HẠCH TOÁN CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp chu trình phải triển khai lập report tài thiết yếu để theo dõi và quan sát tình hình vận động kinh doanh cùng trình nộp cho cơ quan nhà nước. Bởi vậy, chúng ta kế toán viên tại các doanh nghiệp rất cần phải đặc biệt suy xét các cây bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Bạn đang xem: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ


Thực hiện các bút toán kết chuyển là cách quan trọng hàng đầu để xác định hiệu quả lãi, lỗ của khách hàng và lập báo cáo kết quả marketing chính xác. Kế toán phải triển khai các cây viết toán kết chuyển đầu kỳ, định kỳ và cuối kỳ.


1. Các bút toán thời hạn kế toán bắt buộc thực hiện

Hàng tháng, để triển khai đúng các bút toán kết chuyển cuối kỳ hàng quý cùng hàng năm, thời hạn kế toán viên phần đông phải tiến hành các cây viết toán quan trọng khi làm cho sổ sách kế toán theo thông tư 133 cùng thông tư 200. Theo đó, các bút toán chu kỳ bao gồm:

Hàng tháng:Hạch toán chi phí lương cho những người lao đụng (NLĐ) và các khoản trích theo lương.Hạch toán giá bán vốn hàng phân phối (nếu công ty lớn áp dụng cách thức tính giá bán vốn trung bình cuối kỳ).Hạch toán phân bổ chi phí trả trước ở tài khoản 242.Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt (TSCĐ).Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng (TGNH).Kết đưa thuế giá bán trị tăng thêm (GTGT) (nếu doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế GTGT theo tháng).Hàng quý:Hạch toán kết gửi thuế GTGT (nếu doanh nghiệp triển khai kê khai thuế GTGT theo quý).Hạch toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (TNDN) nhất thời tính (nếu doanh nghiệp gồm phát sinh thuế TNDN nhất thời tính bắt buộc nộp).Hàng năm:Đầu năm:Hạch toán khi thực dìm vốn góp.Hạch toán giá cả thuế môn bài.Kết gửi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.Cuối năm:Kết chuyển lợi nhuận – chi phí: xác định kết quả hoạt động sản xuất, gớm doanh.Hạch toán thuế TNDN sau quyết toán (nếu gồm phát sinh thừa/thiếu so với khai tháng/quý).Hạch toán thuế TNDN sau quyết toán (nếu tất cả phát sinh thừa/thiếu so với tạm thời tính các quý).

Như vậy, chúng ta kế toán phải thao tác làm việc với khối lượng bút toán lớn lao để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các tin tức kế toán. Hiện nay nay, phần lớn mềm kế toán xuất sắc với những tính năng tiên tiến như phần mềm kế toán online MISA AMIS rất có thể giúp ích những cho kế toán trong quá trình thực hiện nay hạch toán các bút toán. ứng dụng AMIS Kế toán gồm tính năng tự động hóa hạch toán từ hoá đơn, bảng excel góp kế toán không cần nhập liệu thủ công, vừa sút thiểu không nên sót vừa nâng cao năng suất kế toán.

Phần mềm AMIS kế toán còn bên trong hệ sinh thái xanh quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS, bao gồm tính năng link với ứng dụng hoá 1-1 điện tử, ứng dụng quản trị nhân sự HRM, phần mềm Mshopkeeper, cho phép lấy triệu chứng từ từ bỏ các phần mềm này cùng hạch toán tự động trên ứng dụng kế toán. Quý Doanh nghiệp, các bạn làm kế toán tài chính doanh nghiệp rất có thể đăng ký kết trải nghiệm miễn phí ứng dụng kế toán online MISA AMIS:

2. Những bút toán kết đưa cuối kỳ, đầu kỳ

2.1 các bút toán kết chuyển triển khai đầu năm

Hạch toán khi thực thừa nhận góp vốn của nhà sở hữu, cổ đông, các thành viên (kế toán thực hiện ghi dấn trong trường đúng theo cổ đông, chủ mua hoặc các thành viên thêm vốn góp vào doanh nghiệp):

Nợ TK 111,112

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu

Hạch toán lệ chi phí môn bài theo vốn điều lệ, vốn chi tiêu trên giấy tờ hợp pháp (giấy phép đk kinh doanh, giấy phép đầu tư..):

Khi ghi nhấn lệ phí tổn môn bài:

Nợ TK 6425, 64225

Có TK 3339 – Phí, lệ tầm giá và các khoản đề nghị nộp khác

Khi nộp chi phí lệ giá tiền môn bài:

Nợ TK 3339

Có TK 111,112

Đầu năm tài chính, kế toán tài chính kết gửi lợi nhuận sau thuế không phân phối:

Trường thích hợp TK 4212 bao gồm số dư tất cả (lãi), ghi:

Nợ TK 4212 – lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm nay

Có TK 4211 – lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm trước.

Trường hợp TK 4212 bao gồm số dư Nợ (lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm trước

Có TK 4212 – roi sau thuế chưa bày bán năm nay.

2.2 các bút toán kết gửi cuối kỳ 

Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 112 – Tiền giữ hộ Ngân hàng

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính

Hạch toán về tiền lương cuối tháng

1. Tính tiền lương yêu cầu trả NLĐ:

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642….

Có TK 334

Lưu ý: Doanh nghiệp phải xác minh xem áp dụng chính sách kế toán theo thông tứ 133 tuyệt thông tư 200 với khi hạch toán chi phí lương yêu cầu trả cho NLĐ thì xác định theo từng thành phần của NLĐ nhằm hạch toán vào đúng khoản.

2. Trích bảo hiểm những loại theo quy định:

Trích bảo hiểm các loại theo nguyên tắc (tính vào bỏ ra phí) 23.5% lương đóng bảo hiểm (BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%):

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642….

Có TK 3382 (BHCĐ 2%)

Có TK 3383 (BHXH 17.5%)

Có TK 3384 (BHYT 3%)

Có TK 3386 (BHTN 1%) (Theo TT 200/2014/TT-BTC) / (Có TK 3385 – Theo TT 133/2016/TT-BTC)

Số chi phí trích bảo hiểm tính vào giá cả của công ty lớn tính theo công thức:

Trích BHXH vào giá thành của DN=Tiền lương tham gia BHXH của Nhân viênx23.5%
Trích bảo hiểm các loại theo hiện tượng và chi phí lương của bạn lao động:

Nợ TK 334 (10,5%)

Có TK 3383 (BHXH 8%)

Có TK 3384 (BHYT 1,5%)

Có TK 3386 (BHTN 1%) (Theo TT 200/2014/TT-BTC) / (Có TK 3385 – Theo TT 133/2016/TT-BTC)

Số chi phí trích bảo đảm tính vào chi phí lương của nhân viên cấp dưới tính theo công thức:

Trích BHXH vào chi phí lương của NLĐ=Tiền lương thâm nhập BHXH của NLĐx10.5%

 

3. Tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ví như có:

Nợ TK 334

Có TK 3335 – Thuế TNCN

4. Thanh toán giao dịch tiền lương mang lại NLĐ:

Nợ TK 334

Có TK 111, 112

Số tiền lương đề xuất trả mang lại NLĐ là số tiền sẽ trừ đi thuế, bảo hiểm và các khoản nợ khác.

5. Khi doanh nghiệp lớn nộp tiền bảo đảm lên cơ quan bảo hiểm:

Nợ các TK 3383, 3384 cùng 3386 (3385 ví như áp dụng cơ chế kế toán theo TT 133)

Có TK 111, 112

6. Tổng tiền thuế đang khấu trừ của NLĐ trong thời điểm tháng hoặc quý:

Doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ khai thuế theo chủng loại 05/KK-TNCN với nộp thuế TNCN chũm cho NLĐ, sau khi hoàn thiện nộp thuế và nhận ra giấy nộp chi phí vào túi tiền Nhà nước:

Nợ TK 3335

Có TK 111, 112

Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định:

Nợ TK : 154,622,627,641,642..

Có TK 214 : Tổng khấu hao đã trích trong kỳ

Tổng khấu hao tài sản thắt chặt và cố định trích trong kỳ được xem dựa theo một trong những phương pháp: khấu hao theo mặt đường thẳng, khấu hao theo số dư sút dần bao gồm điều chỉnh, khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm tùy thuộc vào lựa lựa chọn của từng doanh nghiệp.

Hạch toán phân bổ túi tiền trả trước – TK 242:

Nợ những TK 154,622,627,641,642..

Có TK 242 : Tổng số phân bổ trong kỳ

Kết chuyển thuế GTGT:

Doanh nghiệp kê khai cùng nộp thuế theo phương thức khấu trừ thời hạn phải triển khai kết chuyển thuế GTGT. Việc kết đưa thuế GTGT là bù trừ thân số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ cùng với số thuế GTGT áp ra output phải nộp để xác minh số thuế nhưng doanh nghiệp buộc phải nộp vào NSNN hoặc số thuế mà lại doanh nghiệp còn được khấu trừ sinh sống kỳ sau:

Nợ TK 3331

Có TK 133

Lưu ý: mang số nhỏ tuổi hơn của 1 trong hai tài khoản. Để biết số tiền nào nhỏ hơn thì triển khai kiểm tra sổ sách và khẳng định số liệu.

Xem cụ thể cách kết chuyển thuế GTGT tại đây.

Hạch toán kết chuyển tiền giảm trừ doanh thu:

Nếu doanh nghiệp áp dụng chính sách kế toán theo Thông tứ 200 thì phản chiếu lên TK 521 còn nếu công ty lớn áp dụng chế độ kế toán theo Thông bốn 133 thì những khoản sút trừ lợi nhuận đã phản ảnh trực tiếp tại mặt Nợ TK 511 với thông tứ 133 không có TK 521

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Nợ TK 511

Có TK 521

Áp dụng 133/2016/TT-BTC: tiến hành bút toán kết chuyển lợi nhuận luôn do bên Nợ của TK 511 đang phản ánh các khoản sút trừ doanh thu

Hạch toán kết chuyển những khoản doanh thu, thu nhập cá nhân khác:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung ứng dịch vụ.

Xem thêm: Phần mềm kế toán misa hành chính sự nghiệp, misa mimosa

Nợ TK 515 – lợi nhuận từ vận động tài chính.

Nợ TK 711 – thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Hạch toán kết chuyển những khoản chi phí:

Nợ TK 911

Có TK 632 – chi tiêu giá vốn sản phẩm bán(kết đưa giá vốn)

Có TK 635 – ngân sách chi tiêu tài chính

Có TK 642 (6421 theo TT 133/2016/TT-BTC) – chi phí bán hàng

Có TK 641 (6422 theo TT 133/2016/TT-BTC) – bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp

Hạch toán thuế TNDN tạm tính (nếu có)

Căn cứ vào số thuế TNDN mà lại doanh nghiệp nên nộp vào NSNN sản phẩm quý theo phép tắc của hiện tượng thuế, kế toán tài chính ghi nhận:

Nợ TK 821 – chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (8211 – Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Có TK 3334 – Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

Sau khi triển khai xong nộp thuế vào NSNN và được cấp giấy nộp tiền, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 3334 – Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112.

Cuối năm khi xác định số thuế TNDN nhưng doanh nghiệp yêu cầu nộp của năm tài chính xảy ra hai ngôi trường hợp:

Số thuế thực tế phải nộp bé dại hơn số thuế công ty tạm nộp hàng quý

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821 – giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (8211).

Số thuế thực tiễn phải nộp lớn hơn số thuế công ty tạm nộp mặt hàng quý, công ty lớn nộp thêm số chênh lệch thiếu vào NSNN

Nợ TK 821 – chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch toán kết chuyển túi tiền thuế TNDN nếu doanh nghiệp gồm lãi:

Nợ TK 911

Có TK 821

Hạch toán kết gửi lãi – lỗ cuối năm: 

Nếu trong thời hạn tài thiết yếu doanh nghiệp có lãi:

Nợ TK 911

Có TK 4212

Nếu những năm tài chính doanh nghiệp tạo ra lỗ :

Nợ TK 4212

Có TK 911

Để cung ứng cho kế toán viên tại những doanh nghiệp trong công việc hàng ngày với trong các bước thực hiện các bút toán kết đưa lên báo cáo tài chính, phần mềm kế toán online MISA AMIS đã cập nhật, tích hợp thêm những khả năng mới, quan trọng trong thời kỳ quá trình kế toán sẽ dần đi theo xu hướng biến đổi số.

Đầy đủ những nghiệp vụ kế toán: Kho, tải hàng, cung cấp hàng, công nợ, thuế, xử lý các loại ngân sách khác…Làm việc mọi lúc hầu hết nơi qua internet
Kết nối bank điện tử
Kết nối với ban ngành thuếKết nối khối hệ thống quản trị cung cấp hàng, nhân sự, đồng bộ dữ liệu giúp quá trình hạch toán kế toán đúng mực và thuận lợi hơn

Những tính năng này cung cấp nghiệp vụ kế toán để các bạn kế toán viên tại các doanh nghiệp “dễ thở hơn” khi thực hiện các bước của mình. Anh/chị kế toán tài chính viên nhiệt tình và ao ước trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS hoàn toàn có thể đăng ký dùng thử 15 ngày miễn phí.

Tác giả tổng hợp: Phương Thanh

Các bút toán thời điểm cuối kỳ kế toán cần thực hiện đã được kế toán tài chính Lê Ánh giới thiệu với các bạn ở nội dung bài viết trước: Những cây viết toán thời điểm cuối kỳ kế toán

Để giúp chúng ta định khoản dễ dàng và đúng chuẩn hơn, nội dung bài viết này kế toán tài chính Lê Ánh sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chi ngày tiết cách định khoản từng cây bút toán cuối kỳ.


*

1. Các bút toán vào cuối kỳ (thực hiện sản phẩm tháng)

a. Cây viết toán tính lương

Tính lương cho những người lao cồn trong các thành phần (Lấy tại đoạn tổng thu nhập theo từng bộ phận)

Nợ TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp Nợ TK 6231 – chi phí sử dụng máy thiết kế Nợ TK 6271 – ngân sách sản xuất thông thường Nợ TK 6411 – bỏ ra phí bán sản phẩm Nợ TK 6421 – chi phí làm chủ doanh nghiệp bao gồm TK 334 – phải trả người lao động (3341, 3348).

Khấu trừ các khoản trích theo lương vào thu nhập của người lao rượu cồn (BHXH, BHYT, BHTN)

Nợ TK 3341 – phải trả fan lao hễ (3341) tất cả TK 3383 – BHXH (8% x các khoản thu nhập tính bảo hiểm) bao gồm TK 3384 – BHYT (1,5% x các khoản thu nhập tính bảo hiểm có TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập cá nhân tính bảo hiểm)

Tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của người công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm vào giá cả của sản xuất của công ty trong kỳ.

Nợ TK 622 – giá thành nhân công trực tiếp có TK 3382 – KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) gồm TK 3383 – BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) tất cả TK 3384 – BHYT (3% x các khoản thu nhập tính bảo hiểm) tất cả TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

Tính những khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên cai quản phân xưởng vào ngân sách chi tiêu của sản xuất của chúng ta trong kỳ.

Nợ TK 627 – chi tiêu nhân công trực tiếp tất cả TK 3382 – KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) gồm TK 3383 – BHXH (18% x các khoản thu nhập tính bảo hiểm) gồm TK 3384 – BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm) tất cả TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập cá nhân tính bảo hiểm)

Tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên bán hàng vào đưa ra phí bán sản phẩm của doanh nghiệp.

Nợ TK 6421 – chi phí nhân công trực tiếp gồm TK 3382 – KPCĐ (2% x các khoản thu nhập tính bảo hiểm) gồm TK 3383 – BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) có TK 3384 – BHYT (3% x thu nhập cá nhân tính bảo hiểm) tất cả TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập cá nhân tính bảo hiểm)

Tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên làm chủ doanh nghiệp vào đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Nợ TK 6422 – chi tiêu nhân công trực tiếp tất cả TK 3382 – KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm) bao gồm TK 3383 – BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm) có TK 3384 – BHYT (3% x thu nhập cá nhân tính bảo hiểm) có TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập cá nhân tính bảo hiểm)

Khấu trừ thuế TNCN vào lương (Nếu có)

Nợ TK 334 tổng cộng thuế các khoản thu nhập cá nhân

tất cả TK 3335

Khi trả lương mang lại công nhân viên:

Nợ TK 334: Số tiền còn phải thanh toán giao dịch cho công nhân viên

bao gồm TK 111 hoặc TK 1121

Thanh toán chi phí bảo hiểm:

Nợ TK 3383: Số tiền sẽ trích BHXH

Nợ TK 3384: Số tiền sẽ trích BHYT

Nợ TK 3389: Số tiền đã trích BHTN

có TK 1111, 1121

b. Trích khấu hao gia tài cố định

Nợ TK 627: Khấu hao của phần tử phân xưởng

Nợ TK 6421: Khấu hao ở phần tử bán hàng

Nợ TK 642: Khấu hao ở thành phần quản lý

tất cả TK 2141: Tổng khấu hao đã trích.

c. Phân bổ túi tiền trả trước lâu năm hạn, ngân sách trả trước ngắn hạn

Nợ TK 627: CP trả trước phân bổ cho bộ quản lý phân xưởng

Nợ TK 6421: Số ngân sách chi tiêu ngắn hạn hoặc lâu năm hạn phân chia cho bộ phận bán hàng

Nợ TK 6422: Số túi tiền ngắn hạn hoặc nhiều năm hạn phân bổ cho phần tử quản lý

có TK 242: toàn bô đã phân bổ trong kỳ

d. Cây viết toán kết chuyển thuế GTGT

Nợ TK 3331

gồm TK 1331 Số tiền là số nhỏ dại hơn thân số dư Nợ TK 133 với số dư bao gồm TK 3331

2. Các bút toán kết đưa cuối kỳ

a. Tập thích hợp giá vốn bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 632

tất cả TK 156

b. Kết chuyển những khoản bớt trừ lệch giá ( ví như có):

Nợ TK 5111

có TK 521

c. Kết nhảy số dư có những tài khoản lợi nhuận TK 511,512,515, thu nhập cá nhân khác TK 711 sang thông tin tài khoản TK 911:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (5111, 5112, 5113) Nợ TK 512: Doanh thu bán sản phẩm nội bộ Nợ TK 515: Doanh thu chuyển động tài chính Nợ TK 711: thu nhập cá nhân khác gồm TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

d. Kết chuyển các tài khoản giá cả TK 632, TK 641, TK 642, TK 635, TK 811, TK 821 sang tài khoản 911, ghi:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh tất cả TK 632: giá vốn hàng buôn bán Có TK 635: giá thành tài bao gồm Có TK 641: đưa ra phí bán hàng Có TK 642: chi phí cai quản doanh nghiệp gồm TK 811: giá cả khác

e. Xác minh lợi nhuận kế toán

+ doanh nghiệp lãi khi: doanh thu > ngân sách (bên bao gồm TK 911 > mặt Nợ TK 911), hạch toán như sau:

Xác định ngân sách chi tiêu thuế TNDN buộc phải nộp:

Nợ TK 821: giá cả thuế TNDN

Có TK 3334

Kết chuyển lợi nhuân Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 bao gồm TK 4212

+ công ty lớn lỗ khi: doanh thu bên có TK 911), kế toán tài chính hạch toán như sau: Nợ TK 4212: Lợi nhuận không phân phối trong năm này Có TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

Trên đây kế toán Lê Ánh đã lí giải định khoản chi tiết các cây bút toán cuối kỳ. Hy vọng, nội dung bài viết này sẽ giúp các bạn kế toán viên làm rõ hơn và làm tốt quá trình kế toán của mình.

Tham khảo thêmHướng dẫn hạch toán khuyến mãi thanh toán cho bạn hoặc người sử dụng được hưởng

Từ khóa liên quan: định khoản cây bút toán kết chuyển, dinh khoan but toan ket chuyen cuoi ky, bút toán kết chuyển cuối kỳ, định khoản cuối kỳ, định khoản bút toán kết gửi cuối kỳ

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa đào tạo và huấn luyện kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Mong bài viết sẽ hữu ích cùng với bạn!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm thương mại & dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được huấn luyện và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng trường đoản cú 13 nănm đến hai mươi năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn tìm hiểu là địa chỉ đào tạo thành kế toán uy tín nhất 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.