E0;y cũng hỗ trợ hơn 100 ng&#x
F4;n ngữ
, bao gồm tiếng Ph&#x
E1;p, tiếng Đức v&#x
E0; tiếng T&#x
E2;y Ban Nha, chỉ l&#x
E0; một v&#x
E0;i v&#x
ED; dụ.

Ưu Điểm
C&#x
E1;c ng&#x
F4;n ngữ bổ sung
D&#x
F9;ng thử miễn ph&#x
ED;Hỗ trợ hơn 100 ng&#x
F4;n ngữDễ sử dụng
Loại bỏ lỗi in
Khả năng qu&#x
E9;t v&#x
E0; tạo c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu c&#x
F3; thể điền v&#x
E0;o
Nhược Điểm
Giao diện kh&#x
F3; hiểu v&#x
E0; kh&#x
F4;ng nhất qu&#x
E1;nĐắt tiềnĐịnh Gi&#x
E1;

$ 499,00 ph&#x
ED; một lần

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Windows v&#x
E0; Mac

5. ABBYY Fine
Reader PDF

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Abbyy Fine
Reader

ABBYY Fine
Reader, một trong những chương tr&#x
EC;nh OCR phổ biến nhất vào danh s&#x
E1;ch của PCWorld, l&#x
E0; một chương tr&#x
EC;nh mạnh mẽ v&#x
E0; dễ sử dụng c&#x
F3; thể đo&#x
E1;n tốt văn bản c&#x
F3; thể c&#x
F3; vào t&#x
E0;i liệu được qu&#x
E9;t.

N&#x
F3; cũng bao gồm c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng chỉnh sửa tệp PDF bằng c&#x
E1;ch loại bỏ lỗi in . Phần mềm đi k&#x
E8;m với cha giấy ph&#x
E9;p mang lại c&#x
E1;c m&#x
E1;y t&#x
ED;nh hoặc thiết bị ri&#x
EA;ng lẻ: bạn c&#x
E0;i đặt n&#x
F3; tr&#x
EA;n tối đa cha PC (chỉ Windows) hoặc Mac miễn l&#x
E0; tất cả ch&#x
FA;ng đều thuộc t&#x
E0;i sản của bạn.

C&#x
F4;ng cụ OCR c&#x
F3; thể nhận dạng độc lập tới 99% văn bản được in ở cấp độ nhận dạng k&#x
FD; tự từ ph&#x
F4;ng chữ 18pts đến cỡ ph&#x
F4;ng 11 pts (chiều rộng k&#x
FD; tự).
Độ ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c cao hơn ở k&#x
ED;ch thước điểm lớn hơn.

C&#x
F4;ng cụ n&#x
E0;y dựa tr&#x
EA;n kiến thức khoa học mới nhất về nhận dạng mẫu, thị gi&#x
E1;c m&#x
E1;y t&#x
ED;nh v&#x
E0; tr&#x
ED; tuệ nh&#x
E2;n tạo
. N&#x
F3; được ph&#x
E1;t triển bằng c&#x
E1;ch sử dụng một bộ dữ liệu phong ph&#x
FA; gồm c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu được qu&#x
E9;t từ c&#x
E1;c nguồn kh&#x
E1;c nhau: s&#x
E1;ch, tạp ch&#x
ED;, tạp ch&#x
ED;, v.v.

Xem thêm: Chi Tiết Về Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Access Chi Tiết, Các Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Tốt Nhất Hiện Nay

Ưu Điểm
Tr&#x
EC;nh chỉnh sửa để chỉnh sửa thủ c&#x
F4;ng
Giao diện đơn giản
Xuất quý phái nhiều định dạng
T&#x
ED;nh năng so s&#x
E1;nh t&#x
E0;i liệu
Dễ sử dụng
Nhược Điểm
Thiếu lập chỉ mục to&#x
E0;n vănĐịnh Gi&#x
E1;

$ 199 cho phi&#x
EA;n bản Ti&#x
EA;u chuẩn hoặc $ 299 cho phi&#x
EA;n bản Doanh nghiệp.

Mua một lần cho cả hai t&#x
F9;y chọn

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Windows v&#x
E0; Mac

6. Readiris

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Readiris

Readiris 200 l&#x
E0; một phần mềm OCR tuyệt vời cho ph&#x
E9;p bạn tạo c&#x
E1;c tệp PDF chất lượng cao từ c&#x
E1;c h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t.

Thật kh&#x
F4;ng may, qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh qu&#x
E9;t t&#x
E0;i liệu v&#x
E0; nhập ch&#x
FA;ng v&#x
E0;o chương tr&#x
EC;nh Readiris để chuyển đổi ch&#x
FA;ng th&#x
E0;nh c&#x
E1;c tệp kỹ thuật số c&#x
F3; thể tốn nhiều thời gian. Tuy nhi&#x
EA;n, với Readiris 200, mọi thứ dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

N&#x
F3; bao gồm hai chế độ chỉnh sửa ch&#x
ED;nh:

Chế độ người coi : nơi tất cả dữ liệu được qu&#x
E9;t của bạn xuất hiện dưới dạng h&#x
EC;nh ảnh đại diện tr&#x
EA;n một trang duy nhấtChế độ Editor : mang lại ph&#x
E9;p bạn kiểm so&#x
E1;t mọi kh&#x
ED;a cạnh của qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh chuyển đổi, bao gồm c&#x
E0;i đặt tr&#x
ED;ch xuất văn bản, c&#x
E1;c th&#x
F4;ng số vector h&#x
F3;a như độ d&#x
E0;y của đường kẻ hoặc m&#x
E0;u sắc, v.v., v.v.

Bạn cũng sẽ c&#x
F3; quyền tầm nã cập v&#x
E0;o c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ để tạo ch&#x
FA; th&#x
ED;ch v&#x
E0; nhận x&#x
E9;t
về c&#x
E1;c trang ri&#x
EA;ng lẻ.

Bạn c&#x
F3; thể thấy c&#x
F4;ng cụ OCR miễn ph&#x
ED; n&#x
E0;y hữu &#x
ED;ch vào việc chuyển đổi bản qu&#x
E9;t ảnh cũ của bạn sang định dạng kỹ thuật số.

Kh&#x
F3; c&#x
F3; thể bỏ qua những ưu điểm đi k&#x
E8;m với chương tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y - kh&#x
F4;ng chỉ Readiris 200 miễn ph&#x
ED;
m&#x
E0; c&#x
F2;n đi k&#x
E8;m với c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng c&#x
F3; thể tốn cả c&#x
E1;nh tay v&#x
E0; ch&#x
E2;n nếu ch&#x
FA;ng c&#x
F3; sẵn từ c&#x
E1;c nh&#x
E0; cung cấp kh&#x
E1;c.

Nhược điểm? Nếu bạn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; thời gian để t&#x
EC;m hiểu c&#x
E1;ch hoạt động của từng chức năng, c&#x
F3; lẽ cầm v&#x
E0;o đ&#x
F3;, việc trả trước c&#x
F3; thể đ&#x
E1;ng xem x&#x
E9;t.

Ưu Điểm
Tự do
Tạo tệp PDF chất lượng cao từ h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t
Khả năng tạo ch&#x
FA; th&#x
ED;ch v&#x
E0; b&#x
EC;nh luận
Chế độ người coi v&#x
E0; chế độ bi&#x
EA;n tập
Nhược Điểm
Mất thời gian&#x
CD;t t&#x
ED;nh năng hơn c&#x
E1;c t&#x
F9;y chọn kh&#x
E1;c vào danh s&#x
E1;ch n&#x
E0;yĐịnh Gi&#x
E1;

Tự do

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Windows v&#x
E0; Mac

7. Simple
OCR

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Simple
OCR

Simple
OCR l&#x
E0; một c&#x
F4;ng cụ trực tuyến miễn ph&#x
ED; m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần tải xuống.
N&#x
F3; c&#x
F3; thể chuyển đổi h&#x
EC;nh ảnh v&#x
E0; PDF th&#x
E0;nh văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa, bạn c&#x
F3; thể sao ch&#x
E9;p hoặc lưu ở định dạng kh&#x
E1;c như CSV.

Bạn tải l&#x
EA;n h&#x
EC;nh ảnh (hoặc t&#x
E0;i liệu) v&#x
E0; nhấp v&#x
E0;o " Chuyển đổi n&#x
F3;!
" Kết quả sẽ mở ra trong một cửa sổ mới, nơi bạn c&#x
F3; thể chọn loại tệp (DOCX / DOC / PDF hoặc TXT) để tạo.

Ngo&#x
E0;i ra c&#x
F2;n c&#x
F3; c&#x
E1;c t&#x
F9;y chọn để lưu dưới dạng H&#x
EC;nh ảnh (PNG), Tệp Văn bản (CSV) hoặc Tệp Word (.docx).

Phần mềm n&#x
E0;y chuyển đổi tất cả c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu
từ ảnh scan, t&#x
E0;i liệu viết tay, fax v&#x
E0; hỗ trợ đầy đủ c&#x
E1;c định dạng ảnh m&#x
E0;u v&#x
E0; thang độ x&#x
E1;m như JPEG, TIFF v&#x
E0; PNG.

Simple
OCR cũng hỗ trợ chuyển đổi PDF lịch sự văn bản (OCR), chuyển đổi PDF th&#x
E0;nh c&#x
E1;c tệp Word c&#x
F3; thể chỉnh sửa bao gồm c&#x
E1;c mục lục v&#x
E0; xuất dưới dạng t&#x
E0;i liệu DOCX hoặc TXT với định dạng tại chỗ.

Simple
OCR l&#x
E0; một c&#x
F4;ng cụ trực tuyến miễn ph&#x
ED;
c&#x
F3; thể chuyển đổi h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t v&#x
E0; tệp PDF quý phái c&#x
E1;c định dạng xử l&#x
FD; văn bản như DOCX hoặc TXT.

Ưu Điểm
Tự do
Nhận dang chu Viet
Hỗ trợ tất cả c&#x
E1;c loại định dạng t&#x
E0;i liệu
Hỗ trợ m&#x
E0;u sắc v&#x
E0; định dạng h&#x
EC;nh ảnh thang độ x&#x
E1;m
Nhược Điểm
Chỉ trực tuyếnĐịnh Gi&#x
E1;

Tự do

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Web

8. Tesseract

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Glitchyme

Tesseract l&#x
E0; một c&#x
F4;ng cụ OCR m&#x
E3; nguồn mở
hỗ trợ hơn 100 ng&#x
F4;n ngữ. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một c&#x
F4;ng cụ d&#x
F2;ng lệnh, nhưng n&#x
F3; cũng c&#x
F3; sẵn c&#x
E1;c giao diện API v&#x
E0; GUI để gi&#x
FA;p c&#x
E1;c nh&#x
E0; ph&#x
E1;t triển sử dụng dễ d&#x
E0;ng hơn trong c&#x
E1;c dự &#x
E1;n của họ.

C&#x
F4;ng cụ Tesseract được ph&#x
E1;t triển tại Ph&#x
F2;ng th&#x
ED; nghiệm Hewlett Packard
từ năm 1985 đến 1995 bởi Arthur C. Ellis, Jim Plaxco, David Hulme v&#x
E0; những người kh&#x
E1;c để nghi&#x
EA;n cứu c&#x
F4;ng nghệ hiểu h&#x
EC;nh ảnh t&#x
E0;i liệu nhằm mục đ&#x
ED;ch nhận dạng c&#x
F3; sự hỗ trợ của m&#x
E1;y t&#x
ED;nh (CARE).

Năm 1996, HP đ&#x
E3; ph&#x
E1;t h&#x
E0;nh m&#x
E3; n&#x
E0;y theo giới hạn " kh&#x
F4;ng sử dụng mang đến mục đ&#x
ED;ch thương mại
" - t&#x
E0;i liệu c&#x
F3; thể được tạo từ h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t c&#x
F9;ng với văn bản bằng phần mềm n&#x
E0;y m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần mua bất kỳ giấy ph&#x
E9;p hoặc trả tiền bản quyền n&#x
E0;o sau năm 1991.

Dự &#x
E1;n m&#x
E3; nguồn mở n&#x
E0;y tiếp tục ph&#x
E1;t triển ng&#x
E0;y nay m&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; giới hạn sử dụng.

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một vào những c&#x
F4;ng cụ OCR tốt nhất hiện c&#x
F3; v&#x
E0; n&#x
F3; hỗ trợ hơn 100 ng&#x
F4;n ngữ. Mặc dù nhi&#x
EA;n, n&#x
F3; kh&#x
F4;ng th&#x
E2;n thiện với người d&#x
F9;ng như c&#x
E1;c t&#x
F9;y chọn kh&#x
E1;c tr&#x
EA;n thị trường.

Ưu Điểm
Tự do
M&#x
E3; nguồn mởHỗ trợ hơn 100 ng&#x
F4;n ngữGiao diện API v&#x
E0; GUI c&#x
F3; sẵn
Nhược Điểm
Tesseract c&#x
F3; thể kh&#x
F3; sử dụng nếu bạn kh&#x
F4;ng biết c&#x
E1;c kiến thức cơ bản về m&#x
E3; h&#x
F3;a hoặc ng&#x
F4;n ngữ lập tr&#x
EC;nhĐịnh Gi&#x
E1;

Tự do

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Linux, Windows v&#x
E0; Mac

9. Amazon
Textract

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Amazon Textract

Textract l&#x
E0; một dịch vụ m&#x
E1;y học dựa tr&#x
EA;n đ&#x
E1;m m&#x
E2;y
tr&#x
EA;n AWS Marketplace của Amazon. Textract chuyển đổi t&#x
E0;i liệu giấy th&#x
E0;nh văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa với sự trợ gi&#x
FA;p của tr&#x
ED; tuệ nh&#x
E2;n tạo (AI) v&#x
E0; mạng thần tởm s&#x
E2;u.

N&#x
F3; c&#x
F3; thể chuyển đổi h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t hoặc tệp PDF, tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ ch&#x
FA;ng m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần bất kỳ
cần c&#x
F3; sự can thiệp của nhỏ người
. Đầu ra l&#x
E0; phi&#x
EA;n bản văn bản r&#x
F5; ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c của t&#x
E0;i liệu của bạn ở c&#x
E1;c định dạng DOCX, ODT hoặc TXT m&#x
E0; bạn c&#x
F3; thể mở dưới dạng t&#x
E0;i liệu c&#x
F3; thể chỉnh sửa.

Qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh chuyển đổi n&#x
E0;y cũng mang đến ph&#x
E9;p người d&#x
F9;ng xuất nội dung của họ trở lại th&#x
E0;nh nhiều định dạng h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c nhau như JPEG, TIFF v&#x
E0; PNG, trong số những định dạng kh&#x
E1;c, bằng c&#x
E1;ch chọn " định dạng tệp xuất " ở g&#x
F3;c dưới c&#x
F9;ng b&#x
EA;n tr&#x
E1;i của m&#x
E0;n h&#x
EC;nh trong c&#x
E1;c t&#x
F9;y chọn.

Nhược điểm l&#x
E0; rất &#x
ED;t, một l&#x
E0; n&#x
F3; kh&#x
F4;ng nhận dạng được h&#x
EC;nh ảnh (chỉ l&#x
E0; pdf). N&#x
F3; cũng thiếu một số t&#x
ED;nh năng n&#x
E2;ng cao hơn như kiểm tra ch&#x
ED;nh tả, v.v.

Textract ph&#x
F9; hợp cho những người chỉ cần chuyển đổi t&#x
E0;i liệu sang c&#x
E1;c định dạng tr&#x
EC;nh xử l&#x
FD; văn bản m&#x
E0; kh&#x
F4;ng cần lo lắng về việc chỉnh sửa
ch&#x
FA;ng sau đ&#x
F3;.

Ưu Điểm
Dựa tr&#x
EA;n đ&#x
E1;m m&#x
E2;y
Sử dụng AI v&#x
E0; mạng nơ-ron s&#x
E2;u
Hỗ trợ tất cả c&#x
E1;c loại định dạng t&#x
E0;i liệu
C&#x
F4;ng nghệ học s&#x
E2;u
X&#x
E1;c định c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu viết tay
Tạo chỉ mục t&#x
EC;m kiếm th&#x
F4;ng minh
Nhược Điểm
Kh&#x
F4;ng nhận dạng được h&#x
EC;nh ảnhĐịnh Gi&#x
E1;

T&#x
E0;i khoản miễn ph&#x
ED; với 1.000 trang miễn ph&#x
ED; mỗi th&#x
E1;ng

0,01 đ&#x
F4; la
mỗi trang đến một triệu trang đầu ti&#x
EA;n v&#x
E0; 0,008 đ&#x
F4; la
mỗi trang đến hơn 1 triệu trang

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Web

10. Rossum

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Rossum

Rossum cung cấp phần mềm OCR trực tuyến miễn ph&#x
ED;
c&#x
F3; thể được sử dụng để chuyển đổi h&#x
EC;nh ảnh được qu&#x
E9;t của văn bản th&#x
E0;nh c&#x
E1;c định dạng xử l&#x
FD; văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa như DOCX hoặc TXT.

N&#x
F3; cũng hỗ trợ chuyển đổi PDF sang văn bản (OCR) - Chuyển đổi PDF th&#x
E0;nh c&#x
E1;c tệp Word c&#x
F3; thể chỉnh sửa bao gồm c&#x
E1;c mục lục; Xuất dưới dạng t&#x
E0;i liệu DOCX hoặc TXT với định dạng tại chỗ.

Đ&#x
E2;y l&#x
E0; một vào số &#x
ED;t c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ trực tuyến c&#x
F3; sẵn để chuyển đổi c&#x
E1;c định dạng ảnh m&#x
E0;u
như JPEG, TIFF v&#x
E0; PNG.

Phần mềm n&#x
E0;y chuyển đổi tất cả c&#x
E1;c loại t&#x
E0;i liệu từ ảnh scan, trang viết tay, fax,… hỗ trợ đầy đủ c&#x
E1;c định dạng ảnh m&#x
E0;u v&#x
E0; thang độ x&#x
E1;m
như JPEG, TIFF, PNG.

Giao diện của chương tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y rất đơn giản v&#x
E0; dễ sử dụng. N&#x
F3; kh&#x
F4;ng chiếm nhiều năng lượng CPU hoặc RAM, c&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; bạn kh&#x
F4;ng phải lo lắng về việc m&#x
E1;y t&#x
ED;nh của bạn bị chậm lại khi sử dụng.

Hơn nữa, Rossum l&#x
E0; phần mềm m&#x
E3; nguồn mở
, c&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; c&#x
E1;c t&#x
EC;nh nguyện vi&#x
EA;n v&#x
E0; cộng đồng đ&#x
E3; ph&#x
E1;t triển n&#x
F3;. Mặc dù nhi&#x
EA;n, Rossum được tạo ra bởi c&#x
E1;c t&#x
EC;nh nguyện vi&#x
EA;n, v&#x
E0; chất lượng của phần mềm n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng được đảm bảo.

Bạn c&#x
F3; thể phải sử dụng n&#x
F3; một thời gian trước lúc c&#x
F3; thể điều chỉnh c&#x
E0;i đặt của n&#x
F3; theo nhu cầu của m&#x
EC;nh.

Ưu Điểm
Xử l&#x
FD; t&#x
E0;i liệu dễ d&#x
E0;ng v&#x
E0; cấp tốc ch&#x
F3;ng
Tự do
M&#x
E3; nguồn mởDễ sử dụng
T&#x
ED;ch hợp của b&#x
EA;n thứ ba
Quản l&#x
FD; c&#x
F4;ng việc
Tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu n&#x
E2;ng cao
Hỗ trợ chuyển đổi PDF thanh lịch văn bản hoặc tệp Word
Cho ph&#x
E9;p chuyển đổi c&#x
E1;c định dạng h&#x
EC;nh ảnh m&#x
E0;u
Nhược Điểm
Chất lượng của phần mềm kh&#x
F4;ng được đảm bảoĐịnh Gi&#x
E1;

Tự do

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Web, Android, i
Phone v&#x
E0; i
Pad

11. Klippa

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Klippa

Klippa l&#x
E0; một phần mềm OCR mang đến ph&#x
E9;p người d&#x
F9;ng doanh nghiệp tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu từ c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu phi cấu tr&#x
FA;c
, bao gồm c&#x
E1;c biểu mẫu giấy được qu&#x
E9;t v&#x
E0; fax, tệp PDF hoặc h&#x
EC;nh ảnh TIFF.

Giao diện Klippa kh&#x
F4;ng chỉ tr&#x
ED;ch xuất văn bản được định dạng m&#x
E0; c&#x
F2;n ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch c&#x
FA; ph&#x
E1;p tự động dưới dạng bảng.

Phần mềm qu&#x
E9;t n&#x
E0;y hỗ trợ hơn 20 ng&#x
F4;n ngữ
, bao gồm tiếng Anh (Mỹ), tiếng T&#x
E2;y Ban Nha, tiếng Ph&#x
E1;p, tiếng &#x
DD;, tiếng Đức, tiếng Trung, v.v.

Klippa cung cấp một loạt c&#x
E1;c t&#x
ED;nh năng mang đến nhu cầu tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu của bạn
. V&#x
ED; dụ, n&#x
F3; c&#x
F3; thể chuyển đổi c&#x
E1;c dạng giấy được qu&#x
E9;t v&#x
E0; fax, tệp PDF hoặc h&#x
EC;nh ảnh TIFF th&#x
E0;nh văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa trong v&#x
E0;i gi&#x
E2;y.

N&#x
F3; rất nhanh để sử dụng - chỉ cần k&#x
E9;o t&#x
E0;i liệu của bạn v&#x
E0;o cửa sổ Klippa v&#x
E0; nhấp v&#x
E0;o n&#x
FA;t " Tr&#x
ED;ch xuất
" để tr&#x
ED;ch xuất tức thì lập tức văn bản c&#x
F3; thể chỉnh sửa với định dạng gốc dưới dạng bảng.

Klippa l&#x
E0; một phần mềm OCR mạnh mẽ với nhiều t&#x
ED;nh năng l&#x
E0;m mang đến n&#x
F3; kh&#x
E1; to&#x
E0;n diện. Phần mềm n&#x
E0;y chắc chắn sẽ l&#x
E0; một t&#x
E0;i sản tuyệt vời cho nơi l&#x
E0;m việc kỹ thuật số của bạn.

Tuy nhi&#x
EA;n, nhược điểm lúc sử dụng Klippa l&#x
E0; bạn cần trả ph&#x
ED; cho mỗi lần khai th&#x
E1;c
.

Ưu Điểm
Cho ph&#x
E9;p c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu PDF c&#x
F3; thể chỉnh sửa
Hỗ trợ hơn 20 ng&#x
F4;n ngữTạo bảng từ văn bản được định dạng
Nhiều t&#x
ED;nh năng
Ho&#x
E0;n hảo để tr&#x
ED;ch xuất dữ liệu
Nhanh ch&#x
F3;ng v&#x
E0; dễ d&#x
E0;ng để sử dụng
Dịch vụ kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng tốtỨng dụng di động
Xử l&#x
FD; h&#x
E0;ng loạt
Nhược Điểm
Trả tiền cho mỗi lần chiết xuấtĐịnh Gi&#x
E1;

Klippa Basic miễn ph&#x
ED;, $ 4,68 / th&#x
E1;ng hoặc $ 41,05 / năm đến g&#x
F3;i Klippa Pro

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Web, i
Phone v&#x
E0; Android

12. Docparser

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Docparser

Docparser l&#x
E0; một phần mềm OCR m&#x
E3; nguồn mở v&#x
E0; miễn ph&#x
ED; d&#x
E0;nh cho c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu được qu&#x
E9;t.
N&#x
F3; c&#x
F3; thể được sử dụng để tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ bản qu&#x
E9;t c&#x
E1; nh&#x
E2;n hoặc doanh nghiệp, pdf, fax, v.v.

Đầu ra của Doc
Parser bao gồm văn bản được tr&#x
ED;ch xuất ở định dạng Unicode v&#x
E0; một tệp h&#x
EC;nh ảnh với bản qu&#x
E9;t gốc chỉ chứa h&#x
EC;nh ảnh của c&#x
E1;c chữ c&#x
E1;i m&#x
E0; Doc Parser đ&#x
E3; sửa chữa. Bởi đ&#x
F3;, văn bản vẫn l&#x
E0; t&#x
E0;i liệu c&#x
F3; thể t&#x
EC;m kiếm được
ngay cả lúc bạn chỉnh sửa ch&#x
FA;ng trong Microsoft Word.

C&#x
F3; hỗ trợ kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng mang đến tất cả c&#x
E1;c ng&#x
F4;n ngữ v&#x
E0; phần mềm c&#x
F3; sẵn tr&#x
EA;n Windows, Mac OS X v&#x
E0; Linux.

Một số nhược điểm l&#x
E0; c&#x
F3; thể kh&#x
F3; tr&#x
ED;ch xuất văn bản
từ h&#x
EC;nh ảnh c&#x
F3; nhiều nhiễu hoặc biến dạng, nhưng kết quả sẽ ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c hơn để qu&#x
E9;t chất lượng tốt hơn so với c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ OCR miễn ph&#x
ED; kh&#x
E1;c.

C&#x
F4;ng cụ PDF n&#x
E0;y cũng kh&#x
F4;ng hỗ trợ
c&#x
E1;c ng&#x
F4;n ngữ từ phải sang trọng tr&#x
E1;i như tập lệnh tiếng Ả Rập - điều n&#x
E0;y c&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; bạn kh&#x
F4;ng thể sử dụng Doc Parser cho c&#x
E1;c tập lệnh n&#x
E0;y.

Phần mềm cung cấp rất nhiều lợi &#x
ED;ch mang lại việc sử dụng c&#x
E1; nh&#x
E2;n.

Nếu bạn quan t&#x
E2;m đến việc tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu được qu&#x
E9;t, Doc Parser đ&#x
E1;ng để thử v&#x
E0; c&#x
F3; thể l&#x
E0; c&#x
F4;ng cụ ph&#x
F9; hợp với nhu cầu của bạn.

Ưu Điểm
T&#x
E0;i liệu c&#x
F3; thể t&#x
EC;m kiếm
Dễ dử dụng v&#x
E0; thiết lập
T&#x
ED;ch hợp với Zapier
Phần mềm m&#x
E3; nguồn mở v&#x
E0; miễn ph&#x
ED;Hỗ trợ cho tất cả c&#x
E1;c ng&#x
F4;n ngữNhược Điểm
Kh&#x
F4;ng hỗ trợ c&#x
E1;c ng&#x
F4;n ngữ từ phải sang tr&#x
E1;i
Kh&#x
F3; tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ h&#x
EC;nh ảnh bị biến dạng
Kh&#x
F4;ng nhất qu&#x
E1;n khi ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch c&#x
FA; ph&#x
E1;p th&#x
F4;ng tin.Định Gi&#x
E1;

Tự do

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Windows, Mac OS X v&#x
E0; Linux

13. Veryfi

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Veryfi

Nền tảng Veryfi l&#x
E0; một dịch vụ chuyển đổi, chỉnh sửa v&#x
E0; đảm bảo chất lượng t&#x
E0;i liệu
. N&#x
F3; gi&#x
FA;p c&#x
E1;c c&#x
F4;ng ty chuyển đổi liền mạch t&#x
E0;i liệu lịch sự c&#x
E1;c định dạng kỹ thuật số để lưu trữ hoặc ph&#x
E2;n phối.

Veryfi chuyển đổi t&#x
E0;i liệu giấy lịch sự định dạng PDF với t&#x
ED;nh năng tr&#x
ED;ch xuất văn bản
v&#x
E0; sử dụng c&#x
F4;ng nghệ OCR mới nhất để nhận dạng h&#x
EC;nh ảnh qu&#x
E9;t của dữ liệu viết tay như chữ k&#x
FD; v&#x
E0; tr&#x
ED;ch xuất ch&#x
FA;ng khỏi tiếng ồn bao phủ để chuyển đổi ch&#x
FA;ng th&#x
E0;nh c&#x
E1;c k&#x
FD; tự c&#x
F3; thể chỉnh sửa tr&#x
EA;n m&#x
E0;n h&#x
EC;nh.

N&#x
F3; cũng cung cấp c&#x
E1;c chức năng như xử l&#x
FD; h&#x
E0;ng loạt
, mang lại ph&#x
E9;p người d&#x
F9;ng xử l&#x
FD; một số lượng lớn c&#x
E1;c tệp c&#x
F9;ng một l&#x
FA;c để ch&#x
FA;ng c&#x
F3; thể được tải l&#x
EA;n nhanh hơn so với nếu được xử l&#x
FD; ri&#x
EA;ng lẻ.

Verify c&#x
F3; c&#x
E1;c c&#x
F4;ng cụ định dạng tự động để cải thiện h&#x
EC;nh ảnh nhanh ch&#x
F3;ng, dịch vụ x&#x
F3;a si&#x
EA;u dữ liệu v&#x
E0; xử l&#x
FD; lại, sửa lỗi bằng một c&#x
FA; nhấp chuột
v&#x
E0; dịch vụ dịch m&#x
E1;y mang đến c&#x
E1;c t&#x
E0;i liệu bằng bất kỳ ng&#x
F4;n ngữ n&#x
E0;o.

Veryfi l&#x
E0; một lựa chọn tuyệt vời cho c&#x
E1;c c&#x
F4;ng ty cần trợ gi&#x
FA;p về quy tr&#x
EC;nh xử l&#x
FD;
t&#x
E0;i liệu v&#x
E0; quản l&#x
FD; t&#x
E0;i liệu của họ.Ưu Điểm
Chuyển đổi t&#x
E0;i liệu th&#x
E0;nh c&#x
E1;c tệp c&#x
F3; thể chỉnh sửaĐảm bảo chất lượng
Nhận dạng h&#x
EC;nh ảnh qu&#x
E9;t của dữ liệu viết tay
Xử l&#x
FD; h&#x
E0;ng loạt
Dịch vụ giao dịch lại
Bản d&#x
F9;ng thử miễn ph&#x
ED; c&#x
F3; sẵn
Khả năng dịch thuật
Kiểm tra bằng một c&#x
FA; nhấp chuột
Nhược Điểm
Giao diện c&#x
F3; thể kh&#x
F3; điều hướngĐịnh Gi&#x
E1;

G&#x
F3;i miễn ph&#x
ED;, $ 15,00 / th&#x
E1;ng mang lại một đăng k&#x
FD;

Nền Tảng Được Hỗ Trợ:

Web, i
Phone v&#x
E0; Android

14. Google Document AI

*
Nguồn H&#x
EC;nh Ảnh: Google Document AI

Google Document AI l&#x
E0; một t&#x
ED;nh năng của Google Drive tự động chuyển đổi bất kỳ tệp PDF n&#x
E0;o được qu&#x
E9;t hoặc tải l&#x
EA;n th&#x
E0;nh t&#x
E0;i liệu văn bản c&#x
F3; thể t&#x
EC;m kiếm được
.

Đ&#x
F3; l&#x
E0; một c&#x
E1;ch hợp l&#x
FD; v&#x
E0; tiện lợi để biến giấy tờ th&#x
E0;nh nội dung kỹ thuật số chỉ với một n&#x
FA;t bấm.

Nếu bạn đ&#x
E3; sử dụng Google Documents v&#x
E0; bộ sản phẩm Google Suite , việc sử dụng OCR n&#x
E0;y sẽ v&#x
F4; c&#x
F9;ng tiện lợi v&#x
E0; cải thiện quy tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc t&#x
E0;i liệu của bạn.

Google Drive sẽ tr&#x
ED;ch xuất văn bản từ h&#x
EC;nh ảnh bằ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.