Các Hệ Thống Thang Điểm Đánh Giá Mức Độ Viêm Phổi Cộng Đồng, Các Loại Viêm Phổi Thường Gặp

TÓM TẮT

Mục tiêu: So sánh các hệ thống CURB-65, pneumonia severity index với SMART-COP trong tiên lượng tử vong 30 ngày và nhu yếu hồi sức hô hấp/sử dụng vận mạch (IRVS) làm việc viêm phổi cộng đồng.

Bạn đang xem: Mức độ viêm phổi

Phương pháp: shop chúng tôi thu nhấn 156 cas viêm phổi cộng đồng. Các khối hệ thống thang điểm được đánh giá lúc nhập viện và kèm với tiên đoán tử vong 30 ngày và yêu cầu hồi sức hô hấp/sử dụng vận mạch (IRVS).

Kết quả:

Tuổi vừa phải của bệnh nhân là 61,87±17,85. Tử vong 30 ngày là 7,1%. 33 trong các 156 người bị bệnh (21%) viêm phổi cộng đồng được điều trị tại Hồi sức tích cực. Giá trị diện tích s dưới mặt đường cong AUC của ba khối hệ thống thang điểm (CURB-65, PSI, và SMART-COP) so với tử vong 30 ngày là 0,664, 0,712 và 0,772, và so với nhu mong IRVS là 0,575, 0,672 và 0,738, theo thứ tự.

Kết luận: Trong tiên lượng tử vong 30 ngày và nhu cầu hồi sức IRVS, khối hệ thống thang điểm SMART-COP giỏi hơn khối hệ thống thang điểm CURB-65 với PSI. Tuy nhiên, đánh giá lâm sàng vẫn là ra quyết định trong tiên lượng tử vong và nhu cầu IRVS ở người mắc bệnh viêm phổi cộng đồng.

Từ khóa: viêm phổi cùng đồng, tử vong 30 ngày, điểm review độ nặng.

 

ABSTRACT

SEVERITY SCORING SYSTEMS IN COMMUNITY – ACQUIRED PNEUMONIA

Le Tien Dung MD. Ph
D.* Nguyen Thi Mai Anh**

Objective: The aim of this study was to lớn compare the ability of CURB-65,pneumonia severity index & SMART-COP systems khổng lồ predict 30 -day mortality & the need for intensive respiratory và vasopressor support (IRVS) in community- acquired pneumonia.

Methods: We strudied 156 cases with community-acquired pneumonia (CAP). The scores were calculated at hospital admission, associated with 30-day mortality prediction and the need for intensive respiratory và vasopressor support.

Results:

The mean age of patients was 61,87 ± 17,85 years old. The 30-day mortality level for CAP was 7.1%. 33/ 156 patients (21%) with CAP were followed in ICU. The area under curve (AUC) values of the three systems (CURB-65, PSI, and SMART-COP) for 30-day mortality were 0.664, 0.712 and 0.772, respectively, and the need for IRVS were 0.575, 0.672 and 0.738, respectively.

Conclusion:

To predict 30-day mortality and the need for intensive respiratory and vasopressor support (IVRS), the SMART-COP system was found to have more advantage than CURB-65 and PSI systems. However, clinical assessments were still crucial to predict CAPdisease mortality and the requirement for IRVS.

Keywords: Community-acquired pneumonia, 30-day mortality, severity scores.

*

* TS.BS, Khoa Hô hấp, căn bệnh viện Đại học tập Y Dược, thành phố hồ chí minh

Script enabled to view it. 

ÐẶT VẤN ÐỀ

Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) là giữa những nguyên nhân số 1 về sức mạnh liên quan tiền đến đưa ra phí, nhập viện và tử vong. Tại Hoa kỳ tất cả 5,6 triệu cas mắc sản phẩm năm, với tầm 915.000 người bị bệnh lớn tuổi, có tầm khoảng 1,1 triệu bệnh dịch nhân nên nhập viện và khoảng tầm 10 mang đến 20% phải nhập khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh (8). Do vậy, việc đánh giá mức độ nặng trĩu và sắp xếp nơi điều trị người bị bệnh ở ngoại trú, khoa lâm sàng hay hồi sức tích cực và lành mạnh là rất quan trọng đặc biệt để bảo đảm an toàn nguồn lực với sự an ninh bệnh nhân. Để thao tác này, các thầy thuốc thường được sử dụng các khối hệ thống thang điểm đánh giá mức độ nặng và phân vị trí điều trị.

Hiện nay, có rất nhiều hệ thống thang điểm giúp những thầy thuốc review độ nặng người bị bệnh VPCĐ; tuy thế vẫn chưa xuất hiện một hệ thống thang điểm như thế nào thật sự hoàn hảo nhất giúp tiến công giá đúng mực trên mọi người bị bệnh VPCĐ. Vào khi những quyết định lâm sàng vẫn còn đó đang thay đổi từ fan này sang người khác, từ khu vực này sang địa điểm khác thì việc sử dụng các khối hệ thống thang điểm với những tiêu chuẩn rõ ràng để giúp thầy thuốc reviews mức độ nặng nề và ra quyết định nơi điều trị người bệnh VPCĐ hiệu quả hơn (5,9).

Nghiên cứu này nhằm mục đích mục đích đối chiếu các khối hệ thống thang điểm review mức độ nặng sinh hoạt viêm phổi cộng đồng.

Trong phân tích này, chúng tôi so sánh ba hệ thống thang điểm : CURB-65, pneumonia severity index (PSI), cùng SMART-COP trong tiên đoán tử vong 30 ngày và yêu cầu hồi mức độ hô hấp/sử dụng vận mạch (IRVS).

ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Ðối tượng

Chúng tôi reviews 156 người mắc bệnh (BN) người lớn được chẩn đoán VPCĐ điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thời hạn 10/2014 cho 11/2015, gồm 81 người bệnh có kết quả cấy đàm tuyệt dịch rửa truất phế quản (BAL) tra cứu thấy vi trùng gây bệnh.

phương thức nghiên cứu

cách thức nghiên cứu

Chúng tôi ghi dấn các đặc điểm dân số học, dịch đi kèm, đi khám lâm sàng, những xét nghiệm hình hình ảnh học với cận lâm sàng, khí máu động mạch với BN gồm Sp
O2 ≤ 90%, ghép đàm định lượng cùng làm phòng sinh đồ, cấy máu lúc cần. Procalcitonin lúc cần. Các dữ kiện quan trọng đặc biệt khi chữa bệnh được ghi nhận.

Chúng tôi reviews các hệ thống thang điểm khi người bệnh nhập viện và công dụng liên kết cùng với tử vong 30 ngày và nhu cầu IRVS.

Các dịch nhân nên thở thứ hay khi sốc huyết áp

 Bảng 1: Đặc điểm bệnh nhân

 

n (%)

 

n (%)

Tuổi trung bình

61,87±17,85

VS ≥ 20 mm/h

35 (22,5)

Tuổi >50

90 (58)

Thâm nhiễm các thùy trên XQ ngực

60 (38,5)

Giới (nam/nữ)

85/71

TDMP trên XQ ngưc

34 (22)

Bệnh đi kèm

 

Cấy đàm

 

Ung thư

6 (3,8)

Streptococcus pneumoniae

41 (50,6)

Bệnh tim mạch

5 (3)

Staphylococcus aureus

6 (7,4)

Suy tim

18 (11,5)

Pseudomonas aeruginosa

13 (16)

Bệnh thận mạn

13 (8,3)

Escherichia coli

9 (11,1)

COPD

38 (24)

A. baumannii

12 (14,8)

Đái cởi đường

18 (11,5)

Nhu cầu đề xuất IRVS

33 (21)

Bệnh tim xơ vữa

14 (9)

Thở máy

18 (11,5)

Tiền sử viêm phổi năm qua

34 (21,7)

Sử dụng vận mạch

15 (9,5)

Nghiện rượu

8 (5)

Tử vong 30 ngày

9 (7.1)

Suy dinh dưỡng

22 (14)

THANG ĐIỂM

 

Sử dụng chống sinh trước nhập viện

48 (31)

CURB-65

 

Khám lâm sàng

 

1

88 (56,4)

Lú lẫn

22 (14)

2

34 (21,8)

Thân nhiệt 

 

 Bảng 2: so sánh các hệ thống thang điểm tựa trên yêu cầu IRVS

 

Sensitivity

Specificity

PPV

NPV

AUC

p

CURB-65 nhóm 3

58,4

69

52,3

76.1

0,655

AUC: Area under the curve; NPV: negative predictive value; PPV: positive predictive value; PSI: pneumonia severity index

 

 Bảng 3: đối chiếu các khối hệ thống thang điểm dựa vào tử vong 30 ngày

 

Sensitivity

Specificity

PPV

NPV

AUC

p

CURB-65 nhóm 3

65,4

68,9

51,4

84,4

0,714

AUC: Area under the curve; NPV: negative predictive value; PPV: positive predictive value; PSI: pneumonia severity index

 

Bảng 4: Tử vong 30 ngày và nhu cầu IRVS theo nhóm

 

 

 

n=156

Nhu cầu

IRVS

n (%)

Tử vong 30 ngày

 n (%)

CURB-65

 

 

 

1

88

2 (6)

0 (0)

2

34

12 (36)

2 (22)

3

34

19 (58)

7 (78)

PSI

 

 

 

I

30

0 (0)

0 (0)

II

34

0 (0)

0 (0)

III

18

(0)

1 (11)

IV

34

8 (24)

2 (22,5)

V

40

25 (76)

6 (66,5)

SMART-COP

 

 

 

1

57

0 (0)

0 (0)

2

35

5 (15)

0 (0)

3

27

7 (21)

1 (11)

4

37

21 (64)

8 (89)

BÀN LUẬN

Chúng tôi thực hiện các khối hệ thống thang điểm sau:

● khối hệ thống CURB-65

o C = Confusion: lú lẫn, mất kim chỉ nan không gian cùng thời gian

o  U = Uremia: BUN > 7 mmol/L (20 mg/dl)

o R = Respiratory Rate: Nhịp thở tăng ≥ 30 lần/phút

o B = Blood Pressure: máu áp(HA) trung ương thu

Số yếu tố nguy cơ

Độ nặng

Tỷ lệ tử vong (%)

Khuyến cáo vị trí điều trị

0

Nhẹ

0.7

Ngoại trú

1

2.1

2

Trung bình

9.2

Nội trú (Hô hấp)

3

Nặng

14.5

Nội trú (Hô hấp- phòng căn bệnh nặng)

4

Nặng

40

Nội trú (HSTC)

5

57

 ● hệ thống PSI

 

Điểm

 

Điểm

Tuổi

 

Cận lâm sàng

 

Nam

Tuổi

BUN ≥ 30 mg/d
L

20

Nữ

Tuổi -10

Na

Nhóm I: 130đ.

 

● Hệ thống SMART- COP

S

Systolic BP (HA trọng điểm thu)

 

Tuổi

50 yrs

NT

≥25/min

≥30/min

 

T

 Tachycardia (Nhịp tim nhanh)≥125/min 

1 đ

C

 Confusion (Lú lẫn)

1 đ

O

Oxygen low: kiểm soát và điều chỉnh theo tuổi

2 đ

 

 

Tuổi

50y

Pa
O2

 

P Arterial p
H: dễ áp dụng nhưng không đánh giá bệnh đi kèm; không review tình trạng oxy mô; HA trung tâm trương  7mmol/l thường gặp mặt ở bạn già; thông tin tĩnh, không tiên lượng khi bước đầu điều trị; có hạn chế khi hướng dẫn điều trị kháng sinh theo tay nghề (8). Lim cùng cs (10), đã 1-1 giản bằng cách chỉ sử dụng CRB-65 cũng cho biết hiệu quả tương tự CURB-65, CRB-65 hay rất có ích để reviews bệnh nhân nước ngoài trú.

Thang điểm PSI: phải nhiều trở thành số, độc nhất vô nhị là khí máu hễ mạch; loại trừ viêm phổi nặng/ người bị bệnh trẻ và không tồn tại bệnh đi kèm; giảm oxy máu là yếu hèn tố nguy cơ tử vong quan lại trọng, cơ mà chỉ mang đến +10; tin tức tĩnh, ko tiên lượng khi bước đầu điều trị; ko tiên lượng tử vong đến từng thành viên nhưng cho nhiều BN trong cùng nhóm nguy hại (4,7).

SMART-COP là công cụ 1-1 giản, dễ thực hành thực tế lâm sàng để tiên đoán chính xác nhu cầu phải IRVS và xác định mức độ nặng trĩu VPCĐ. Tuy vậy SMART-COP cũng có thể có một số giới hạn. Có tương đối nhiều giá trị ngưỡng cho nhiều nhóm tuổi khác biệt trong hệ thống này làm trở ngại khi quyết định, và buộc phải xét nghiệm albumin yêu cầu làm chậm rãi những đưa ra quyết định khẩn cấp.

Xem thêm: Top 5 phần mềm nhận diện khuôn mặt có những đặc điểm gì? top phần mềm nhận diện khuôn mặt cho laptop

Tử suất làm việc BN VPCĐ xấp xỉ từ 0,1 đến 31,1%, trong các số đó tử suất PSI đội IV khoảng 8,5 – 9,3% với PSI đội V khoảng 27,0 – 31,1% (1,3). Trong nghiên cứu và phân tích này tử vong 30 ngày là 7,1% trong dân số nghiên cứu và phân tích và bao gồm 21% ở bệnh nhân nặng được khám chữa tại HSCC.

Chúng tôi ghi nhận yêu cầu cần IRVS là 21%, có nhiều hơn so với một nghiên cứu ở Úc ghi dìm chỉ có 10,3% BN bắt buộc IRVS (5), nhưng phù hợp với nhiều nghiên cứu và phân tích khác cũng đều có số liệu tương tự (1,3,4). Điều này cũng có thể do trong nghiên cứu này có nhiều bệnh nhân COPD (24%) phải tăng cao nhu cầu hổ trợ hô hấp, bao gồm thở máy.

Kontou p. Và cs (2009)(9) cho biết sens., spe., PPV với NPV của PSI (nhóm IV và V) trong tiên đoán tử vong là 95%,49%, 21%, và 99%; PSI (nhóm V) là 50%, 92%, 29%, và 92%; và nhóm CURB-65 ≥2 điểm là 50%, 75%, 22%, và 91%, theo thứ tự. Davis và cs (6) nghiên cứu trên 184 BN VPCĐ và phân biệt có 38 BN (21%) có nhu yếu cần IRVS và 18 BN (10%) tử vong trong tầm 30 ngày. Sens. Của SMART-COP ≥ 3 điểm trong tiên đoán yêu cầu cần IRVS cùng tử vong 30 ngày là 71% cùng 67%; cùng SMART-COP có tác dụng đánh giá rẻ độ nặng nề của VPCĐ vào nhóm số lượng dân sinh này. Công ty chúng tôi không ghi nhận tử vong nghỉ ngơi PSI team I-II cùng SMART-COP (11) cho biết thêm hệ thống thang điểm PSI rất hữu ích trong tiên đoán tử vong 30 ngày so với hệ thống thang điểm SMART-COP cùng với AUC là 0,78 với 0,69 theo sản phẩm tự; cùng SMART-COP có mức giá trị độc nhất trong tiên đoán nhu cầu IRVS với AUC 0,73. Shop chúng tôi nhận thấy trong đánh giá tử vong 30 ngày thì SMART-COP ≥ 3 điểm tốt hơn PSI team IV-V cùng CURB-65 team 3

Chúng tôi reviews độ tin cẩn các khối hệ thống thang điểm tựa trên nhu yếu IRVS (bảng 2), ghi nhận sens., spe., PPV, NPV tác dụng đối với CURB-65 team 3 là 58,4; 69; 52,3 cùng 76,1 theo thứ tự. Tác dụng đối với PSI đội IV-V là 68,5; 72,6; 54,8 với 78,5 theo đồ vật tự. Công dụng đối cùng với SMART-COP ≥ 3 điểm là 74,1; 58,2; 38,2 với 86,3 theo sản phẩm công nghệ tự. Diện tích dưới mặt đường cong AUC của CURB-65 team 3, PSI đội IV-V cùng SMART-COP ≥ 3 điểm theo trang bị tự là: 0,655, 0,672 cùng 0,738. Shop chúng tôi nhận thấy trong reviews nhu ước IRVS thì SMART-COP ≥ 3 điểm tốt hơn PSI team IV-V với CURB-65 team 3.

Niederman MS. (12) đến rằng PSI và CURB-65 không có mức giá trị trong tiên đoán nhu cầu IRVS. Kontou và cs (9) ghi dấn sens., spe., PPV với NPV của PSI nhóm IV-V trong tiên lượng nhu cầu IRVS là 81%, 50%, 28%, và 91% theo trang bị tự; với CURB-65 ≥ 2 điểm là 58%, 79%, 40%, và 89% theo thiết bị tự. Bui hn (2) nghiên cứu và phân tích tại Pháp mang lại rằng PSI và CURB-65 sử dụng xuất sắc trong tiên lượng tử vong 30 ngày và SMART-COP thì giỏi hơn trong tiên đoán nhu cầu IRVS. Davis và cs(6) ghi dấn độ tinh tế của SMART-COP≥ 3 điểm trong tiên lượng nhu cầu IRVS là 71%.

KẾT LUẬN

Trong tiên lượng tử vong 30 ngày và yêu cầu IRVS, khối hệ thống thang điểm SMART-COP tốt hơn khối hệ thống thang điểm CURB-65 và PSI. Tuy nhiên, nhận xét lâm sàng vẫn là quyết định trong tiên đoán tử vong và yêu cầu IRVS ở người mắc bệnh viêm phổi cùng đồng.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bauer TT, Ewig S, Marre R, Suttorp N, Welte T (2006). CAPNETZ Study Group.CRB-65 predicts death from community-acquired pneumonia. J Intern Med; 260: 93-101.

Bui HN, Vargas F, Gruson D, Hilbert G. (2011).Where to manage community ac-quired pneumonia? The assessment ofseverity. Rev Mal Respir; 28:240-53.

Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. (2008).Predicting the need for mechanical ventilation and/or inotropic support foryoung adults admitted to the hospital with community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis; 47:1571-4.

Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. (2008).Systolic blood pressure is superior to other haemodynamic predictors ofoutcome in community acquired pneumonia. Thorax; 63: 698-702.

Charles PG, Wolfe R, Whitby M, Fine MJ, Fuller AJ, Stirling R, et al. (2008).SMART-COP: a tool for predicting the need forintensive respiratoy or vasopressor support in community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis; 47:375-84.

Davis JS, Cross GB, Charles PG, Currie BJ, Anstey NM, Cheng AC.(2010). Pneumonia risk stratification in tropical Australia:does the SMART-COP score apply? Med J Aust; 192: 133-6.

Espana PP, Capelastegui A, Quintana JM, Bilbao A, Diez R, Pascual S, et al. (2010).Validation and comparison of SCAP as apredictive score for identifying low-risk patients in community-acquired pneumonia. J Infect; 60:106-13.

Ewig S, de Roux A, Bauer T, García E, Mensa J, Niederman M, et al. (2004). Validation of predictive rules and indices ofseverity for community acquired pneumonia. Thorax 59: 4217.

Kontou P, Kuti JL, Nicolau DP.(2009).Validation of the Infectious Diseases Society of America/ American
Thoracic Society criteria to predict severe community-acquired pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. Am J Emer Med; 27: 968-74.

Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. (2003).Defining community acquiredpneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation & validation study. Thorax; 58: 377-82.

Muller MP, Mc
Geer AJ, Hassan K, Marshall J, Christian M; (2010).Toronto Invasive Bacterial Disease Network. Evaluation of pneumonia severity and acute physiology scores to predict ICU admission và mortality in patients hospitalized forinfluenza. PLo
S One; 5: 9563.

Niederman MS, Feldman C, Richards GA. (2006). Combining information from prognostic scoring tools for CAP: an American view on how to get the best of both worlds. Eur Resp J; 27: 9-11.

 


Nhiều căn cơ sinh vật gây ra viêm phổi cộng đồng, bao gồm vi khuẩn, vi rút với nấm. Các tác nhân khiến bệnh khác nhau tùy theo tuổi của bệnh nhân và các yếu tố khác (xem bảng Viêm phổi mắc phải cộng đồng ở tín đồ lớn Viêm phổi cộng đồng ở fan lớn

*
), tuy thế tầm quan trọng tương đối của từng tại sao gây ra viêm phổi mắc phải tại cộng đồng là không chắc chắn vì phần lớn bệnh nhân ko được kiểm tra kỹ lưỡng và cũng chính vì ngay cả lúc xét nghiệm thì tác nhân ví dụ cũng chỉ được xác minh trong < một nửa trường hợp.


P. Aeruginosa là nguyên nhân đặc trưng phổ trở nên gây viêm phổi sinh hoạt những bệnh nhân bị xơ nang Xơ nang Xơ nang là 1 trong những bệnh di truyền của các tuyến ngoại tiết tác động chủ yếu ớt đến khối hệ thống hô hấp với hệ tiêu hóa. Nó dẫn đến bệnh dịch phổi mãn tính, suy tụy ngoại tiết, bệnh dịch gan mật, và bất thường tăng... tìm hiểu thêm

*
, giảm bạch huyết cầu trung tính Giảm bạch cầu Giảm bạch huyết cầu trung tính là việc giảm con số bạch mong trung tính. Nếu giảm nghiêm trọng, nguy hại và nút độ nghiêm trọng của lây lan khuẩn và nấm tăng lên. Những triệu hội chứng nhiễm trùng khu vực trú có... đọc thêm , hội hội chứng suy giảm miễn dịch phạm phải nhiễm trùng human immunodeficiency virus ở fan lây nhiễm vi rút gây suy sút miễn dịch ở người (HIV) là kết quả của lây nhiễm 1 trong số 2 retrovirus tựa như nhau (HIV-1 và HIV-2) chúng tàn phá tế bào lympho CD4+ và làm cho giảm năng lực miễn dịch... tìm hiểu thêm
*
tiến triển (AIDS) và/hoặc giãn phế quản Giãn truất phế quản Giãn phế truất quản là sự giãn đường kính và phá hủy các truất phế quản to do lan truyền trùng và viêm mạn tính. Lý do gây căn bệnh thường gặp gỡ là xơ nang, thiếu hụt miễn dịch, và những nhiễm trùng tái phát... tìm hiểu thêm
*
. Một yếu tố nguy cơ khác so với bệnh viêm phổi do phường aeruginosa là nhập viện sau thời điểm tiêm phòng sinh đường tĩnh mạch trong tầm 3 tháng trước đó


Sốt Q, bệnh dịch sốt thỏ, dịch than và dịch bệnh hạch là đông đảo hội chứng nhiễm khuẩn không thường gặp, trong số ấy viêm phổi hoàn toàn có thể là một điểm lưu ý nổi bật. Dịch sốt thỏ Tularemia dịch tularemia là 1 trong những bệnh nóng do vi trùng gram âm Francisella tularensis khiến ra; nó rất có thể giống như sốt thương hàn. Triệu chứng là một trong những tổn yêu quý loét toàn cục ban đầu, bệnh dịch hạch bạch... xem thêm

*
, dịch than căn bệnh than Do vi khuẩn gram dương Bacillus anthracis, là hầu như sinh đồ gia dụng sinh độc tố, có vỏ, tránh khí tuỳ tiện. Bệnh than, một dịch thường khiến tử vong ở động vật, được lây thanh lịch người bằng phương pháp tiếp... đọc thêm
*
, và dịch hạch bệnh dịch hạch và những bệnh lây lan trùng khác vì Yersinia bệnh dịch hạch do vi khuẩn gram âm gây nên Yersinia pestis. Những triệu hội chứng là bệnh viêm phổi nặng trĩu hoặc hạch to, ấn đau với nóng cao, hay tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết. Chẩn đoán... đọc thêm
*
có thể làm tăng nghi hoặc khủng bố sinh học những tác nhân sinh học cần sử dụng làm vũ trang cuộc chiến tranh sinh học tập (BW) là việc sử dụng những tác nhân vi sinh cho những mục đích thù địch. Việc sử dụng như vậy là trái với quy định quốc tế cùng hiếm khi xảy ra trong chiến tranh chính quy trong... xem thêm .


Các mầm căn bệnh nấm thường thì bao gồm: Histoplasma capsulatum (bệnh histoplasmosis dịch histoplasmosis dịch nấm Histoplasma là một nhiễm trùng phổi và mặt đường máu do Histoplasma capsulatum; bệnh thường mạn tính và không tồn tại triệu triệu chứng tiên phát. Các triệu chứng bao gồm viêm phổi hoặc bệnh... tham khảo thêm

*
) với Coccidioides immitis (bệnh nấm mèo coccidioidomycosis bệnh nấm coccidioidomycosis Coccidioidomycosis là 1 bệnh lý phổi hoặc phủ rộng theo mặt đường máu tạo ra bởi nấm mèo Coccidioides immitis cùng C. Posadasii; bệnh thường bộc lộ như một lây truyền trùng hô hấp cấp lành... tìm hiểu thêm
*
). Những mầm căn bệnh nấm ít chạm chán hơn bao gồm: Blastomyces dermatitidis (bệnh phổi nang Blastomycosis dịch nấm sâu Blastomyces là bệnh phổi bởi hít đề nghị bào tử nấm mèo lưỡng hình Blastomyces dermatitidis. Đôi khi, nấm lan truyền theo đường máu, tạo bệnh ngoài phổi. Triệu chứng đa dạng, từ viêm... đọc thêm ) cùng Paracoccidioides braziliensis (chứng paracoccidioidomycosis lây nhiễm Paracoccidioidomycosis căn bệnh nấm Paracoccidioides là căn bệnh nấm tiến triển sống phổi, da, màng nhầy niêm mạc, hạch lympho và cơ sở nội tạng gây ra bởi Paracoccidioides brasiliensis. Những triệu chứng bao hàm loét... bài viết liên quan
*
). Pneumocystis jirovecii thường gây ra viêm phổi nghỉ ngơi những người mắc bệnh bị truyền nhiễm HIV hoặc bị suy bớt miễn dịch (Xem bảng Viêm phổi ở người bệnh suy sút miễn dịch Viêm phổi ở người bệnh suy giảm miễn dịch Viêm phổi ở người bị bệnh suy bớt miễn dịch thường vị tác nhân tạo bệnh phi lý nhưng cũng có thể là do chính tác nhân gây bệnh viêm phổi mắc phải tại xã hội gây ra. Triệu chứng và dấu hiệu... xem thêm ).


Các ký kết sinh trùng tạo viêm phổi ở những nước phát triển bao gồm Toxocara canis hay những T. Catis (toxocariasis bệnh Toxocariasis căn bệnh Toxocariasis là việc nhiễm bệnh của con tín đồ với con nhộng giun đũa tròn đụng vật. Triệu triệu chứng là sốt, chán ăn, gan lách to, phát ban, viêm phổi, hen, hoặc thị giác suy yếu. Chẩn đoán bằng... đọc thêm

*
*
).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÙNG CHUYÊN MỤC MỚI

  • Các hệ thống thang điểm đánh giá mức độ viêm phổi cộng đồng, các loại viêm phổi thường gặp

  • x

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.