Phần Mềm Kế Toán Chủ Đầu Tư, Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp

Phần mềm kế toán chủ đầu tư Viet
Sun ACP được thiết kế theo đặc thù dành cho các Ban quản lý dự án chuyên ngành, quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước và các Ban quản lý của các đơn vị tổ chức trực tiếp thi công.Viet
Sun ACP được xây dựng theo Thông tư 195/2012 áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, gồm phiên bản Viet
Sun ACP áp dụng cho các BQLDA đầu tư thuộc doanh nghiệp (QĐ15), và phiên bản Viet
Sun ACP áp dụng cho các BQLDA đầu tư thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp (QĐ19). Viet
Sun ACP là giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý tài chính kế toán cho các BQLDA


Việc quan trọng nhất của công tác quản lý tài chính kế toán tại BQLDA là quản lý tài khoản và hạch toán nghiệp vụ kế toán chi tiết theo từng dự án và hạng mục công trình, chi tiết theo từng nguồn vốn và chi tiết theo từng khoản mục phí. Viet
Sun ACP được xây dựng tối ưu cho yêu cầu này
Quản lý chi tiết từng dự án và hạng mục công trình
Quản lý chi tiết từng loại nguồn vốn
Quản lý chi tiết từng nhóm loại khoản mục phí
Lấy báo cáo kế toán chi tiết theo dự án hạng mục, nguồn vốn, khoản mục phí
Tự động phân bổ chi phí BQLDA, hoặc đơn vị có thể điều chỉnh theo nhu cầu
Quyết toán dự án hạng mục hoàn thành theo từng khoản mục phí
Lên báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo

Kế toán tiền vốn

Ghi nhận và theo dõi chứng từ thu chi theo từng dự án hạng mục, nguồn vốn và tính chất phí
Theo dõi thanh toán thu chi tiền mặt, tiền gửi theo khách hàng, hợp đồng hoá đơn mua bán và theo các khoản mục phí của Ban
In phiếu thu, phiếu chi từ phần mềm
Các báo cáo cho phép lọc xem theo dự án, nguồn vốn và tính chất phí › Sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ tiền gửi ngân hàng › Sổ chi phí Ban quản lý dự án › Sổ chi tiết các tài khoản

Quản lý các khoản phải thu, phải trả

Quản lý công nợ chi tiết theo từng nhà thầu
Ghi nhận và theo dõi chứng từ công nợ theo từng dự án, nguồn vốn
Quản lý chi tiết các khoản đặt cọc của các nhà thầuĐối với những BQLDA có thu cho phép thanh toán công nợ của khách hàng theo từng hoá đơn và thời hạn nợ
Quản lý chi tiết tình hình thanh toán nội bộ

Quản lý hàng hoá vật tư

(đối với BQLDA trực tiếp thi công)Quản lý danh mục hàng hoá, vật tư, được cấp phát cho từng dự án hạng mục công trình, theo dõi chi tiết theo số lượng giá cả các mặt hàng
Theo dõi nhập xuất vật tư, điều chuyển kho, phân bổ vật tư cho sản xuất
In phiếu nhập xuất hàng hoá vật tư từ phần mềm
Cung cấp các báo cáo về hàng hoá như: thẻ kho, sổ chi tiết hàng hoá theo từng dự án công trình, bảng kê nhập xuất hàng hoá, tổng hợp nhập xuất tồn hàng hoá, báo cáo bán hàng ...

Bạn đang xem: Phần mềm kế toán chủ đầu tư

Quản lý tài sản cố định

Theo dõi tình hình TSCĐ theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành
Tự động tính khấu hao tài sản cố định

Phân bổ chi phí BQLDA

Chương trình tự động phân bổ chi phí ban quản lý dự án cho từng hạng mục công trìnhĐơn vị có thể điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho phù hợp với tình hình công viêc tại BQLDA

Quyết toán dự án

Quyết toán từng dự án công trình hoàn thành bàn giao theo từng khoản mục chi phí

Hệ thống sổ kế toán

Các sổ chi tiết: › Sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ tiền gửi ngân hàng › Sổ chi phí công nợ phải thu, phải trả › Thẻ kho › Sổ chi tiết vật tư, công cụ › Sổ chi tiết các tài khoản › Sổ nhật ký chung › Sổ cái
Các sổ chi tiết thực hiện dự án: › Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư › Sổ chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (Thẻ công trình) › Sổ chi phí Ban quản lý dự án
Các sổ tổng hợp: › Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí › Tổng hợp số liệu theo dự án › Tổng hợp số liệu chi phí BQL dự án › Bảng kê chi phí theo khoản mục › Sổ tổng hợp công nợ phài thu, phải trả › Bảng kê nhập xuất tồn vật tư, công cụ › Bảng kê tổng hợp chi tiết các tài khoản
Sổ tài sản cố định: › Thẻ TSCĐ › Bảng tính khấu hao TSCĐ › Báo cáo tình hình tài sản cố định

Hệ thống báo cáo tài chính

Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối kế toán (B01-CĐT)Báo cáo nguồn vốn đầu tư (B02-CĐT)Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng (B03-CĐT)Thuyết minh báo cáo tài chính (B04-CĐT)05 phụ lục báo cáo tài chính: › Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư (F02-CĐT) › Báo cáo thực hiện đầu tư dự án (F03A-CĐT) › Quyết toán vốn đầu tư dự án (F03B-CĐT) › Báo cáo chi phí khác (F03C-CĐT) › Báo cáo chi phí Ban quản lý dự án (F03D-CĐT)

Quản trị hệ thống, kế toán tổng hợp

Phân quyền sử dụng đến từng người sử dụng. Cho phép thực hiện nhập, xem, sửa, xoá và lấy báo cáo theo từng người nhập liệu
Bảo mật dữ liệu, sao lưu dữ liệu
Tự động tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí

Báo cáo theo thông tư, nghị định

Quyết toán chi phí BQLDA (TT10/2011)Dự toán chi phí quản lý dự án (TT10/2011)Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (TT19/2011)

Phần mềm kế toán chủ đầu tư

 giúp đơn vị thực hiện quản lý các phát sinh của hoạt động ban quản lý và hoạt động dự án các nghiệp vụ liên quan: Tiền mặt, tiền gửi, kho bạc, hoạt động đầu tư, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ theo các loại hình như sau:

1. Đơn vị có thành lập ban quản lý dự án.

2. Đơn vị không thành lập ban quản lý dự án.

Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu, chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định của Chính phủ, Bộ tài chính và Kho bạc nhà nước….


CĂN CỨ XÂY DỰNG

Thông tư79/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Nghị định Số 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Thông tư số10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước.

Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Thông tư số 85/2017/TT-BTC Quy định về việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.

Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.


*

Kết thúc nỗi lo MÙA BÁO CÁO khi áp dụng Phần mềm kế toán CĐTPhần mềm kế toán chủ đầu tư là phần mềm ƯU VIỆT NHẤT trên thị trường khi đáp ứng cả hoạt động chi ban, chi quản lý dự án trên cùng phần mềm. Đáp ứng theo thông tư 79/2019/TT-BTC, thông tư 107/2017/TT-BTC, thông tư 85/2017/TT-BTC, Nghị định 10/2021/NĐ-BTC....Các điểm chính nổi bật của chương trình sẽ được chúng tôi tổng quan gửi tới quý đơn vị bằng video. Từ đó giúp đơn vị có thể hiểu, nắm được tính đáp ứng của sản phẩm, phù hợp và các vấn đề của đơn vị khi quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi.Ngoài ra nếu đơn vị bố trí được thời gian 30-60 phút chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn và giải đáp toàn bộ các nhu cầu của đơn vị HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ để yên tâm lựa chon sản phẩm phù hợp nhất.


*

Công nghệ hiện đại

Được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ .NET, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Tương thích với nhiều hệ điều hành Windows đảm bảo hoạt động ổn định, tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, chính xác;

Hệ thống xây dựng đáp ứng các mô hình triển khai phân tán hoặc tập trung, có thể cài đặt 1 máy và sử dụng trên tất cả các máy truy cập cùng hạ tầng với máy chủ.


*

Lợi ích cho lãnh đạo

Dễ dàng kiểm tra dữ liệu, tổng hợp dữ liệu báo cáo nhanh chóng.

Xem thêm: Hướng dẫn cách bảo quản bút bi như thế nào ? thuyết minh về cây bút bi

Công tác tổng hợp báo cáo, từ đơn vị cấp dưới gửi lên dễ dàng, nhanh chóng, phục vụ việc tổng hợp số liệu chính xác, kịp thời.

Việc nắm bắt số liệu chi tiết cũng như số liệu tổng hợp về tài chính của cấp dưới trở nên nhanh chóng, đơn giản và vô cùng thuận tiện bằng các mẫu báo cáo nội bộ tại đơn vị.


*

Lợi ích cho người sử dụng

Dễ dàng cập nhật nghiệp vụ thu chi, tiền gửi ngân hàng và các chứng từ kho bạc;

Hỗ trợ incác mẫu ủy nhiệm chi, mẫu rút dự toán, mẫu chuyển khoản...;

Các bút toán tự động và tiện ích kết chuyển tiện lợi;

Báo cáo nhanh cácsổ sách theo quy định Bộ tài chính, nội bộ;

Hệ thống mẫu biểu báo cáo quyết toán đầy đủ.


*

Lý do lựa chọn chúng tôi


*
Chi phí đầu tư phù hợp
*
Dịch vụ chu đáo, nhiệt tình
*
Đào Tạo hướng dẫn chuyên nghiệp
*
Hiệu quả cao khi sử dụng sản phẩm
*
Thời gian triển khai nhanh chóng

Gói sản phẩm mua mới


Đơn vịcơ bản
12.000.000 VND/Phiên bản.

Chi phí chưa bao gồm cài đặt, triển khai và đào tạo.

Đăng ký dùng thử
Ban quản lý dự án
26.000.000VNĐ/Phiên bản.

Chi phí chưa bao gồm cài đặt, triển khai và đào tạo.

Đăng ký dùng thử
Chỉnh sửa theo yêu cầu
Khảo sát/Phiên bản.

Khảo sát và thiết kế chỉnh sửa theo đặc thù của đơn vị

Đăng ký dùng thử
Hãy Để DTH Đồng hành cùng bạn
Đăng Ký Dùng Thử
Hỗ trợ
Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ 24/24h (Cả Thứ 7, Chủ Nhật).
Tổng đài tư vấn miễn phí 100%. Hãy Gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần!
Emailsupport
trungcapktktbinhdinh.edu.vn
Mọi yêu cầu của khách hàng đều được trả lời và giải quyết một cách nhanh nhất.
Đăng ký dùng thử

Vui lòng cung cấp chính xác thông tin bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn tốt hơn và có cơ hội nhận được chiết khấu lên đến 10%.


Họ và tên*
Chức vụ
Email*
Điện thoại*
Tên đơn vị
Địa chỉ
Tỉnh thành phố
---Chọn sản phẩm bạn muốn dùng thử--- Phần mềm kế toán chủ đầu tư Phần mềm quản lý tiền lương hành chính sự nghiệp Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Phần mềm nhân sự, tiền lương doanh nghiệp Phần mềm kế toán doanh nghiệp Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức
Mục đích*
Dùng thử tìm hiểu phần mềm trước khi quyết định mua
Dùng thử để nâng cấp phần mềm (đối với những đơn vị đang dùng sản phẩm DTH)
Dùng thử để giảng dạy/học tập (đối với giảng viên, sinh viên)
Đăng ký dùng thử
×
Công ty c
P công nghệ DTH và giải pháp số
Hà Nội: Tòa MHDI, Số 60 Hoàng Quốc Việt - P.Nghĩa Đô - Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.
Đà Nẵng: Số 630-632 Ngô Quyền – P.An Hải Tây – Q.Sơn Trà - TP Đà Nẵng.
TP HCM: Số 881/43A Quốc lộ 1A – P.Bình Hưng Hòa A – Q.Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.
trungcapktktbinhdinh.edu.vn
Hỗ trợ trực tuyến
|
Sản phẩm Sản phẩm hành chính sự nghiệp Phần mềm doanh nghiệp Quản trị tổng hợp số liệu các đơn vị
Chat Online
Vui lòng nhập số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ gọi lại ngay khi có thể!

Vui lòng cung cấp chính xác thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.